WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища(пошукова робота) - Реферат

Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища(пошукова робота) - Реферат

середовища з об'єктами, на які вони діють;
2) виявлення каналів поширення забруднюючих речовин у природному середовищі;
3) вибір індикаторів, які б найкраще показували стан навколишнього середовища.
У процесі моніторингу реєструються:
" екосистеми, що існують на даній території;
" тип господарського використання території;
" ступінь та форми деградації природного середовища - зміна рельєфу, ерозія, і т.п.;
" фізичний та хімічний стан повітря, води та грунту;
" біологічне різноманіття та стан видів-індикаторів, якщо такі виділені;
" радіоактивне забруднення;
" санітарний стан.
Розрізняють такі види моніторингу:
1. Залежно від рівня:
Санітарно-гігієнічний моніторинг - це система спостережень за якістю навколишнього середовища, головним чином з точки зору охорони здоров'я населення, - за ступенем забруднення природного середовища шкідливими токсичними речовинами і його впливом на людину, рослинність та тварин.
Присанітарно-гігієнічному моніторингу визначають наявність фізичних видів забруднення (електромагнітних, шумових), забруднень алергенами, патогенними мікроорганізмами, запахами; здійснюється контроль за вмістом в атмосфері оксидів сульфуру, нітрогену, карбону, сполук важких металів, радіаційним станом. У водних об'єктах визначається ступінь їх забруднення різноманітними органічними речовинами, нафтопродуктами. Для спостережень використовують санітарні норми та показники, які характеризують стан середовища існування з точки зору його можливого впливу на організм людини.
Екологічний моніторинг контролює стан екологічних систем (біогеоценозів) і природних комплексів, зміну стану окремих видів природних ресурсів (водних, земельних, рослинних, ресурсів тваринного світу та ін.). В екологічному моніторингу сьогодні немає єдиної системи показників і стандартів нормального стану природних ресурсів. У зв'язку з цим ступінь порушення природних комплексів, екосистем та інших компонентів біосфери визначається в порівнянні їхніх показників з аналогічними показниками систем та компонентів біосфери. Ступінь антропогенної дії визначають, наприклад, за забрудненням поверхневих водойм, зниженням родючості земель. Ступінь і характер порушення в природних комплексах оцінюють порівнянням їх з аналогічними екосистемами стаціонарних дослідних майданчиків або природних територій (заповідників), які особливо охороняються.
Біосферний (глобальний) моніторинг призначений для спостереження за фоновим станом навколишнього середовища на незначних територіях. При цьому реєструються:
" радіаційний рівень;
" наявність в атмосфері вуглекислого газу;
" озону;
" зміна кліматичних характеристик;
" ступінь забруднення Світового океану та інші параметри.
Програма глобального моніторингу (Глобальна система моніторингу навколишнього середовища - ГСМНС) була прийнята в Найробі Міжнародною нарадою 1974 року. Вона передбачає систематичне вивчення навколишнього середовища за єдиною програмою та уніфікованими методиками на континентальних, 77 базових та 616 біосферних регіональних станціях, які розташовані в різних точках земної кулі. В країнах колишнього СРСР спостереження за програмою ГСМНС здійснюються гідрометеослужбою та на територіях біосферних заповідників.
2. Залежно від призначення:
Загальний (стандартний) моніторинг - це оптимальні за кількістю параметрів спостереження на пунктах, об'єднаних в єдину інформаційно-технологічну мережу, дають змогу На основі оцінок і прогнозу стану довкілля регулярно розробляти управлінські рішення на всіх рівнях.
Оперативний (кризовий) моніторинг - це спостереження спеціальних параметрів навколишнього середовища в конкретних пунктах на певних об'єктах у визначений час. Як правило, це об'єкти підвищеного екологічного ризику в окремих регіонах, які вважаються зонами надзвичайної екологічної ситуації, а також райони аварій з шкідливими екологічними наслідками. Оперативний моніторинг дає змогу вчасно реагувати на кризові екологічні ситуації та приймати рішення щодо їх ліквідації і створення безпечних умов для населення.
Фоновий (науковий) моніторинг - це спеціальні високоточні спостереження за всіма складовими довкілля, що проводяться за єдиною програмою, стану атмосфери, ґрунту, природних вод та особливостей земної поверхні, а також за характером, складом, кругообігом та міграцією забруднюючих речовин, реакцією організмів на забруднення на рівні окремих популяцій, екосистем і біосфери в цілому. Такий моніторинг здійснюється у природних і біосферних заповідниках та на інших територіях, що охороняються.
Біологічний моніторинг зорієнтований на систематичне оцінювання стану видів рослин та тварин. Він включає реєстрацію зміни чисельності, структури їх популяцій, характер міграцій та розмноження.
Господарський моніторинг проводиться з метою оцінки діяльності окремих сільськогосподарських або промислових підприємств.
3. Залежно від розмірів охопленої моніторингом території:
" глобальний моніторинг - оцінює стан біосфери й параметри атмосфери, гідросфери та геосфери в цілому, здійснюється на основі міжнародного співробітництва;
" національний - діє в межах однієї держави;
" регіональний моніторинг - виявлення джерел забруднення природного середовища та встановлення шляхів міграції забруднюючих речовин у межах адміністративно-територіальних одиниць, на територіях адміністративних і природних регіонів;
" локальний моніторинг - передбачає фіксування зміни якості середовища на території окремих об'єктів (підприємств, населених пунктів, ділянок, ландшафтів);
4. Залежно від методів, які використовують для ви значення стану навколишнього середовища, та об'єктів спостереження:
" фізичний (геліофізичний, гравіметричний, магнітометричний, йоносферний, метеорологічний, гідрологічний, сейсмологічний, радіометричний та ін.);
" хімічний (гідрохімічний, біогеохімічний та ін.);
" геоморфологічний (геодезичний, ерозійний та ін.);
" біологічний (ботанічний, зоологічний, мікробіологічний тощо);
" ґрунтовий;
" гео(еко)системний;
" аерокосмічний.
Особливу різновидність моніторингу представляє біоіндикація, або біомоніторинг.
Найбільш певні та повноцінні результати дає комплексний підхід до оцінки стану

 
 

Цікаве

Загрузка...