WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи) (Курсова обота) - Реферат

Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи) (Курсова обота) - Реферат

повторного використання на підприємстві. При цьому знижується кількість витоків, а також кількість твердих та органічних частинок, що потрапляють разом із стічними водами у річки.
2. Технологія регенерації може застосовуватися і для твердих відходів металургійних підприємств, електростанцій та шахт.
Контроль в кінці технологічного циклу при помірних витратах. Стандартним прикладом подібних заходів є встановлення більш ефективних пилових фільтрів на металургійних та металообробних заводах з метою зменшення викидів металічного пилу разом з топковими газами. Велика кількість підприємств кольорової металургії в Центральній та Східній Європі - джерела шкідливих викидів свинцевого, цинкового, нікелевого, кадмієвого та інших видів металічного пилу, який завдає суттєвої шкоди здоров ю людей, що живуть поблизу. На відміну від цього, пилові фільтри та інші засоби, що застосовуються в США на підприємствах із виплавлення свинцю, настільки ефективні, що у тих, хто живе на віддалі 1 км від підприємства, кількість свинцю у крові не вища за ту, що мають мешканці інших штатів. Подібну картину можна бачити при аналізі аналогічних проблем, пов язаних з викидами бензолу та інших токсичних органічних відходів від підприємств нафтопереробної та хімічної промисловості. Неможливо радикально скоротити об єм шкідливих викидів, але значних змін на краще можна досягти, як правило, за рахунок невеликих витрат.
Таким чином, інвестиції в основні фонди лише один із способів поліпшення стану довкілля економічними новаціями. Але жодні внески в більш досконале виробництво чи екологічний контроль не вирішать проблеми охорони довкілля у країнах Центральної та Східної Європи, якщо вони не будуть доповнені ефективним керівництвом та експлуатацією.
З іншого боку, можна досягнути значного прогресу при мінімальних витратах ресурсів, якщо просто забезпечити належне керівництво підприємством, ефективну експлуатацію його обладнання, функціонування заходів екологічного контролю відповідно з технічними умовами та швидку ліквідацію наслідків шкідливих викидів. Значною мірою цей процес залежить від ступеню відповідальності за доручену справу та бажання досягти кращих показників у справі охорони довкілля.
Так, наприклад, такі загалом тривіальні кроки, як донесення до широкого загалу досягнень підприємств або робочих колективів сфері поліпшення стану довкілля можуть принести великі прибутки. Все сказане вище означає, що інвестиції мають підсилюватися видатками на організацію правильної управлінської діяльності, навчання персоналу тощо.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ, УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТ
Існує думка, що права на постачання питної води, знищення комунальних відходів, нормальне функціонування системи громадського транспорту належать до основних прав. Одночасно, створюється враження, що капіталовкладення в дані галузі необов язкові. Помилка виникає тому, що часто плутають інвестиції в основні фонди та витрати на покриття поточних витрат з ЕУР.
Як свідчить досвід роботи в Центральній та Східній Європі системи водопостачання в урбанізованих районах вимагають значно кращого утримання, але не обов язково потребують інвестицій в основні фонди. Аналогічно, система громадського транспорту має підтримуватися на адекватному рівні, але в коротко- та середньостроковій перспективі інвестиції в її основні фонди необов язкові. Актуальною стає проблема управління комунальними відходами, але видатки мають спрямовуватися на запровадження більш досконалого обладнання для пресування сміття та створення управління звалищами для їх ефективнішого та безпечнішого використання. І нарешті, систематична переробка небезпечних ядерних чи токсичних відходів виходить далеко за межі того, що можуть дозволити собі країни ЦСЕ (навіть найбагатші країни ОЕВР утримуються поки що від такої діяльності), але це не повинно виключати ретельний моніторинг знищення таких відходів, їх інвентаризації та вжиття термінових заходів у тих випадках, коли є ризик для здоров я населення.
ПРІОРИТЕТИ У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНИХ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ
Аналіз проблем, пов'язаних із станом довкілля і попереднє порівняння витрат та екологічних вигод від виконання різних інвестиційних програм показують, що наведені нижче заходи мають стати пріоритетними при розподілі інвестицій протягом наступних 5-7 років.
а) Встановлення систем пилових колекторів та фільтрів на підприємствах кольорової металургії, що розташовані в межах 5 км з навітряного боку від великих населених пунктів. Особливу увагу слід звернути на підприємства - виробники свинцю,цинку, міді, алюмінію.
б) Встановлення обладнання для зменшення викидів пилу, диму, сажі, а також диоксиду вуглецю підприємствами - виробниками чавуну та сталеливарними заводами, особливо там, де використовуються подові доменні печі.
в) Інвестиції або для заміни вугілля природним газом, або для переведення районних ТЕС на використання бездимного твердого палива в тих містах, де середній рівень концентрації твердих частинок в повітрі узимку перевищує 150 мкг/м3.
г) Забезпечення підприємств засобами попередньої очистки промислових витоків в тих місцях, де забруднення річок важкими металами розглядають як серйозну проблему, наприклад, в містах з високою концентрацією металопереробних, дубильних та електролітичних підприємств.
д) Надання матеріальної допомоги на встановлення септичних баків внутрішнього користування та на відповідні заходи для позбавлення від гною (результату інтенсивного тваринництва в сільській місцевості) там, де рівень нітратів у питній воді невеликих колодязів вищий за 10 мг нітратів-N на літр води.
е) Заходи, що забезпечили б суворий контроль за захоороненням відходів внутрішнього виробництва, а також заходи щодо попередження витоків таких відходіав у місцях їх захоронення.
ІНВЕСТИЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ НЕВІДКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ, СПЕЦИФІЧНИХ ДЛЯ РІЗНИХ КРАЇН
Пріоритети, про які мова буде вестись далі, як правило, стосуються всіх країн регіону, хоча масштаби кожної проблеми різняться в залежності від характеру промислового виробництва та використання палива.
є) Встановлення споруд для очистки стічних вод у містах, що межують із зонами, важливими для туризму чи охорони дикої природи, особливо на узбережжі Адріатики, Балтійського та Чорного морів, в районах озера Балатон,Мазурських озер, Карпат та Родопів.
ж) Закінчення будівництва об'єктів для очистки стічних вод в районах, де бактеріологічна якість води особливо низька.
з) Виконання проектів стійкого розвитку для сільської місцевостів районах з високим біологічним різноманіттям та великою екологічною цінністю, яким загрожує небезпека. Такі проекти повинні поєднувати більшефективне управління підохоронними територіями з екологічно безпечною діяльністю в галузі сільського та лісового господарства, туризму тощо.
НИЗЬКОВИТРАТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Наприкіннці огляду пріоритетів в інвестуванні не можна не згадати про інші, триваліші екологічні проблеми, вартість вирішення яких в майбутньому може

 
 

Цікаве

Загрузка...