WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Культура Західної Європи XVII ст. - Реферат

Культура Західної Європи XVII ст. - Реферат

зла, насильства. Війни, в тому числі і громадянські, на роки, а то і десятиліття, спустошували цілі країни, приносили незлічимі лиха і страждання десяткам і сотням тисяч людей. Війни супроводжували голод і епідемії, але есхатологічних передчуттів вони вже не породжували. У психології мас переважала віра в можливість розумної перебудови світу, а смута і хаос що відбувається переживалися як терни на шляху до нового життя. Сили людини були напружені, але вони не зменшувалися, а прибували.
Європа XVII ст. - це молода Європа, що починає нове життя, що скидає з себе вантаж століть і тисячоріч. Але розрив з Середньовіччям був в той же час і "зближенням" з більш стародавніми і глибинними джерелами цивілізації, діалектичним поверненням до класичної раціональності давньогрецької досократичної культури. Філософ і математик нового часу Лейбніц (1646-1716), як філософ і математик античності Піфагор (VI ст. до н.е.), розумів Всесвіт як єдиний і цілісний організм, як гармонію, повну і найглибшу домірність всіх її рівнів і атрибутів. У філософії Лейбніца ідея "передвстановленої гармонії" займає провідне, центральне місце і наповнена не тільки абстрактно-теоретичним, але і релігійно-теологічним, гуманістичним і естетичним змістом.
"Передвстановлена гармонія" - це не один з умоглядних постулатів одного, нехай і дуже великого, філософа, а загальнокультурна парадигма епохи, яку не "придумав", а відкрив Лейбніц в суспільній свідомості свого часу. Якщо в масовому розумінні і суспільному чутті це була віра в нескінченну мудрість божественного промислу, то в вищих проявах духу - в музиці Баха і мистецтві класицизму взагалі - раціоналістична ідея гармонії переживалася і здійснювалася як регулятивний принцип творчості: і як головний спонукальний стимул, і як канон композиції.
Але це була і та межа, дійшовши до якої раціоналізм переходив вже в свою протилежність. Постулат доцільності всіх явищ і подій світу не поєднувався з очевидними фактами досвіду: з усім злим, потворним і низинним, чим повні з надлишком життя і історія. Якщо ми живемо в кращому з усіх можливих світів, як це випливало з міркувань Лейбніца, то темні сторони буття, а отже, і буття в цілому, нерозумні, непояснені. Цілком природно тому, що філософи XVIII ст. (Вольтер, Гольбах), уже з позицій свого часу, розкритикували плаский оптимізм телеологічних ідей своїх попередників.
Телеологізм - не єдина риса історичної обмеженості ранньобуржуазного раціоналізму. Не менш істотною рисою, що виражає ще нерозвиненість, однобічність раціоналістичного умонастрою світовідчування епохи молодого капіталізму, був переважно розумовий-прагматичний характер самої раціональності. "Здоровий глузд" масової свідомості, з його орієнтацією на підприємницький успіх і ділову ініціативу, робив не тільки творчу але і руйнівну роботу в сфері духу, нігілістично відкидаючи моральні і естетичні цінності, якщо вони не "були потрібні" для досягнення безпосередніх цілей і задоволення найближчих інтересів.
Але прагматизм щоденності був тією "емпірією", з якої брала свій досвід рефлексуюча свідомість. На цьому матеріалі знаменитими мислителями і вченими століття: Гоббсом і Локком, Спінозою і Гроцієм - зводилися філолофсько-соціологічні і політико-юридичні теорії. На емпірії економічної і політичної реальності класових, національних і державних відносин XVI-XVII ст. створювалася одна з самих значних побудов суспільної думки Нового часу: теорія природного права. Суть її на перший погляд проста: право обумовлюється силою, що визначає суверенітет як особистості, так і держави. Становище держави в світовому співтоваристві подібне становищу громадянина в самій державі: і там і тут діє не висока мораль, не воля Бога, а тверезий і холодний егоїстичний розрахунок; як окремі індивіди, так і народи у взаєминах одні з одними повинні покладатися лише на здорове, природне почуття самозбереження.
