WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Післяосьові культури Стародавнього Сходу - Реферат

Післяосьові культури Стародавнього Сходу - Реферат


Реферат на тему:
Післяосьові культури Стародавнього Сходу
Стародавня Індія. Культура Індії перейнята глибоким змістом і сенсом, які вільно розпізнає індус в загадкових образах своїх богів і вигадливій архітектурі стародавніх храмів. Особливу роль в реконструкції культури Стародавньої Індії відіграють письмові джерела, насамперед найбільш ранні тексти - "Веди" (відання, знання). Серед них за своїм значенням виділяється "Рігведа" - сукупність релігійних гімнів. Людина і Бог, відносини між ними - от що лежить в основі ведійської моделі світу. Творці гімнів - ріші, священні поети, - і здійснювали цей зв'язок. Саме їм відкривалася таємниця божественного, саме вони, володіючи особливим натхненням мудрості і інтуїції, зуміли розглянути світ богів, схований від простих індійців. Звідси гімни - це і священна оповідь про небесну обитель, про могутність небожителів, і прохальна молитва, складена і вимовлена так, щоб допомогти прагнучому.
Головним принципом ведійського бачення світу було обожнювання природи як цілого (співтовариство богів-небожителів) і окремих явищ природного і соціального життя: Індра - бог грози, могутній воїн; Варуна - бог світового порядку і справедливості; Агні - бог вогню і домашнього вогнища; Сома - бог священного напою. Всього до вищих ведійських божеств прийнято відносити 33 богів. Характерно, що за богами не закріплювалися атрибутивно визначені функції. Цією відкритістю, незавершеністю ведійської міфології пояснюється її подальший розвиток в напрямку створення великих спекулятивно-релігійних, теологічних (включаючи і тяжіючих до монотеїстичних рішень) і натурфілософських концепцій).
Мова може йти в даному випадку про "Брахмани" - заключну (філософську) частину Вед і "Упанішади" - релігійно-філософські тексти, що пояснюють таємний зміст Вед. Саме тут ставляться питання про Єдине і творення світу, про призначення людини, тобто висуваються і обговорюються питання космології (будови світу), теології (вчення про бога), сотеріології (вчення про спасіння душі). В даному контексті принциповою виступає та обставина, що автори ведійських гімнів, переходячи від єдності світу до його різноманіття, вбачають єдиний закон розгортання цього різноманіття (одночасно космічний, соціальний і моральний). Важливість цього закону (іменується рітою або дхармою) полягає в тому, що він, з одного боку, відкриває шлях до мікрокосмосу - де панує закон воздаяння за добро і зло - карма, з іншого боку - включає природний порядок в порядок космічний. Ідея карми, як і ідея вічного круговороту життя, переродження душі (сансара), направляли міркування про життєвий шлях в русло самовдосконалення: твоє переродження визначається сумою хорошого і поганого в житті попередньому. З цим багато сучасних учених пов'язують характерні для всієї індійської культури визнання спорідненості всього живого в природі, неутилітарне відношення до неї, прагнення до зміни не зовнішнього світу, а внутрішнього - самообмеження, самовдосконалення.
Однак єдність давньоіндійської культури, яка найчастіше декларується при протиставленні її європейській культурі, досить умовна. Дослідники воліють говорити про гетерогенність (різнорідність) культурного життя Індії, відносячи дану обставину, зокрема, до індуїзму. Індуїзм як цілісне явище може бути охарактеризований в протиставленні іншим релігіям: ісламу, християнству або навіть спорідненому йому за духом і культурною спрямованістю - буддизму. Джерела індуїзму простежуються у ведійських текстах. В той же час в індуїзмі встановлюється строга ієрархія богів, відсутня в ведійській міфології: триєдність (тримурті) головних божеств - Брахми, Вішну, Шиви. Брахма - творець і управитель світу, Вішну - охоронець, Шива - руйнівник (хоча їх функції могли і збігатися).
Втім, якщо продовжити думку про негативну єдність індуїзму, тобто про його відмінні від інших релігійних течій особливості, то можна помітити, що індуїстські течії в тій або іншій мірі визнають авторитет Вед, а також існування Атмана - духовного першопочатку Всесвіту, закон карми і ідеал "звільнення від перевтілень" (мокша). Основних напрямків індуїзму два - вішнуїзм і шиваїзм. Для першого характерне вчення про аватари (втілення, сходження у світ) Вішну. Канонічних аватар - 10. З них більш значимі 8-а і 9-а: у восьмому сходженні Вішну прийняв вигляд Крішни; у дев'ятому - Будди. Шива, що представляє функцію руйнування, в той же час уособлює родючість і творчий початок вічно мінливого світу, в якому руйнування передує творенню.
Індуїзм свідчить про найважливіші культурні спрямування в духовному житті Індії: в ньому на другий план відсувається Брахман (абстрактний, безособовий початок), і справжнє шанування в повсякденних обрядах і ритуалах віддається "особистим богам" - Вішну і Шиві, що покровительствують основним сферам людського життя, підтримують і допомагають людині, що звернулася до них по допомогу.
І все-таки найбільше чітко особистісний пафос релігійно-духовної культури Стародавньої Індії виразив буддизм (в боротьбі з яким, зокрема, і формувався індуїзм), так само як і індуїзм зберігши основні теми ведійської культури, але значно трансформувавши їх, реформуючи ведійську релігію, виділивши особливу роль в ієрархії живих істот людині і висунувши в якості основного питання про її життєвий шлях і спасіння від страждань.
Засновником буддизму є принц Сіддхартха Гаутама (Шакьямуні - мудрець з роду Шакья), що одержав згодом ім'я Будда ("просвітлений"). Проповіді Шакьямуні обгрунтовують шляхи досягнення нірвани, тобто того, як уникнути страждань вічного переродження (сансари) і знайти стан спокою і блаженства. Насамперед повідомляється "свята істина про страждання", згідно якої народження і смерть, володіння бажаним і недосягнення бажаного - все приносить страждання. Коротше: все людське життя є страждання. Джерело цих страждань - жага життя: прагнення насолод влади, оволодіння, а їх припинення - знищення цієї жаги через звільнення від бажань.
Дослідники загострюють увагу на тому, що ранній буддизм звертається безпосередньо до індивіда, від нього самого залежить "звільнення", людина поставлена в умови вибору, вибору шляху, рефлексії, самозаглиблення. Цей шлях: а) праведна віра; б) праведне рішення; в) праведне слово; г) праведне діяння; д) праведне життя; е) праведне прагнення; ж) праведний спогад; з) праведне самозаглиблення.
Цей шлях формує особливий тип культури психічної діяльності, особливе відношення до світу, головним наслідком якого виступає терпимість, ненанесення шкоди довкіллю. Рефлексія, особистісний вибір, характерні для після осьових культур, дозволяють сформувати в буддизмі особливий тип культурних орієнтацій особистості, органічно включеної в світовий порядок і своєю психічною діяльність його підтримуючої.
Стародавній Китай. Досить впевнено (більш ніж про яку-небудь іншу стародавню культуру) можна говорити про культурну єдність, своєрідність і замкнутість культури, що сформувалася в Стародавньому Китаї і майже без змін проіснувала аж доXVII ст. н.е. Правда, це виявилося не відразу. Хоча культурна історія Китаю сходить до рубежу III-II тис. до н.е.,

 
 

Цікаве

Загрузка...