WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Культура XIX століття - Реферат

Культура XIX століття - Реферат

Тепер фірма повинна стати втіленням цих цінностей - бути солідною, кредитоспроможною і т.д.
Певні зміни відбулися і в етикеті, що став не тільки більш демократичним, але і більш прагматичним, утилітарним. Ще якобінці намагалися переглянути етикетні норми. Так, вони пропонували звертатися до кожного громадянина не на "ви", а на "ти", і знімати головний убір лише при публічних виступах. Однак норми поведінки перемігшого, правлячого класу впроваджують етикетні форми регуляції дистанції між вільними партнерами купівлі-продажу. Той факт, що продавець товару цілком залежить від покупця (поки він не купив товар), а не навпаки, знаходить висвітлення в необхідності односпрямованого дотримання цих норм на ринку товарів. Комерційна установка пронизує етикет і в контактах рівних партнерів, коли увага виявляється лише тим, хто може принести користь. В наявності, таким чином, інструментальне, утилітарне використання людини за посередництвом етикету.
Товарно-грошові відносини сприяють "обмирщенню" мистецтва, в якому наочніше всього виявляється характерне для Нового часу "розчаклування світу". Американський соціолог Пітірім Сорокін (1889-1968) у своїй книзі "Соціальна і культурна динаміка" показав неухильне зниження частки релігійного і збільшення частки світського мистецтва в Новий час. Світське мистецтво утверджує головну роль людини, особистісного початку, демонструє інтерес до оточуючого людину світу - в всіх його проявах - від побутових до героїчних. В образотворчому мистецтві це знаходить пряме вираження в розвитку портрету і пейзажу, а також побутового і історичного жанрів (так, з XVII по XIX ст. частка пейзажу зросла з 3 до 15%; портрету - з 18 до 19; жанрового живопису - з 15 до 36%).
Характерною рисою мистецтва XIX ст. є відсутність єдиної естетичної домінанти - видової, родової, жанрової. У XIX ст. складається, а в XX стає визначальним новий, "децентралізований" тип художньої культури. Останнє велике цілісне утворення - романтизм - починає героїчну, але безуспішну спробу подолання розірваності культури через "динамічний синтез мистецтв". Відтепер розвиток мистецтва характеризується асинхронністю, розмаїтістю стилів, боротьбою протилежних напрямків. Відбувається своєрідна "передислокація" видових і жанрових форм художнього освоєння дійсності. Одні відсуваються на задній план - як, наприклад, архітектура, що не зуміла вирішити дилеми "краса - користь", інші висуваються на авансцену: у романтизмі - поезія і музика, у реалізмі - соціальний роман, і т.д. Це стосується і принципово нових способів художньої творчості, породжених розвитком техніки - фотографії, кіно, реклами і т.д., що сприяють подальшому "обмирщенню" мистецтва в силу більшої схильності до комерціалізації і утилітаризму, ніж традиційні види.
Мистецтво перетерплює істотні зміни в інституціональному аспекті. Хоча вже в XVII ст. відбувається усвідомлення специфіки художньої діяльності, тільки в XIX ст. складається її класична модель у вигляді системи інститутів художньої культури.
У світ художньої діяльності поряд із професійною творчістю входить фольклор, що починаючи з романтизму функціонує за правилами високої культури (фольклорні тексти кладуться в основу літературних, музичних і інших творів), а також прикладне мистецтво і художня промисловість. Союз художньої культури і фабричного виробництва, позначений XIX ст., не був безпечний. Він привів до стандартизації предметного світу людини, зниженню естетичної цінності побутової речі, а масове тиражування творів мистецтва - при всій його значимості для підвищення загальноосвітнього рівня населення, поставило мистецтво на потік, позбавило його таємниці. Не випадково саме в XIX столітті зародилися "індустрія словесності", "індустрія видовищ" і т.п. - складові масової культури XX ст.
В таких умовах все більш значимою ставала роль високого мистецтва, і воно наполегливо претендувало на заняття ключових позицій в духовній культурі. В обстановці постійних революційних потрясінь, у цьому нескінченному історичному хаосі найважливішою духовною проблемою стала не проблема освоєння дійсності, а вираження відношення до неї людини. І тут роль мистецтва важко переоцінити. До того ж найчастіше лише одне воно і могло бути легальним рупором суспільних настроїв. Мистецтво почало перетворюватися у своєрідну мову філософії, що відійшла від універсальних раціоналістичних побудов і занурилася в сферу суб'єктивного досвіду. Мистецтво перетворилося в головну сферу вираження моральних шукань і переживань. Відповідно зросла самооцінка мистецтва як креативної сили культури. Воно взяло на себе роль судді над суспільством, вперше протиставило себе йому, і, відгородившись від нього, наприкінці століття санкціонувало свою самоцінність (естетизм, теорії "мистецтва для мистецтва").
Оскільки мистецтво - душа будь-якої культури і воно глибше за все відчуває, які відбуваються в культурі зміни, розглянемо на прикладі мистецтва XIX ст., як воно зіграло свою роль "судді над суспільством", як відбило своєрідність духовного клімату тієї або іншої епохи.
У розвитку мистецтва цього періоду можна виділити три основні епохи: 1) епоху романтизму (перша половина століття); 2) епоху реалізму (середина століття) і 3) епоху декадансу (остання третина століття).
Романтизм. Постійне шумування в Європі, зв'язане з незавершеністю циклу буржуазних революцій, розвитком соціальних і національних рухів і т.д., навряд чи могло знайти більш адекватну форму вираження в мистецтві, ніж романтичне бунтарство. Специфічною для романтичного мистецтва є проблема двосвіття, тобто зіставлення і протиставлення реального і уявлюваного світів, що організує і конструює принципи романтичної художньо-образної моделі. Причому реальна дійсність, "проза життя" з її утилітарністю і бездуховністю розцінюється як не заслуговуча уваги людини порожня "видимість", що протистоїть справжньому ціннісному світові. Ствердження і розгортання прекрасного ідеалу як реальності, здійснюваної хоча б у мріях, - сутнісна сторона романтизму.
Відкидаючи сучасну йому дійсність, як вмістище всіх пороків, романтизм "втікає" від неї, здійснюючи подорожі в часі і просторі. Втеча за реальні просторові межі буржуазного суспільства виступала в трьох основних формах, а саме: відхіду природу, що була або камертоном бурхливих душевних переживань, або інобуттям ідеалу свободи і чистоти (звідси - критика міста, ідеалізація простих трудівників, особливо сільських, інтерес до їх духовності, вираженої у фольклорі); романтизм заглядає в інші регіони, екзотичні країни, тим більше що епоха Великих географічних відкриттів створила для цього самі сприятливі можливості (східна тема в поезії Байрона, у полотнах Делакруа). У випадку відсутності реальної територіальної адреси втечі, вона видумується з голови, конструюється в уяві (фантастичні світи Гофмана, Гейне, Вагнера).
Другий напрямок відходу від дійсності - перехід в інший час. Не знаходячи опори в сьогоденні, романтизм розриває природний зв'язок часів: ідеалізує минуле, особливо середньовічне, його нрави, спосіб життя (рицарські романи В. Скотта, опери Вагнера), ремісничий уклад (Новаліс, Гофман), патріархальний побут селян (Колрідж, Ж. Санд) і багато що інше; конструює майбутнє, вільно маніпулюючи з часовим потоком.
Третій напрямок відмови від мерзенної, незначної дійсності - таємні куточки свого "Я", відхід у власний внутрішній світ. Життя

 
 

Цікаве

Загрузка...