WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Сучасна цивілізація і культура - Реферат

Сучасна цивілізація і культура - Реферат

підкорення природі. Однак пост модерністи застерігають, що людина, борючись з природою, руйнує і себе як її частку. Тобто могутність людини обертається проти неї ж самої. Постмодернізм як нова культура закликає до єдності людини і природи, до гармонійного співіснування, до простоти, відповідальності й самообмеження. Нова культура - це культура виживання, яка веде до майбутньої суспільної культури і лише таким чином людство матиме майбутнє.
Разом з цим за 50 років людство втратило 1/5 родючого шару ґрунту, стільки ж тропічних лісів, десятки тисяч живих видів. Інтенсивно вичерпуються природні родовища, зростають викиди сірководню і хлору (Криворізько-Донецький басейн). Лише 2% річкової води в Україні придатні для пиття. Радіоактивне забруднення охопило 150 т. кв км території знаселенням 7 млн людей, потрібно 1000 р, щоб щезли останні наслідки Чорнобиля і 40 поколінь (Коновалов). 20% експорту Німеччини в постсовєтські країни - це відходи.
Розрив між бідними і багатими зростає,на 2001 р. 3, 3 млрд людей з 6 млрд недоїдали. Перенаселяються міські трущоби. Поступ в науці і технології не справив відчутного впливу на мистецтво, релігію, політику, соціальну гармонію, міжетнічний та міжрелігійний мир. Науково-технічний прогрес стандартизує культури. Продовжується руйнація довкілля. Помилки і омани минулого, як і технічний прогрес, не убезпечують від повторення їх в майбутньому.
Змінилося становище: людина запанувала через матеріальну могутність. Інші форми залежать від дій людини (не так як колись). Зміни живого на потребу людям - небезпека нерівноваги. Природа + людина+ суспільство + (тепер)техніка (слабо керована). Техніка це штучний світ, анархічний фактор некерованої зміни, водночас головний фактор змін. Всепланетні технічні системи. Дослідники деталізують і таким чином структурують чинники людської системи експансії на природу: це наука, технологія, капіталізм, мораль і ментальність споживацтва, плодження самих себе промисловими підприємствами, бідні країни як спротив і виклик розумному самообмеженню ростові, збільшення населення Землі.
А. Печчеї: В чому суть нової ролі людини і як її виконувати відповідально?
Природа+людина+ суспільство+техніка = тотальна система
Людина+суспільство+техніка = людська система
Природа = природна (еко-) система.
Науки про людину і мораль відстали від точних наук.
Людина перейшла від оборони від природи - до диктату, визначаючи таким чином альтернативи свого майбутнього. Люди західного світу значною мірою усвідомили роль політики і культури у регулюванні самостійного розвитку природи, суспільства і людини.
Шляхи виходу з кризи
А. Печчеї: Людина з'єднає свою могутність з достойною цього мудрістю і навчиться підтримувати в гармонії і рівновазі всі справи людські - через "людську революцію".
Пристосування за допомогою культурних (а не генетичних) механізмів.
в зв'язку з цим - навчитися передбачувати і попереджувати наслідки - завдяки своїй культурній еволюції. Координація. Якісний стрибок у мисленні. Розвиток - імператив. Рядові люди теж повинні мобілізуватися на усвідомлення небезпек і пошук засобів.
Елітаризм - передові країни протиставлені слаборозвиненим. Треба приручити людські потреби стосовно можливостей. ? вчених працюють над воєнними дослідженнями.
2. найбільшою мірою покращить ситуацію не соціальні реформи і технічний прогрес, а окрема людина (адаптація культури до зовнішніх змін). Розвиток якостей індивіда. Рядові люди мають навчитися ставати кращими. Потрібна іскра. Захланність породжена бідністю. Мета людини: поліпшити світ, "не роби іншому те, що тобі б не було миле". Минулий досвід збагачувати ідеями співзвучними сучасності. Розуміти інших, навіть дуже відмінних.
фактор часу: розумні строки реалізації розв'язання проблем. Мобілізуюча мета. Небезпечно концентруватися на окремому. Не прикладаючи зусиль до контексту.
Слід виховувати повагу до систем. Роль регулятора, усвідомлення бути частиною функції Провидіння, лідера еволюції, відповідальності за визначення напрямків сприятливих для всіх (тепер не виконує цієї ролі). Техніка сама не спроможна орієнтувати напрямки. Потрібна мудрість і відповідальність - від усвідомлення ролі.
Визначальними для покращення долі планети Земля є не якості еліти, а саме інтелектуальні і моральні якості мільярдів. Потрібен контроль над технікою і само обмеженим споживанням.
Отже, перш за все самоусвідомлення сучасного місця людини в природі (завдяки новим можливостям).
У ділянці господарської діяльності головне завдання людства полягає в тому, щоб задовольнити свої природні потреби, не ставлячи при цьому під загрозу інтереси майбутніх поколінь.
Г. Гадамер вважав, що людство мусти солідаризуватися , що ніякий контроль не врятує нас від зловживання руйнівною зброєю, якщо ми не відновимо взаємного довір'я (не замишляй тайних думок проти ближнього свого, відновлення вироблених у сиву давнину позитивних моральних якостей, на що акцентує і Печчеї). Цього можна досягнути не швидкісною передачею інформації в другий кінець світу. А тільки розумінням і повагою до великих світових релігій та інших життєвих форм. Технічний прогрес не повинен бути самоціллю, а за мету людству може служити лише життя, в якому панують культура і різноманітність форм (Гадамер, основник "філософської герменевтики")
Частина з піднятих італійським мислителем проблем суспільство вчасно усвідомило і мобілізувало свої наукові можливості для їх вирішення. Наука намагається розв'язувати проблеми прогресу науки і техніки. По-перше, вивчаються тенденції розвитку науки, які ведуть до принципово нових технологій. По-друге, поглиблюється усвідомлення буття людини в сучасному світі, тобто соціально-економічний і культурний зміст нових технологій (з точки зору захисту людини - біологічної істоти (А. Гелен), психологічної рівноваги особи та рівноваги культури - співмірного розвитку природничих і антропологічних наук (К. Клакхон, США), по-третє, дослідження давніх культур і релігій як віднайдення психологічних точок опори для сучасної людини.
Великі непорядки під небесами
Розлом цивілізаційний актуальний і для України (Гантінгтон)

 
 

Цікаве

Загрузка...