WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Культура XIX століття - Реферат

Культура XIX століття - Реферат


Реферат на тему:
Культура XIX століття
В культурі Нового часу XIX ст. займає особливе місце. Це століття класики, коли буржуазна цивілізація досягла своєї зрілості і потім вступила в стадію кризи. В своїй основі культура XIX ст. базується на тих же світоглядних принципах, що і вся культура Нового часу. Це - раціоналізм, антропоцентризм, сцієнтизм, європоцентризм і ін. Вона намагається утриматися в межах культурної парадигми Нового часу в відповіді на фундаментальне питання: "Як існує світ, в якому ми живемо?" Однак новизна історичної ситуації зажадала і нових підходів до рішення цього старого питання. Зазначені обставини - наслідок трьох епохальних явищ, значення яких для доль європейської культури важко переоцінити: промисловий переворот, Війна США за незалежність і Велика Французька буржуазна революція. Саме ці події утворюють нижню границю XIX ст., зміщаючи її в вік XVIII, саме вони обумовлюють культурний поворот на рубежі XVIII-XIX ст. І верхня границя, його вихід в вік XX, також не збігається з хронологічними рамками. Серпень 1914 - от пункт прибуття культури Нового часу з її раціоналізмом і оптимізмом, вірою в безмежний прогрес і добру природу людини.
Позначивши часову рамку, спробуємо розглянути історичне обличчя XIX ст., звернувшись до іспанського філософа Хосе Ортеги-і-Гассета (1883-1955): "Ми дійсно стоїмо перед радикальною зміною людської долі, здійсненою XIX століттям. Створений зовсім новий фон, нове поприще для сучасної людини, - і фізичний, і соціальний. Три фактори уможливили створення цього нового світу: демократія, експериментальна наука і індустріалізація. Другий і третій можна об'єднати під ім'ям "техніки". Жоден з цих факторів не був творінням віку, вони з'явилися на два сторіччя раніше, XIX століття провело їх в життя".
Капіталістична індустріалізація, або промисловий переворот класичного буржуазного типу, відбувається раніше всього в Англії. До середини XIX ст. це здійснений факт в більшості країн Європи і Північної Америки. Будучи в кінцевому рахунку закономірним результатом панування раціоналізму і утилітаризму в культурі Нового часу, він забезпечував новий стрибок в розвитку науки і техніки. Від механічної прядки "Дженні" - до парової машини Дж. Уатта (1784) і пароплава Фултона (1807), від паровоза Стеффенсона (1814) - до першого метро (1863) і т.д. йшло вперед вдосконалення інженерної думки, що випереджається науковими відкриттями, які сприяють подальшому розвиткові промисловості. Епоха пари і електрики, телефону і телеграфу, час найцікавіших відкриттів в астрономії, геології, біології і хімії. Як показали підрахунки, лише тільки один XIX вік приніс відкриттів і винаходів більше, ніж всі попередні століття разом взяті, а саме - понад вісім з половиною тисяч, внаслідок чого технічне панування над простором і матерією виросло безмежно.
Почався небувалий просторово-часовий ріст цивілізації: в духовний світ людини входили нові території і нові шари минулого. Пізнання розсунуло свої границі всередину і вшир. Але одночасно виникли і нові способи подолання простору: нова техніка, з її швидкостями, засобами зв'язку сприяла тому, що людина змогла вмістити більше космічного часу в менший відрізок часу життєвого, наблизити до себе будь-яку точку планети. Всесвіт як би одночасно звузився і - розширився, все прийшло в зіткнення з усім. Світ якісно перетворився.
Подібні процеси відбувалися в соціально-політичному житті. Війна за незалежність північноамериканських колоній (1774-1776) вибила з ланцюга самої могутньої Британської колоніальної імперії одну важлива ланку. Перша держава Європи зазнала поразки. Прийняття 4 липня 1776 р. Декларації незалежності, що проголосила створення США продемонструвала зрослі можливості визвольної боротьби пригноблених народів, кризу політики, заснованої на європоцентризмі, перспективи прискореного руху по шляху капіталістичного розвитку, минаючи феодалізм. Капіталізм вийшов за межі Європи, виявляючи тенденцію до перетворення у світову систему. Саме ця спрямованість і стала визначальною в XIX ст., коли почала складатися світова капіталістична система господарства, світовий ринок, а історія ставала справді всесвітньою історією. Формування світової культури як цілого, як єдності різноманіття - національних культур, художніх шкіл і т.д., поставило на порядок денний проблему діалогу культур.
Третя - за змістом, але не за значенням, подія повертає нас в Європу. Мова йде про Велику Французьку буржуазну революцію 1789-1799 рр. - класичний політичний переворот буржуазного типу. Хоча вже лідери американської революції надихалися ідеалами французьких просвітителів, лише французька революція, що втілила, здавалося б, в життя їх принципи, позначила кризу культури Просвітництва як нездатну забезпечити адаптацію людської діяльності до нових форм реальності. Прийнята влітку 1789 р. Декларація прав людини і громадянина проголошувала, що люди народжуються і залишаються вільними і рівними в правах, серед яких в якості невід'ємних, зокрема, фігурували власність, безпека і опір гнобленню. Однак обіцяне просвітителями "Царство розуму" незабаром обернулося торжеством буржуазного розуму, рівність звелася до формальної рівності перед законом, безпека особистості виявилася розтоптаною якобінською диктатурою, свобода вилилася у свавілля самої нещадної (капіталістичної) експлуатації, а революційне братерство третього стану розпалося, і ворогуючі класи розійшлися по різні сторони барикад. Весь хід подій, здавалося, спростовував раціоналістичний погляд на світ. Адже якщо світом правлять закони розуму, то як можлива настільки разюча невідповідність результатів - цілям? Відтепер проблема співвідношення ідеалу і дійсності стала хвилювати суспільну свідомість не менше, ніж пошук історичної закономірності в тому, що відбувається. В логічному аспекті саме це протиріччя - ідеалу і дійсності - стало рушійним мотивом соціокультурного розвитку в XIX ст.
Так, у революційні роки і перше десятиліття сторіччя, коли конфлікт ідеалу і дійсності ще не позначився і не був в достатньому ступені усвідомлений, панував класицизм, з його антифеодальним духом і пафосом республіканської громадянськості. Гостре неприйняття реакції, що наступила після революції, породило романтичний бунт молодого покоління. Романтизм - це вже не просто стиль, подібний до класицизму або барокко, це загальнокультурний рух, історико-культурний тип, що охоплює найрізноманітніші явища - від філософії і політичної економії - до моди на зачіски і костюми. Але всіх їх поєднує одне: конфлікт з дійсністю, що відкидалася з позицій вищого ідеалу.
Зв'язаний коренями з романтизмом реалізм здобуває соціально-критичну форму і в 40-і рр. XIX ст. стає впливовою течією. Реалізм, що прагне до відображення "типових характерів в типових обставинах", виходить з самої дійсності, хоча і піддає її критиці, і в ній же намагається знайти тенденції наближення до ідеалу.
В другій половині XIX ст. критична спрямованість знаходить інші форми вираження, а саме: умовнеі незацікавлене відношення до дійсності, переоцінка цінностей, ідеалів, що все більше концентруються в сфері мистецтва. Це характерно для культури декадансу.
Поряд з критичною течією, що поєднує всі перераховані вище формоутворення, існувала й інші, буржуазно-апологетичні, що виражали ідеали і цінності буржуазного способу життя, орієнтоване на споживацтво, на культурні

 
 

Цікаве

Загрузка...