WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Юридична деонтологія. Поняття «Професійна культура юриста» - Реферат

Юридична деонтологія. Поняття «Професійна культура юриста» - Реферат

тривалим контактуванням з правопорушниками і необхідністю реагувати на домагання настирливих громадян, а інколи і надмірним захопленням власними владними повноваженнями.
Щодо першого чинника, то він характеризуються звинувачувальним підходом до кожної людини з боку юриста, черствістю, байдужістю, жорстокістю, навіть брутальністю. Юристи з низькою загальною культурою виявляють невдоволений тон, нетактовні розмови з правопорушниками, недовіру, підозру щодо громадянина, піддають сумніву кожне висловлювання тощо. Дії професіонала, який прагне отримати відповідну інформацію, повинні мати інший характер, визначалися обставинами, ситуацією. Професійна культура покликана нейтралізувати випадки деформації, сприяти виробленню шляхів подолання негативних явищ.
На жаль, і сьогодні в діяльності юридичних органів наявні значні елементи бюрократизму. Що стосується професійної культури (у сфері ведення документації), то треба розрізняти допустимі і необмежені вияви бюрократизму.
Так, культура професійних дій деколи вимагає певної формальності, елементів бюрократизму, що регламентується Законом і тільки ним. Наприклад, обов'язковими є протоколи; пояснення осіб, причетних до вчинення злочинів, висновки експертів, довідки, ухвали тощо. Однак відомчі нормативні документи (різноманітні вказівки інстанцій, телеграми, службові перевірки тощо) іноді занадто деталізовані, насичені уточненнями, доповненнями, містять зайву регламентацію юридичної діяльності. До цього призводить низький рівень нормо-творчої та управлінської культури. Це значною мірою ускладнює роботу юриста. Шлях до виправлення становища полягає у підвищенні рівня професійної культури.
Отже, професійна культура юриста покликана визначати межі поширення моральних норм на службову діяльність; утверджувати загальнолюдські цінності, українські національні традиції та звичаї, теоретично обґрунтувати їхню необхідність, сутність та специфіку вияву на практиці, відображати норми службової поведінки працівників, піддавати її критично-ціннісному аналізові, сприяти доцільному вибору тих чи інших правил взаємовідносин та принципів професійної моралі.
Професійна культура юриста як різновид культури особи вбирає в себе внутрішні і зовнішні професійні аспекти практично усіх видів культур. Професійна майстерність юриста визначає його вміння застосовувати у процесі реалізації правових норм результати існуючих видів культур (субкультур), здійснювати правове виховання громадян. Крім цього, юрист як професіонал повинен максимально використовувати у своїй діяльності духовні та моральні надбання людства.
Характерною особливістю професійної культури є ієрархія. Адже для кожної професії створюється власна ієрархія не культур (це неможливо), а видів культур (субкультур), де на першому місці перебуває духовна, в тому числі й відносна духовна субкультура. Така необхідність зумовлюється конкретною спеціалізацією, зокрема юриста професійною діяльністю, а також конкретними завданнями, що їх розв'язує юрист у конкретній життєвій ситуації. Тому на високий ступінь може бути поставлена навіть технічна, космічна, екологічна чи інші субкультури залежно від місця праці юриста та його функціональних обов'язків.
Розглянувши відому триєдину, антропологічну природу людини, як вплив різноманітних субкультур, тіло (дії), душа (почуття), дух (уявлення, ідеї), краще буде провести дослідження математичним методом, застосувавши таку формулу-схему:
Ю = Т + Д1+Д2<=Л,
де Ю - особа юриста, Т - тіло, Д1 - душа, Д2 - дух, Л - любов. Величини Д1, Д2, Л - векторні, спрямовані на регулювання дій юрист, тобто на його тіло (стрілки вказують напрям впливу). Думається, що любов є основою формування уявлень про право, де пріоритетним виступає природне право. Але якщо замість любові буде чинник протилежного змісту, то матимемо сформованого юриста з іншою власною поведінкою, іншими професійними діями, які відповідатимуть його душі. Це означає, що юрист повинен уміти відкрити лабораторію віри і любові. А у професійній культурі потрібно відвести достойне місце для впливу на дух юриста. Адже робити це можна словами, думками, особистим прикладом, мистецтвом, збуджуючи професійну свідомість і формуючи відповідне почуття.
Отже, професійна культура, хоча й об'єднує інші види культури (субкультури) особи юриста, проте вона сама є субкультурою стосовно професійної культури взагалі. Тобто професійна культура юриста - це лише один вид культури всіх можливих професій.
Список використаної літератури
1. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамушенко, І. Ф. Кривонос та ін.: За ред. І. А. Зя-зюна.- К.: Вища шк., 1997.- 349 с.
2. Петрова Л. В. О естественном и позитивном праве (Критические заметки по поводу учебника С. С. Алексеева) // Государство и право.- 1995.- № 2.- С. 32-41.
3. Протасов В. Н. Юридическая процедура.- М.: Юрид. лит., 1991.-80 с.
4. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учебн. пособ. / Под ред. А. Опалева, Г. Дубова.- М.: Щит, 1997.- 327 с.
5. Рабинович П. М. Основи загальної теорії права держави.- Бородянка, 1993.- 94 с.
6. Ризз Г. И. Размышления о педагогической деятельности, культуре, мастерстве // Педагогика.- 1995.- № 4.-C. 114-116.
7. Разин В. М. Введение в культурологию.- М., 1994.-104 с.
8. Рутар С. Політична культура України // Студії політичного центру "Генеза".- 1996.- № 1.- С. 28-34.
9. Самохин В. Н. Эстетическое восприятие: Вопросы методологии и критики.- М., 1985.- 208 с.
10. Савицкая А. Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием [Вступ ст. В. Г. Сокуренко. О нормативном содержании медицинской деонтологии].-Львов, 1982.- 196 с.
11. Селиванов Ф. Оценка и норма в моральном сознании-М., 1977-64 с.
12. Семенко М. I. Природа, людина, суспільство: Світоглядні аспекти гуманізації суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Людина і духовність": Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Керівн. авт. кол. А. І. Комарова.- К., 1996-Т. 5.-С. 101-105.
13. Скакун О. Ф., Овчаренко Н. И. Юридическая деонтология: Учебн. / Под ред. проф. О. Ф. Скакун.- Харків: Основа, ,1999.-304 с.
14. Скакун О. Ф., Подберезъкий М. К. Теорія держави і права-Харків, 1996.- 302 с.
15. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова, И. С. Кона.- М., 1989.- 348 с.
16. Снычев А. В. Специфика и проблемы профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел // Милицейская этика и проблемы нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел: Межвузов, сб. науч. трудов.-К., 1991.-С. 79-83.

 
 

Цікаве

Загрузка...