WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Культура XIX століття - Реферат

Культура XIX століття - Реферат

досягнення капіталізму. У його основі - переконаність в тому, що навколишня дійсність і є тою, котра максимально відповідає ідеалові як втіленню розумності, доцільності, зручності і краси. Цей напрямок охоплювало так зване "салонне" мистецтво, добропорядний побутовий реалізм, офіційне мистецтво, що спирається на державну підтримку, "індустрію видовищ" тощо.
Придивимося до дійсності XIX ст.: чи все в ній було таким поганим, як стверджували романтики, а пізніше - представники культури декадансу? І чи такою вже була вона гарною, як вважали її апологети?
Почнемо з економіки. Капіталізм вступив у фазу зрілості, що припускало відповідний технічний базис у вигляді машинного виробництва, кардинальні перетворення характеру і змісту праці, що відповідають змінам в невиробничій сфері, суспільній свідомості. Машинний переворот, зробивши заміну мануфактури - фабрикою, ручної праці - машинною, забезпечив безпрецедентний ріст продуктивної сили суспільної праці; привів до утворення класу найманих робітників-пролетарів. Як писав нідерландський культуролог Йохан Хейзінга (1872-1945): "Праця і виробництво стають ідеалом, а незабаром і ідолом, Європа одягає робочий одяг!" Але вони ж зводять до мінімуму гуманістичний фактор в праці, посилюючи відчуження предмета, продукту, процесу праці від працівника. Дегуманізоване матеріальне виробництво, засноване на принципах корисливості і чистогану, виявилося конфронтуючим світові ідеалів і цінностей, що могли бути реалізовані тільки в протилежної виробництву сфері - сфері духу. У цьому - джерело роздвоєння дійсності на "належне" і "суще", "ідеальне" і "реальне", царство ідеальних сутностей, вимислу, - і прози життя, спроби подолання якого наповняють всю культуру XIX ст.
Крім того, капіталізм, усунувши всяку особисту або локальну залежність індивідів, виробив "загальний суспільний зв'язок", втілений в речах, товарах і т.д., тобто всебічну взаємну залежність індивідів в процесі обміну діяльністю і її результатами. Цей зв'язок виявляється якби самостійно пануючою силою і в суспільній свідомості може одержати обриси "світової ідеї", розуму, що діє на світ за своїм законами, а може набувати форми долі, "світової волі", ірраціональних містичних сил. В свою чергу, становище особисто і локально незалежних індивідів породжує ілюзію абсолютної свободи ізольованого одинака в "атомарному суспільстві", посилює суб'єктивно-індивідуалістичні тенденції у філософії, мистецтві.
Акцент на автономію і свободу індивіда, його самоцінність, ініціативу, самореалізацію був органічною частиною нової ідейно-психологічної орієнтації, у формування якої істотний внесок зробив лібералізм - провідне політичне формоутворення XIX ст. Хоча вже з XVIII ст. лібералізм відігравав вирішальну роль в розробці принципів демократії, а американська і французька революція продемонстрували принципову можливість їхнього здійснення, тільки XIX вік провів їх в життя, у практиці державного будівництва, у діяльності ліберальних партій. На зміну феодально-абсолютистським режимам прийшли різні форми конституційних монархій і парламентських республік. Складання буржуазної державності супроводжувалося утворенням політичних партій, формуванням багатопартійної системи, подальшою розробкою ліберальних принципів. Деякі з них осягла цікава доля. Так, висунута лібералами в боротьбі з феодалізмом ідея революції була благополучно забута ними в XIX ст., але її підхопили інші соціальні сили, -радикальні демократи, бланкісти, комуністи і т.д. Спираючись на досвід якобінства, марксизм як центральну ланку своєї доктрини і безпосередньої практичної задачі висунув ідею насильницької зміни світу і встановлення в результаті революції диктатури пролетаріату.
Здавалося б, ліберальна ідеологія виробила дієві механізми, що обмежують сферу впливу "природного права" - права сили. В політиці - це принцип поділу влади - законодавчої, виконавчої і судової; визнання рівності в правах і свободах, необхідності контролю громадськості за їхнім дотриманням, вільних виборів всіх інститутів влади, і т.д. В економіці - захист права приватної власності, вільного підприємництва, ринку і конкуренції, ідеї невтручання держави в економіку тощо. У соціальній сфері - принцип "рівності можливостей", при повному неприйнятті дослівного трактування рівності, відстоювання самоцінності індивіда і його особистої відповідальності за прийняті рішення. Але "право сили" пробиває собі дорогу в інших формах; конкуренцію побиває монополія, демократія вироджується в олігархію, в тріумф плутократії, що використовує різні способи доказу власної сили - від громадської думки до "прямої дії". Та і самі демократичні держави, що сповідають ліберальний символ віри, ведуть завойовницькі війни, здійснюють колоніальні загарбання, придушують робітничий рух, обмежують діяльність опозиції, тобто виступають з позиції сили. Таким чином, і конкуренція, що вироджується в монополію, і політика, що приводить до воєн, і особистість, затиснута в лещата громадської думки, - вся соціальна практика XIX ст. показує тупики природно-правової теорії з її опорою на принцип сили і нездатність лібералізму знайти з них вихід в рамках колишньої доктрини.
Цікаві зміни відбуваються в цей період у сфері моралі. Відомо, що новий час протиставив середньовічній моралі і рицарській етиці ідеал людини, що всім зобов'язана не успадкованим привілеям, а самій собі, своїй праці, особистим заслугам; людини, що прагне до земного благополуччя, а не до кращого місця в "світі іншому", і вимірює чесноту не самозреченням, а користю. Кожний може бути щасливим в цьому світі, якщо буде доброчесним, а чеснота залежить від збагачення, тому що останнє дає незалежність. Зразком класичної буржуазної моралі можуть служити вислови американського політичного діяча Бенджаміна Франкліна (1706-1790): "Порожньому мішку нелегко стояти прямо", "Ощадливість і труд - до багатства ведуть", "Хто ретельно віддає борги, є хазяїном чужих гаманців", "Час - гроші" тощо.
Відомо, що поширення буржуазної моралі цього типу супроводжувало розвиток певних протестантських сект - кальвіністів - у ряді країн Західної Європи, пієтистів - у Німеччині, пуритан і методистів - у США. Роль релігійного фактора у формуванні культури буржуазного суспільства прекрасно представлена в роботі німецького соціолога Макса Вебера (1864-1920) "Протестантська етика і дух капіталізму", який показав, що мораль протестантизму стає все більш утилітарною: так, обов'язок відтепер полягає в збагаченні, збільшенні капіталу; порядність - у кредитоспроможності; чеснота - в ощадливості, що граничить з аскетизмом; сенс життя - у безустанній завзятій праці.
УXIX ст. дані цінності зберігають свою привабливість у буржуазному середовищі. Поряд з цим буржуазна активність знаходить інші форми. З'являється новий буржуа, що на відміну від старого - ощадливого і поміркованого, який не вітав технічні нововведення, турбувався про якість товару і засуджував заманювання клієнта рекламою і більш низькими цінами, - маніакально поглиненого підприємством і прибутками, мало заклопотаного якістю виробленого товару. Ощадливість і поміркованість перестали цінуватися, найчастіше буржуа живе в розкоші. У жорстокій конкуренції для нього всі засоби гарні - від реклами до прямої підробки. Чи означає це зникнення традиційних буржуазних чеснот? Ні, але вони якби об'єктивуються і з окремої людини переносяться на підприємство.

 
 

Цікаве

Загрузка...