WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Характерні особливості культури другої половини XX століття - Реферат

Характерні особливості культури другої половини XX століття - Реферат

різних, далеко не однакових умовах. Ці умови часто визначають долю людини на ціле життя. Крім того, люди різні не тільки за своїми розумовими здібностями, а й за зовнішніми ознаками. Ніяке виховання не в змозі ліквідувати, наприклад, расові відмінності. Звідси робляться висновки, що у відповідності із відмінностями у здібностях людей суспільство мусить бути ієрархічним. Воно лише тоді буде існувати нормально, коли ним буде керувати еліта. Не треба прагнути до суспільної рівності. Вона шкідлива як для кожної окремої людини, так і для суспільства, таким же шкідливим є і соціалізм, бо в його основі лежить принцип рівного розподілу соціальних благ між всіма громадянами. Виходячи з цього, "нові праві" разом з неоконсерваторами відкидають втручання держави в економіку. Вони закликають відродити капіталізм часів вільної конкуренції. Різниця між цими двома групами полягає в тому, що неоконсерватори більше уваги приділяють економіці і державі, а "нові праві" - культурі і філософії. І хоча їх попередники, "нові філософи", твердили, що людиною майбутнього є той, у кого "коротка пам'ять", у "кочівника з підошвами з вітру", "нові праві" з ними не погоджуються. Вони справедливо вважають, що кожна людина мусить мати і любити свою батьківщину. Батьківщина - це "територія, яку займає народ". Людина нерозривно пов'язана із середовищем і спадком, обумовлюючим форму цієї культури. Єдина Європа для європейців - це історична і культурна реальність.
Неофрейдизм
Важливий напрямок зарубіжної психології, витоками якого були ідеї Зигмунда Фрейда, складає неофрейдизм. Він виник в 30-х роках. Засновником неофрейдизму і його найавторитетнішим представником вважається Еріх Фромм. Цей напрямок психоаналізу має зовсім нерелігійний і гуманістичний характер.
Оформленню неофрейдизму сприяла поява нового типу хворих. Все більша кількість людей зверталась до психоаналітиків не як справді хворі, а яклюди, які потребують захисту від шкідливого впливу суспільства. Кажуть, що всі хвороби від нервів. Так от, новий тип хворих - не невротичний, - нарікав скоріше на невдачі, неспокій, самотність, непристосованість, ніж на фізичний, чи нервовий розлад в організмі. Новий тип хворих складався з менеджерів, спеціалістів - професіоналів, службовців. Саме вони в першу чергу відчули вплив світової економічної кризи 30-х років. Ці труднощі, а також Друга світова війна стрясли світом і позначилися на долі кожної людини.
Прихильники психоаналізу все більше переконуються в тому, що для аналізу причин захворювань не досить зануритися в особисті сімейні драми. Мало що дасть в цьому випадку психоаналіз свого "Я" і сім'ї хворого. В результаті дії цих факторів і виник неофрейдизм як соціальне орієнтована форма психоаналізу.
Неофрейдизм в значній мірі відкидає біологічне походження психічних захворювань. Навпаки, він підкреслює роль культурних факторів у формуванні особи і в утворення неврозів, зберігає фрейдовські методи і тезу про те, що людиною рухають несвідомі спонуки, чи імпульси. Цими спонуками (в більшості своїй природженими) - є прагнення до безпеки і задоволення. Згадаймо лишень, чим сьогодні, за даними соціологічних опитів, переймається пересічна людина. Більш всього її цікавить кохання, гроші і злочинність.
Отже, ці дві несвідомі спонуки - до безпеки і до задоволення - мають емоційний характер, чим зберігається вся суть психоаналізу. Ці дві спонуки несумісні одна з одною. Конфлікт між ними приводить до необхідності придушити одну з них. Придушений імпульс зустрічає опір свідомості. Виникають захисні механізми "Я", які стають бічними шляхами проникнення в свідомість подавлених імпульсів, потреб, почуттів. Все це відбувається в замаскованому вигляді. Захисні механізми психіки формуються з дитинства. Вони стають тією несвідомою основою, на якій будуються уявлення людини про саму себе. Зберігаючи основні особливості психоаналізу, неофрейдизм підкреслює роль культури і ті суперечності, які викликаються нею. З одного боку, культура стимулює потреби, а з іншого - накладає великі обмеження, які придушують ці ж потреби.
Культура збільшує несвідому внутрішньопсихічну драму людини. В душі людини повсякчас відбувається боротьба між природженими і набутими якостями. Іншими словами, між інстинктами і культурою, мораллю. Конфлікти вирішуються в результаті перемоги або інстинктів, або культури. В залежності від цього на протязі життя визначається характер людини, тобто, вона стає невротичною чи нормальною. Несвідомі спонуки є рушійними силами людської психіки. Усвідомлення людиною цих спонук допомагає їй з ними боротися. Все вищенаведене відбувається в людині.
А є ще стосунки людини зі світом, їх регулюють принаймні три психологічних механізми. Перший - мазохістські і садистські тенденції, котрі проявляються в діях, спрямованих проти себе та інших осіб. Другий - деструктивізм, імпульси якого проявляються у всіляких руйнаціях. Третій механізм: автоматичний конформізм, тобто людина стає такою, як всі. Вона розчиняється в масі собі подібних, а навзамін отримує відчуття безпеки і захисту.
?
ЛІТЕРАТУРА
1. Громов И. Д. Западная теоретическая социология.- СПб., 1996.
2. ИонинЛ. Г. Основания социокультурного анализа.- М., 1995.
3. ИонинЛ. Г. Социология культуры.- М., 1998.
4. Клакхон К. К. М. Зеркало для человека. - Санкт-Петербург, 1998.
5. Кравець О. С. Візитна картка науки // Філософська і соціологічна думка, 1992, № 8.
6. Крымский С. Б. Научное знание и принципы его трансформации.- К., 1974.
7. Крымский С. Б. Мировоззренческие категории и современное естествознание.- К., 1983.
8. Манъковская Н. Б. К критике философско-эстетических взглядов "новых философов" и "новых правых". - Вопросы философии, 1984, № 4.
9. Петров М. К. Язык, знак,"культура.- М., "Наука", 1991.
10. Петров М. К. Человек и культура в научно-технической рево-люции // Вопросы философии, 1992, № 6.
11. ПеччеиА. Человеческие качества. - М., 1980.
12. Ракитов А. И. Цивилизация, культура, технология и рынок// Вопросы философии, 1992, № 5.
13. СантаянаДж. Прогресс в философии // Вопросы философии, 1992, №4.
14. Семенов В. С. НТР и проблема целостного и свободного развития человека// Вопросы философии, 1978, № 7.
15. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990.
16. Фромм Э. Забытый язык// Психоанализ

 
 

Цікаве

Загрузка...