При удаваній своїй простоті теорія природного права вимагала, однак, радикального перегляду сформованих, традиційних філософських і релігійних уявлень про сутність і природу людини. Вона примушувала відмовитися від християнського дуалізму тіла і душі, від апеляції до трансцендентних регулятивів поведінки людини, вимагала визнати людину "частиною природи" (Спіноза). Укупі з формулою Ф. Бекона: "знання - сила" антропологічний раціоналізм концепції природного права був величезним кроком європейської культури по шляху утвердження громадянського суспільства, правової держави, що робить XVII ст. багато в чому близьким і співзвучним нашому часу.
З іншого боку, очевидний не тільки прагматизм, але і цинізм ідеології, що не визнає ніяких аргументів в політиці і праві, крім аргументу сили. Філософська і політична думка відображала, концептуалізувала реальну оголеність соціальних відносин. Зворотним боком їх прогресуючої раціоналізації (посилення базисних структур за рахунок звільнення від побічних, маскуючих факторів) з'явилося помітне "сплощення" культури, втрата об'ємності, поліморфності, багатоцвіття феноменів культурного життя, що було так характерно для епохи Ренесансу.
Поляризація класів вела до поляризації в культурі. Дворянська етика, віддаляючись від моральних джерел народного життя, вироджувалася в етикет - складну, розроблену до деталей систему умовних, формальних правил і манер поведінки, призначених, однак, лише для спілкування з особами свого, аристократичного кола. Мистецтво етикету було не менш, а більш важливою відмітною ознакою аристократа, ніж будь-які юридичні документи, що засвідчують його станову приналежність. Манірності дворян, розумовому практицизмові "міщан у дворянстві" протистоять культура і мораль народу. Людина з народу, що персоніфікує свою перехідну епоху від Ренесансу до Нового часу, - це Санчо Панса, знаменитий герой Сервантеса. Санчо не навчений манерам, не стриманий на язик, не делікатний у виразах. Його культура - в доброті і цнотливості, в самоповазі і почутті власного достоїнства, у відразі до жадібності і раболіпства перед владою. Санчо - реаліст: в нього немає причин ні прилаштовуватися під свій час, ні відвертатися від нього. Він вічний, як вічна земля і праця на ній. Божевілля ж Дон Кіхота в тому, що дрібнопомісний дворянин з Ламанчі "поплутав" час, думкою перенести себе на300-500 років назад, в іншу епоху, в іншу культуру, до інших людей, тому що не хотів вступати в раціоналістичне XVII ст. - у світ бездушного, розважливого практицизму.
Однак хитрість історичного розуму в тому і полягає, що до великих результатів вели не найкращі цілі і не самі гідні засоби. Всупереч романтикам і моралістам, велика цивілізуюча сила того часу, - сила капіталу - не була ні доброю, ні прекрасною, ні піднесеною. Зламувався побут, віковий уклад життя. Відрив десятків і сотень тисяч людей від патріархального вогнища - сама по собі важлива умова для подальшої емансипації особистості - відбувався в угоду і приносився в жертву новому дивовижному молохові: мануфактурі і фабриці. І це ще не все. Європейська цивілізація виривалася вперед за рахунок відвертого грабежу інших народів світу, в тому числі і народів з найдавнішою культурою (Індія, Китай, Мексика). Зарозумілість європейців, що забули, що і своїм культурним розвитком вони багато в чому зобов'язані своїм сусідам (наприклад, арабам), обмежувала насамперед саму європейську освіченість. Відкриваючи материки і архіпелаги географічно, освоюючи нові території економічно, Європа не відкривала і не освоювала їх ще для себе духовно - і це теж риса віку.
Характерне для XVII ст. різке загострення філософської, політичної, ідеологічної боротьби одержало відображення у формуванні і протиборстві двох панівних художніх систем - класицизму і барокко, що виникають як наслідок усвідомлення кризи ренесансних ідеалів.

 
 

Цікаве

Загрузка...