WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (Курсова) - Реферат

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (Курсова) - Реферат

функцій лісів;
" знешкодження, утилізація та захоронення промислових та побутових відходів;
" запобігання забрудненню морських і внутрішніх вод, зменшення та припинення скиду забруднених стічних вод у водні об'єкти, захист підземних вод від забруднення;
" збереження та відродження малих річок, здійснення управління водними рес-ми на
основі басейнового принципу;
" завершення створення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища;
" створення системи прогнозування, запобігання та оперативних дій у разі надзвичайних ситуацій природного і природно-техногенного походження;
" забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії військово-промислового комплексу;
" здійснення заходів щодо екологічного контролю за діяльністю Збройних Сил України;
" розробка механізмів реалізації схем природокористування;
" впровадження дійових економічних складових впливу на систему природокористування;
" створення системи екологічної освіти, виховання та інформування.
Державна політика у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки реалізується через окремі міждержавні, державні, галузеві, регіональні та місцеві програми, які спрямовуються на втілення
визначених пріоритетів.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В ПРОМИСЛОВОСТІ
Головним завданням на найближчу перспективу є запобігання збільшенню рівня забруднення та виснаженню природних об'єктів.
Розв'язання проблем техногенно-екологічної безпеки потребує:
" здійснення перебудови техногенного середовища, технічного переозброєння виробничого комплексу на основі впровадження новітніх наукових досягнень, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, застосування відновлюваних джерел енергії, розв'язання
проблем знешкодження і використання всіх видів відходів;
" налагодження ефективного екологічного контролю за науково-дослідними роботами із створення об'єктів штучного походження, їх проектуванням, будівництвом та функціонуванням з метою управління техногенними навантаженнями, раціональним використанням природних ресурсів і розміщенням продуктивних сил;
" проведення класифікації регіонів України за рівнями техногенно-екологічних навантажень, створення карт техногенно-екологічних навантажень;
" розробки методології визначення ступеня екологічного ризику для довкілля, обумовленого техногенними об'єктами;
" проведення досліджень з метою створення системи моделей моніторингового контролю за об'єктами спостережень у промисловості, енергетиці, будівництві, транспорті і сільському господарстві.
1) Металургійна промисловість
Виходячи зі світового досвіду та системного аналізу екологічних проблем металургійного комплексу стратегічними напрямами діяльності у цій галузі є:
" комплексна структурна перебудова галузі;
" підвищення ефективності використання сировинних та енергетичних ресурсів до світового рівня;
" зниження частки продукції, що її отримують у мартенівському виробництві, і розширення використання конверторного її виробництва;
" перехід на екологічно чисті технології в головних ланках виробничого ланцюга металургійного циклу.
Програма розв'язання екологічних проблем металургійної промисловості має передбачати:
" проведення поглибленого екологічного аудиту на всіх металургійних комплексах України;
" розроблення екологоорієнтованих критеріїв структурної перебудови металургійного комплексу України, яка б грунтувалася на результатах аудиту металургійної промисловості;
" розроблення програми першочергових заходів у металургійному комплексі з метою зменшення кількості викидів твердих часток у повітря та поліпшення якості довкілля;
" удосконалення нормативно-методичних засобів регулювання викидів забруднюючих речовин металургійної промисловості;
" розроблення та впровадження механізму узгодження рівня допустимих викидів з темпами модернізації технологій і структурної перебудови в металургійній промисловості;
" реалізацію комплексу програм з переробки та утилізації твердих відходів.
2) Хімічна та нафтохімічна промисловість
Враховуючи напрями розвитку галузі, а саме:
" удосконалення структури галузі, розроблення пріоритетних напрямів її розвитку;
" розвиток вітчизняної мінеральної сировинної бази;
" створення виробництв базових продуктів;
" впровадження наукоємних технологій, спрямоване на комплексне використання сировини, енергоресурсів та цільових продуктів, стратегічними завданнями програми є:
" розроблення та впровадження передових маловідходних та безвідходних ресурсозберігаючих технологій;
" комплексне очищення газових викидів і стічних вод з одночасною утилізацією
вилучених продуктів та подальшою переробкою їх;
" проведення науково-технічних робіт, спрямованих на зниження аварійних ситуацій та їх запобігання на підприємствах галузі;
" розроблення та здійснення програм створення високоефективних систем очищення газових викидів та стічних вод;
" здійснення програм комплексної переробки відходів;
" здійснення програм щодо виведення з експлуатації виробництв з екологічно недосконалими технологіями в усьому технологічному циклі.
3) Нафтогазова та нафтопереробна промисловість
Для вирішення питань цієї отраслі необхідно:
" здійснити комплексну сертифікацію нафтогазових об'єктів;
" розробити заходи щодо підвищення екологічної безпеки технологічних процесів на цих об'єктах;
" внести зміни і доповнення до діючих норм технологічного проектування та експлуатації об'єктів нафтогазової та нафтопереробної промисловості з питань, що стосуються вимог екологічної безпеки та охорони довкілля;
" розробити і впровадити у виробництво технологічні програми переробки відходів і відпрацьованих нафтопродуктів з метою поліпшення екологічного стану довкілля;
" впровадити у виробництво технології щодо зменшення викидів у атмосферу летких органічних сполук;
" розробити комплексні технології очищення води та грунту від забруднення вуглеводнями;
" розробити та впровадити систему оцінки і прогнозування поширення забруднення підземних вод нафтою та нафтопродуктами;
" розробити нормативні документи щодо визначення і розрахунку шкідливих викидів з основних джерел підприємств нафтопереробної промисловості.
Такожіснують проблеми зовнішнього рівня , вони стосуються питань використання
продуктів діяльності нафтопереробного та газового комплексу (бензину, дизельного пального, мазуту, газу) в інших галузях господарства і

 
 

Цікаве

Загрузка...