WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Культурний потенціал людства - Реферат

Культурний потенціал людства - Реферат

бібліотеки, А ще раніше князь Талейран стверджував, що "хороша бібліотека надає підтримку за всякого стану душі".
Академія є вищим навчальним закладом профільного типу.
Сучасний спеціаліст повинен бути підготовлений так, щоб завжди відповідати вимогам науки і технології. Його освіта повинна виховувати в ньому здатність як до інтелектуальної творчості, так і до інтелектуально активного сприйняття зробленого іншими.
Справді, бібліотека як символ університету необхідна для правильної постановки і розумного проведення фундаментального дослідження, без якого неможливою є фундаментальна освіта. В буквальному значенні цього слова, наука - це те, чого можна навчити чи навчитися, тобто передати і отримати знання і вміння чи добути це знання і вміння самому. Освітній процес - це процес передачі і отримання знання і вміння, який підкріплений його добуванням. А створення нового знання і вміння, тобто здобування знання, - це процес фундаментального дослідження. Для того ж, щоб цей процес відбувався, необхідна відповідна атмосфера, атмосфера інтелектуального особистого спілкування. Причому, спілкування мусить відбуватися між викладачем і студентом - з одного боку, між викладачами - з другого, а між студентами - з третього.
Для вступу, наприклад, в університет в ФРН потрібен лише один документ - шкільний атестат. Прохідний бал при вступі розраховується на основі того ж атестату. Відсів в університетах дуже великий. Вціліти в процесі навчання мусять найбільш стійкі і працездатні - це ведучий принцип університетської освіти. Вступають до університету сотні студентів, а закінчують його лише десятки. Дуже високі вимоги в навчанні і занадто жорстока, як на наш погляд, конкуренція між студентами.
Зразу ж після зарахування в університет, наприклад, студент-історик сам складає свій план роботи на весь термін навчання. Студент сам вибирає ту необхідну кількість дисциплін, які він буде вивчати.
Щось подібне спостерігається і в університетах США. Ідеальна форма університету була імпортована в США з Англії. Причому, була сприйнята не тільки суть - прагнення до універсалізму, а й форма спеціальних коледжів.
Там студенти теж самостійно вибирають предмети, які вони будуть вивчати. Обов'язкових суспільних дисциплін немає. На вибір пропонується: основи демократії, соціологія, психологія (соціальна і особиста), історія США, проблеми сучасного світу, філософія, світова цивілізація, особа і суспільство тощо.
До прикладу, в приватному університеті США за чотири роки навчання студентові треба прослухати не менше 31 курсу. Причому, десять з них - з головної обраної спеціальності (major), решту студент вибирає довільно. Кожний курс включає три перевірки - проміжний екзамен, домашній твір і екзамен кінцевий. З усіх трьох виводиться загальна оцінка. А - вища, А з мінусом - трохи нижча, В - відповідає четвірці і так далі. Всі перевірки, майже без виключень - письмові. Викладач складає два-три питання, з яких дозволяється вибирати, і група весь урок пише відповіді в аудиторії або несе для підготовки відповіді на тиждень додому. Зате не виникає ніякого суб'єктивізму, все можна перевірити, обговорити і навіть опротестувати.
В приватному вузі США студент платить приблизно 13 тисяч доларів щорічно за навчання і ще 4 тисячі за проживання і харчування. Правда, 60 відсотків студентів в такому вузі офіційно отримують фінансову допомогу в тій чи іншій формі.
На екзамені студент складає іспити не за весь прослуханий курс, а лише з однієї з тем, за домовленістю з екзаменатором. Студент вільний і у виборі професорів. Сам же він і визначає, яким екзаменом закінчувати свою освіту: складати державний екзамен чи писати магістерську роботу (диплом - по-нашому). Протягом навчання студент складає всього два екзамени. Перший проміжний - складається по закінченню 4 семестру (2-го курсу). Другий державний чи магістерський - по закінченню університету. Студент-історик мусить знати три мови - дві живих і одну мертву - латинь.
Чи наука стала культурною діяльністю?
Наука - це розум в дії. Вона ж є і невід'ємним компонентом культури. Неможливо зрозуміти будову наукового знання, характеру його функціонування та розвитку, якщо не враховувати його включення в широкий культурний контекст. Наукова картина світу сягає своїми коріннями в найглибші пласти культури.
Наука, як і будь-яка культурна діяльність, є антропологічним виміром, який чітко прослідковується. Наука формує людину, моделі її світосприйняття і поведінки. Причому це робиться і в областях, далеких від науки. Вона впливає на весь контекст за допомогою непомітних, але всепроникаючих напучувальних порад, консультацій, оцінок, рекомендацій, які нею розроблені ледве чи не на всі випадки життя.
Зміна форм участі науки в загальноцивілізаційному процесі полягає в тому, що тепер вона бере участь в ньому перш за все як форма щоденності. Звичайно, наука як теоретичний дискурс, який стає все менш зрозумілим, існувала завжди. Але сьогодні все більш популярною стає наука як по-радниця. Ця форма участі науки в житті людини стала переважаючою.
Наука бачить своє завдання у відшукуванні невидимих ідеальних зв'язків між речами. Отже, наука пояснює те, що відбувається у світі. Правда й те, що наука поставила питання про місце людини у безкінечності і не дала на нього відповіді.
Наука - це мистецтво передбачення. Ведучи мову про передбачення, необхідно також мати на увазі його відносний характер. Аналіз майбутнього вимагає постійних зусиль, постійного оволодіння новими і новими випадковостями. Знання, якими ми володіємо, складають основу пе-редбачення. Практика ж веде до безперестанного розширення цих знань. Отже мистецтвопередбачення опирається на знання.
Різноманітні форми знання, які утворюють науку, були організовані в цілісність завдяки загальним підставам, на які вони спираються. Саме ці підстави і опосередковують включення науки в культурну цілісність. Є принаймні три головних компоненти цих підстав: ідеали і норми науки; на-укова картина світу; філософські підстави науки.
Наука (як і література) здатна існувати лише в поєднанні образотворчого і умоглядного, конкретного і абстрактного, логічного і ірраціонального. Недарма ще Гегель в одній із своїх знаменитих лекцій наполягав на взаємодоповнюваності науки і мистецтва.
В культурі інформаційного суспільства наука є ключовим фактором. На ній базуються методологія мислення, система освіти, погляди на світ, на людину і на суспільство. На ній засновані технологія і визначений нею стиль життя, які пропонуються усьому світові як зразок. Цей стиль життя, характерний для західного суспільства споживання, взяли за основу сьогодні біля 13% населення Землі. Вони споживають біля 70% непоповнюваних природних ресурсів і викидають в атмосферу і на поверхню Землі приблизно таку ж кількість забруднюючих речовин. Слід зазначити, що, за оцінками ООН, Росія є найбагатшою країною на Землі, тому що на її території зосереджено понад 50% світових природних багатств.
Наука має об'єктивні способи перевірки ефективності своєї діяльності. В цьому можна пересвідчитися, по-перше, по тих предметах, що нас оточують, а по-друге, за розподілом Нобелівських премій, список яких друкується щороку. Навколо нас небагато предметів, які увійшли в наш побут завдяки зусиллям вітчизняної науки. Все ж решта - радіо, фотографія, кінематограф, телевізор, телефон, магнітофон, навіть кулькова ручка, - є результатом науки інших цивілізацій. Нобелівські премії з науки охоплюють тільки фізику, хімію і медицину. За кількістю Нобелівських премій СРСР був надзвичайно бідний, він відставав навіть від маленької Голландії. З 1900 по 1994 роки у

 
 

Цікаве

Загрузка...