WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Мистецтво Шумеру - Реферат

Мистецтво Шумеру - Реферат

корабель, занурив на нього своє сімейство, свійських тварин і майно. Шість днів і ночей носився його корабель по хвилях, що бушували.На сьомий день буря затихла.
Тоді Утнапнштим випустив ворона. І ворон не повернувся до нього. Зрозумів Утнапиштим, що ворон побачив землю. То була вершина гори, до якої й прис-тав корабель Утнапиштима. Тут він приніс жертву богам. Боги простили людей. Утнапнштиму боги дарували безсмертя. Води потопу відступили. З тих пор знову став множитися рід людський, освоюючи нові землі.
Міф про потоп існував у багатьох народів стародавності. Він увійшов у Біб-лію. Навіть древні жителі Центральної Америки, відірвані від цивілізацій Древ-нього Сходу, теж створили сказання про Всесвітній потоп.
Знання
Шумери навчилися спостерігати за Сонцем, Місяцем, зірками. Вони обчисли-ли їхній шлях по небу, визначили багато сузір'їв і дали їм імена. Шумерам зда-валося, що зірки, їхній рух і розташування визначають долі людей і держав. Вони відкрили пояс Зодіаку - 12 сузір'їв, що утворюють велике коло, по якому Сонце робить свій шлях протягом року. Учені жерці становили календарі, обчи-слювали строки місячних затьмарень. У Шумері був покладений початок однієї з найдавніших наук - астрономії.
У математику шумери вміли рахувати по десяткам. Але особливо почитали числа 12 (дюжина) і 60 (п'ять дюжин). Ми дотепер користуємося спадщиною шумерів, коли ділимо годину на 60 хвилин, хвилину - на 60 секунд, рік - на 12 місяців, а окружність - на 360 градусів.
У містах Древнього Шумеру були створені перші школи. Училися в них тіль-ки хлопчики, дівчинкам давали домашнє виховання. Хлопчики відправлялися на заняття зі сходом сонця. Школи були організовані при храмах. Учителями були жерці.
Заняття тривали цілий день. Вивчитися писати клинописом, рахувати, розпо-відати сказання про богів і героїв було нелегко. За погані знання й порушення дисципліни строго карали. Той, хто успішно закінчував школу, міг одержати місце переписувача, чиновника або стати жерцем. Це давало можливість жити, не знаючи бідності.
Незважаючи на суворість дисципліни, школу в Шумері вподібнювали родині. Учителя називали "батьком", а учнів - "синами школи". І в ті далекі часи діти залишалися дітьми. Вони любили пограти й пошаліти. Археологи знайшли ігри й іграшки, якими бавилися діти. Молодші грали так само, як і сучасні малята. Вони возили за собою іграшки на коліщатах. Цікаво, що найбільший винахід - колесо - було відразу застосоване в іграшках.
Військове мистецтво
На початковій стадії розвитку військового мистецтва значну роль зіграли держави древнього Межиріччя - басейну рік Тигру і Євфрату. Тут, так само як і в Єгипті, виникло іригаційне землеробство, поряд з яким розвивалося скотарсь-ке господарство. Одним із наслідків розвитку скотарства була поява в Межи-річчі бойових колісниць, що визначило особливість структури війська держав древнього Межиріччя.
У першій чверті III тисячоріччя до н.е. у південному Межиріччі, відомому в історії під ім'ям Шумер, існував ряд рабовласницьких держав-міст. Внаслідок розпадання первіснообщинного ладу племен Шумеру там виділилася общинна знать, що, очолюючи іригаційні роботи, закріплювала за собою володіння зем-лею й худобою. Велику роль в економіці Шумеру грали храми, у яких було ве-лике власне господарство. У середині III тисячоріччя до н.е. жреці узурпували політичну владу.
Жерці - правителі окремих шумерських міст-держав - мали своїх військові дружини. Озброєння шумерських воїнів складалося з короткого списа з мідним наконечником і мідною сокиркою на довгій рукоятці. Крім того, у них були мі-дні кинджали й кам'яні булави. Усе це була зброя ударної дії. Як захисне озбро-єння шумерський воїн мав мідний шолом, вовняний одяг із нашитими на неї мі-дними пластинками й шкіряною, окутою міддю щит. Дружинам Шумеру був уже відомий стрій. Перша шеренга строю несла більші щити, кожний щит прик-ривав кілька людей.
Для ведення бою застосовувалися чотирьохколісні бойові колісниці, запряже-ні чотирма мулами. Екіпаж колісниці складався із двох чоловік - візника й воїна; останній був збройний метальними списами, запас яким містився в сагайдаці, прикріпленому до переду колісниці.
Іригаційні канали Шумеру були не тільки засобом зрошення полів, але й зру-чними шляхами сполучення, що сприяло об'єднанню країни. Оволодіння шля-хами сполучення сприяло централізації політичної влади в країні. Одному із правителів, опираючись на племінну знать, удалося перебороти опір жрецтва й затвердити деспотію, підкоривши собі значну частину племен Шумеру. Наслід-ком політичної централізації стало виникнення централізованої збройної органі-зації. Воїн одержував земельний наділ, за користування яким він зобов'язаний був виступати в похід із відповідною зброєю. Крім цих воїнів, було невелике постійне військо, що озброювалося за рахунок правителя, що об'єднав племена Шумеру.
Висновок
Протягом цілого тисячоріччя шумери були головними діючими особами на древньому Близькому Сході.
Шумерська астрономія й математика були найточнішими на всьому Близько-му Сході. Ми дотепер ділимо рік на чотири сезони, дванадцять місяців і дванад-цять знаків зодіаку, вимірюємо кути, хвилині й секунди в шестидесятках - так, як це вперше стали робити шумери.
Ідучи на прийом до лікаря, ми всі... одержуємо рецепти ліків або пораду пси-хотерапевта, зовсім не замислюючись про те, що й траволікування, і психотера-пія вперше розвилися й досягли високого рівня саме в шумерів. Одержуючи по-вістку в суд і розраховуючи на справедливість суддів, ми також нічого не знає-мо про засновників судочинства - шумерів, перші законодавчі акти яких сприя-ли розвитку правових відносин у всіх частинах Древнього миру. Нарешті, зами-слюючись про мінливість долі, нарікаючи на те, що при народженні нас обділи-ли, ми повторюємо ті ж самі слова, які вперше занесли на глину шумерські пе-реписувачі, що філософствують, - але навряд чи навіть здогадуємося про це.
Але, мабуть, найістотним внеском шумерів в історію світової культури є ви-нахід писемності. Писемність стала потужним прискорювачем прогресу у всіх областях діяльності людини: з її допомогою був налагоджений облік майна й контроль за виробництвом, стало можливим планування господарства, з'явила-ся стійка система утворення, збільшився обсяг культурної пам'яті, у результаті чого виник новий вид традиції, заснований на проходженні канону письмового тексту.
Список літератури:
1. Емельянов В. В. Древний Шумер. - .:Азбука-классика, 2003
2. Кравченко А. И. Культурология: Уч. пособие для вузов. - .:Академический проект, 2001
3. Светлана Чусовитина Шумер: письменность ради учета имущества. 2000
4. "Всемирная история" Том 1. под ред. Ю.П. Францева
5. Матеріали сайту http://artclassic.edu.ru/
6. Матеріали сайту http://www.middleeast.narod.ru/
7. Матеріали сайту http://www.sumer.h15.ru/

 
 

Цікаве

Загрузка...