WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Предмет і завдання курсу. Феномен культури - Реферат

Предмет і завдання курсу. Феномен культури - Реферат

ЛЕКЦІЯ 1ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ. ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ.
1. Предмет і завдання курсу.
2. Поняття культури.
3. Співвідношення природного і культурного.
4. Виникнення та історична еволюція поглядів на культуру в культурологічній думці.
5. Поняття світової та матеріальної культури.
1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ.
Слово "культура" останнім часом набуло широкого поширення. Стали вже звичними заклики до підвищення культури парламентських і політичних дискусій, до відродження духовності і національної культури, поглиблюється тривога з приводу занепаду загальної культури населення. Не існує політичних партій, які у своїх перспективних програмах не передбачали б заходів щодо піднесення культури. Проте "культура" не тільки широко вживане слово, а й важливе наукове поняття, без якого не може обійтися жодна сфера теоретичного знання про суспільство, тим більше зараз, коли об'єктивні процеси суспільного розвитку висувають проблематику культури на передній план, надаючи їй надзвичайної гостроти.
Предметом курсу "Українська та зарубіжна культура" є історія розвитку культури народів світу та України від найдавніших часів до сьогодення. У курсі висвітлюється історія культурної еволюції людства і зокрема українського народу, з'ясовуються закономірності та основні етапи цієї еволюції.
Завдання курсу - допомогти студентам прилучитися до культурної скарбниці людства, зорієнтуватися в сучасній проблематиці культурно-цивілізаційного процесу, розширити і поглибити попередні знання з проблем національної та світової культури, формувати у студентів широкий загальнокультурний гуманістичний світогляд.
2. ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ.
Що ж таке культура? Є понад 500 визначень цього поняття. З'ясовуючи зміст цього поняття, варто врахувати два моменти: динаміку становлення і розвитку поглядів на культуру в історії філософсько-культурологічної думки і складність змісту культури як феномена суспільного життя.
От як розкриває поняття "культура" "Словник іншомовних слів":
"Культура" (від лат. Cultyra - догляд, освіта, розвиток) - 1) Сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії. Матеріальні цінності становлять матеріальну культуру суспільства. Досягнення суспільства в галузі освіти, науки, мистецтва, літератури, в організації державного і суспільного життя є його духовною культурою. 2) Ступінь довершеності в оволодінні якоюсь галуззю знань або діяльності (Культура виробництва). 3) Культура поведінки - сукупність моральних вимог, які стають для людини складовою частиною її звичок і навиків, що виявляється в її щоденній поведінці (на виробництві, в побуті, спілкуванні з іншими людьми). 4) Культура сільськогосподарська. 5). Культура археологічна. 6). Культура мікроорганізмів. 7). Культура токлин (експлантація). 8). Культура праці. 9) Культура мовлення.
У Словнику української мови (т. IV, с. 394-395) подається буквально таке ж визначення.
Дещо ширше розкриває поняття "культура" Українська радянська енциклопедія.
"Культура (від лат. Cultyra - догляд, освіта, розвиток) - сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства і людини й втілюються в результатах продуктивної діяльності."
У вужчому розумінні К. - це сфера духовного життя суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, духовної творчості (особливо мистецької), а також установи й організації, що забезпечують їхнє функціонування (школи, вузи, клуби, музеї, театри, творчі спілки, т-ва тощо. Водночас під культурою розуміють рівень освіченості, вихованості людей, а також рівень оволодіння якоюсь галуззю знань або діяльності. (К. виробництва, К. праці, К. мовлення, правова, моральна, етична К., К. побуту тощо).
Джерелом К. є суспільна праця, здатна практично й духовно перетворювати дійсність (що становить відповідно матеріальну й духовну К. суспільства), і саму людину. К. протилежна "натурі" як доцільний людський витвір - усьому природно даному. Людство являє собою універсальний суб'єкт К., а в конкретно-історичних обставинах суб'єктами культур. творчості виступають окремі людські спільності та їх асоціації - племена, народи, нації, багатонац. утворення, що здатні виробляти, розвивати і збагачувати всю сукупність практичних і духовних умов свого існування (УР, вир. 2, т.6, с.10).
Отже культура включає в себе все, що створено працею, розумом і творчою енергією людини. Слово "культура" є майже на всіх мовах народів світу. Термін "культура" вживається до всіх явищ, наслідків діяльності людини, починаючи з жител та знарядь праці і кінчаючи творами мистецтва. У цьому широкому розумінні в поняття культури включається вся історія та специфіка прояву людського суспільства.
Користуючись рекомендованою літературою, студенти повинні пояснити походження поняття "культура", показати який зміст вкладався в це поняття в різні епохи.
3. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИРОДНОГО І КУЛЬТУРНОГО.
Поняття "природа" і "культура" відмінні: під культурою розуміють щось створене людиною, і в цьому значенні - штучне, під природою - все те натуральне, що існує за незалежними від людини законами. Водночас у дійсному, об'єктивно-історичному існуванні природа, культура й суспільство перебувають у нерозривній єдності, цілісності (не як механічна сума "частин"), розвиваючись як природно-історичний та культуротворчий процес

 
 

Цікаве

Загрузка...