WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Львівський музей укр. мистецтва - Реферат

Львівський музей укр. мистецтва - Реферат

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ХАРЧОВОЇІ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Реферат
на тему:
"Львівський музей українського мистецтва"
Виконала ст. гр. ХМК-3С
Патляковська І.І.
Львів 2000
Львівський музей українського мистецтва - це зібрання творів українського образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Мистецтво XIX - поч. ХХ ст. представлено творчістю митців: Володимира Гнатюка , Станіслава Людкевича , Філарета Колеси , Василя Щурата та інших. Першим його директором був відомий вчений Іларіон Семенович Свєнціцький. У перші роки існування музей обмежив свою діяльність збиранням і вивченням стародавнього мистецтва , і лише згодом , завдяки зусиллям ентузіастів , його зацікавлення розширились.
У 1913 році Національний музей був відкритий для публічного відві-
дування. Він розмістився в просторих залах придбаного будинку , де знаходиться й тепер.Відтоді музей стає відомим у Західній Україні та
за її межами , встановлює тісні взаємини з іншими музеями , зокрема
Києва , Москви , Петербурга.Сюди ввійшли полотна , подаровані , зок-
рема , визначними діячами російської культури О.Шахматовим , О.Со-
болєвим , В.Васнецовим , твори народного мистецтва та українських
митців-професіоналів.
Тепер у музеї зібрані цінні колекції творів стародавнього мистецтва ,
мистецтва , мистецтва ХІХ- початку ХХ ст. , українських радянських
професійних та народних художників. У фондах стародавнього мистецт-
ва є памятки ХІІ-ХІV ст. - бронзові ікони , фрагменти декоративного
різблення по каменю тощо , що репрезентують мистецтво доби Київсь-
кої Русі.
Зібрання ікон - одне з найкращих і найцінніших на Україні.Експозиція
музею дає доволі повне уявлення про шляхи розвитку українського іко-
нописного малярства ХІV-ХVІІІ ст. Бурхливий розвиток українського
мистецтва ХVІІ ст. зумовлений боротьбою українського народу за соціальне й національне визволення та воз'єднання України з Росією,
широко ілюструє чимала збірка творів тогочасного малярства.Особливо
цінні твори двох найвизначніших митців - Йова Кондзелевича ( автора
славнозвісного Богородчанського іконостаса ) та Івана Рутковича.Обидва
художники залишили нам прекрасні твори , в основу яких покладені вже не абстрактні уявлення про потойбічний світ , а глибоке знання життя , вивчення натури.
Серед живопису ХVІІІ ст. слід згадати цікаву колекцію портретів майст-
рів О. Білявського , І.Барановського та Л. Долинського , вихованців ху-
дожніх академій Рима й Відня.
Чимала кількість творів декоративної різьби ХVІІ-ХVІІІ ст. дає змогу
простежити розвиток цієї галузі українського мистецтва.
Не дуже велика збірка старовинної скульптури має зразки кам'яної і де-
рев'яної скульптури.
Про блискучий розвиток книжкової мініатюри та орнаменту , високий художній рівень оформлення книжок на Україні свідчить колекція рукописів XIV-XVIII ст. і зібрання перших стародруків , з-поміж яких московський "Апостол"(1564) та львівський "Апостол" (1573-1574) І.Федорова. Багату експозицію стародавнього мистецтва доповнюють окремі колекції гравюр та гаптувань XV-XVIII ст., металевий посуд та інші зразки прикладного мистецтва, що мають велику пізнавальну та історичну цінність. Значне місце в музеї посідають роботи українських художників XIX-XX ст. , головним чином західноукраїнських. Це дає змогу глибоко вивчити своєрідні риси та особливості західноукраїнського мистецтва, познайомитися з течіями та напрямками , зумовленими специфікою політичного й культурного життя українського народу під владою Австро-Угорщини , а пізніше - панської Польщі.
Серед мистецьких творів цього періоду особливо цінні " Автопортрет"
Т.Шевченка роботи часів заслання , його ж гравюри з картин К.Брюллова
і Рембрандта , а також кілька картин К. Трутовського ( "Дівчина з снопа-
ми" , "Побачення" ).Широко представлена творчість митців , що працю-
вали на західних землях України в ІІ пол.ХІХ ст., зокрема К.Устияновича і Т.Копистинського - піонерів реалізму в західноукраїнському живописі.З
творів К. Устияновича найліпші " Т.Шевченко на засланні" , "Гуцул".
Кілька картин ілюструють творчість видатного портретиста , пейзажиста
та майстра жанрової картини І.Романчука ( " З дороги" , " Лісовий крає-
вид" ).
У збірках музею є твори українських художників В.Орловського ,
К. Крижицького , П. Левченка , М.Ткаченка , С.Васильківського , М. Пимоненка , вихованців Петербурзької Академії мистецтв та Московського училища живопису , скульптури і архітектури.
Кінець ХІХ-початок ХХ ст.- етап дальшого розвитку українського об-
разотворчого мистецтва на шляху до реалізму , народності й демократиз-
му - репрезентований творами О.Мурашка , Ф.Красицького , Й.Куриласа,
І.Труша , О.Кульчицької та інших.З творів Ф.Красицького в музеї експо-
нується найпопулярніша його картина - "Гість із Запоріжжя".
Дуже цікава велика колекція творів І. Труша , видатного художника-реа-
ліста.Краєвиди та етюди , портрети , картини побутового жанру характе-
ризують його як талановитого , своєрідного майстра.В музеї експонують-
ся "Портрет Лесі Українки" , "Захід сонця в лісі" , "Дніпро" , "Самітня сосна" , "Автопортрет". Широко й різноманітно представлено творчість
О.Кульчицікої в галузі графіки , живопису і прикладного мистецтва.
З невеликого зібрання О. Новаківського , засновника художньої школи у
Львові , слід згадати роботи "Діти" , "Автопортрет" , "Пробудження" ,
"Натюрморт" , що дають уявлення про небуденний талант їхнього автора.
М.Івасюк - майстер історичного , батального та побутового жанрів- представлений картинами "В"їзд Б.Хмельницького до Києва" , "Мати" ,
"Біля криниці" , "Автопортрет". Цікаві також твори популярних українсь-
ких художників Й.Куриласа (

 
 

Цікаве

Загрузка...