WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Юридична деонтологія. Поняття юридичної деонтології - Реферат

Юридична деонтологія. Поняття юридичної деонтології - Реферат


Реферат на тему:
Юридична деонтологія. Поняття юридичної деонтології
Деонтологія, зокрема юридична деонтологія, як наука виникла порівняно недавно. Існують різні її види. Нині в Україні найбільш розроблена медична деонтологія. Напевно, причина у тому, що найціннішим для людини є життя, здоров'я і саме буття, яке часто залежить від лікарів, від виконання ними професійного обов'язку. Юристи мають справу з аналогічними цінностями, у їхніх руках - доля людини. Але юридична деонтологія перебуває лише на початковій, дискусійній стадії дослідження.
Деонтологія - це розділ етики, що вивчає проблеми обов'язку, сферу обов'язкового, всі форми моральних вимог та співвідношення їх. С. Семенова вважає, що деонтологія стосується усього кола проблем, пов'язаних з моральним, зі сферою належного [123, с. 15].
Термін "деонтологія" вперше ввів у науковий обіг англійський філософ права Ієремія Бентам у праці "Деонтологія" (1834 p.). Деонтологія, основи якої досліджував І. Бентам, є вченням про професійні обов'язки і врахування результатів їх виконання людиною. Як зазначав учений, у кожній дії важливий підсумок, тобто та користь, яку приносить дія. Початок користі, за І. Бентаном, становить основу деонтології [23, с. 16-17].
Дослідження юридичної деонтології розпочато у колишній союзній державі зі вступу до спеціальності. С. Алексеев і М. Айзенберг опублікували відповідні підручники. Шагато уваги приділяв розвиткові ідеям юридичної деонтології професор П. Рабінович. Під його керівництвом здійснювалось чимало наукових досліджень. Зокрема висновки однієї із дипломних робіт автора] (колишнього студента) {поступово переросли у дослідження професійної етики "(кандидатська й докторська дисертації), тa тепер у юридичну деонтологію та професійну культуру юриста.]
Відомий науковець, професор, доктор юридичних наук В. Сокуренко тривалий час працював деканом юридичного факультету, очолював кафедру теорії та історії держави і права Львівського національного університету імені І. Франка. Вперше за всю історію колишньої союзної держави він започаткував дослідження засад юридичної деонтології. У вступі до монографії А. Савицької "Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием" (1982 р.) В. Сокуренко розглядав медичну "деонтологію з позиції юриста, права і моралі [123, с. 7]. Вчений зробив спробу розробити основні вимоги до професійно-правових обов'язків юриста, аналогічно до вимог, які стосуються лікаря. У подальших дослідженнях він аналізував юридичні обов'язки, перспективи розвитку основ професійної деонтології. Своє продовження юридична деонтологія отримала у лекціях, консультаціях, бесідах професора зі студентами, науковцями і особисто з автором цих рядків.
У другій половині 80-х років була вже запроваджена для вивчення навчальна дисципліна "Деонтологія", її започаткував професор В. Горшеньов у Харківському юридичному інституті (нині Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого) як пропедевтичну, вступну, можливо, й ще експериментальну. У 1988р. вийшов друком навчальний посібник [127, с. 7].
По суті, погляди на юридичну деонтологію, викладені професорами В. Сокуренком та В. Горшеньовим, діаметрально протилежні. Якщо перший фахівець приділяв основну увагу внутрішнім процесам при виконанні юристом службового обов'язку, то другий - здебільшого надає перевагу зовнішнім. Згодом в Україні з'явилися монографії, підручники, навчальні посібники, автори яких надавали перевагу теорії В. Горшеньоваі
Наше бачення юридичної деонтології ґрунтується на дослідженнях В. Сокуренка, які поділяє також М. Коваль із Донецька [76, с. 9-24]. Існування різних підходів до деонтологічних проблем, безумовно, збагачує правничу науку, робить її змістовнішою.
^Деонтологія відображає внутрішні процеси теперішнього і, майбутнього. Деонтологія - це жива онтологія, онтологія в дії. Для неї важливий хід думок у майбутнє, до дій, до потрібного й належного. Для останнього найбільш характерним є внутрішнє ставлення особи до реальної дійсності, що знаходить вияв у [обов'язках юриста: спілкуванні, прийнятті рішення, пізнанні явища та ін. Обов'язок - поняття ширше, ніж усі інші, оскільки основними тут є внутрішні процеси - думки, а не дії. Тобто з почуття обов'язку, його ступеня випливають певні особисті норми, які характеризуються високою якістю.
В. Сокуренко, спираючись на вчення І. Канта, зазначав, що приписи моральних і юридичних норм чинять безпосередню дію на суб'єкта, який усвідомлює, що його воля підкорена вимогам норм. Це породжує уявлення про внутрішній обов'язок, його загальнолюдську цінність і конкретні соціальні блага, закладеш у самому вчинку. Цей процес формує той внутрішній імператив, закон, який людина накладає сама на себе, який необхідний сам собою. Сутність внутрішнього імперативу (закону) як вихідного моменту полягає в тому, що людина ставить собі мету, яка у той же час є її внутрішнім обов'язком. У цьому немає суперечності, стверджував В. Сокуренко, оскільки людина сама себе примушує, що цілком сумісно з її внутрішньою свободою й виявом власної свободи волевиявлення - права вибору поведінки у межах об'єктивно існуючого соціального нормування [123, с. 20-21].
Під обов'язком розуміють те, що треба безвідмовно виконувати згідно з вимогами суспільства або виходячи р власного переконання. Тому його треба розглядати як зовнішній та внутрішній імператив (наказ). Зовнішній імператив обов'язку виробляє для конкретного юриста інша особа, держава. Це своєрідна повинність, яку незалежно від своєї волі зобов'язаний виконувати юрист.
Існують різновиди обов'язку: духовний, моральний, національний, суспільний, професійний, юридичний, службовий та ін. Юридична деонтологія зосереджує увагу на службовому обов'язку. Для юриста - це система обов'язкових, самостійних і правових дій у різних соціальних ситуаціях, пов'язаних з духовною, моральною й великою внутрішньою потребою служіння суспільству, своїй нації.
Внутрішній імператив

 
 

Цікаве

Загрузка...