WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Жест, поза у танці - Реферат

Жест, поза у танці - Реферат


Реферат на тему:
Жест, поза у танці
Жест - виражально-зображувальний засіб у драматичному мистецтві, пантомімі, хореографії, що зумовлюється особливостями художнього персонажу (логікою, його поведінкою, індивідуальними рисами характеру тощо).
У народносценічній хореографії жест існує самостійно як певний рух - жест і як елемент - у складних за структурною будовою па. На відміну від побутового жесту з його натуралістичною спрощеністю, сценічний жест підпорядкований музично - хореографічній драматургії, яка, з одного боку, надає виконавцеві певної свободи, але, разом з тим, вимагає від нього суворого лаконізму, економності у русі, з іншого різноманітності у проявах зовнішньої дії. Виконання такого жесту потребує від танцюриста пильної уваги і пластичної виразності.
Рух, жест, міміка народилися на зорі людської цивілізації у первісній пантомімі і танцях. Маючи одні джерела - виражальні можливості людського тіла, вони розвиваються у найтіснішій єдності.
Пантоміма - один із засобів хореографічного мистецтва, у якому художній образ створюється за допомогою міміки, виразних рухів, жестів.
Перехід від танцю до пантоміми, і навпаки, зумовлюється танцювальною пантомімою та образним танцем. Це найвизначніший здобуток сучасної хореографії. Пантоміма в сучасній балетній хореографії, особливо на музику сучасних композиторів, є невід'ємною частиною танцю, відмічала постанова. Пантоміма переходить у танець, як танець непомітно, саме це надає і пантомімі, і танцю великої драматичної виразності та свідомості дії. На жаль балетмейстерів-постановників в одному контексті хореографічного твору створюють дуалізм виражальних і аранжувальних засобів, штучно розподіляючи пантоміму.
Отже, жест як у пантомімі, так і в танці набуває значення якого з вирішальних образно - дійових засобів. Проте, у овальній пантомімі жест дещо домінує над рухом, тоді як у новому танці він органічно поєднується, узгоджується з новими па. Ця взаємоперетворюваність збагачує і пантоміму.
У такому ключі поставлено танець "Три кума, три куми" Білоцерківського та одну з останніх робіт Н.Надєждіної "Російська порцеляна".
Жести у різних видах мистецтв - драмі, пантомімі, хореографії - мають свої характерні ознаки, зумовлені специфікою виконання. Виходячи з властивостей танцювального мистецтва, проаналізуємо жест саме з цих позицій. Так, дія в реографії тісно пов'язана з музикою і строго регламентована в сі. Отже, хореографічний жест підпорядковується, насамперед, зичному темпоритму і тому, як правило, лаконічний. Водночас танцювальний жест надзвичайно поетичний, широкий, узагальнений, вагомий, побудований, в основному, на внутрішньому чутті, що фіксується у скульптурній частині рухів і музиці без ілюстративності, притаманної пантомімі.
Для більшої виразності дії або характеристики персонажа хореографічний жест концентрує ритмопластичні елементи з яким просторовим перебільшенням. Це пояснюється віддаленістю актора від глядача. Зазначене невелике відхідне від норми, незважаючи на те, що жест мас передавати природний стан людини, зумовлюється специфікою танцювальну мистецтва, завдяки якій сценічний жест, хоч і походить від життєвого, природного стану, дещо відмінний від звичайне побутового жесту.
Танцювальні жести органічно вплітаються в ритмопластичну тканин, танцю, і глядач не виділяє їх окремо, сприймає в гармонії з тим чи іншим рухом. Інколи ж у зв'язку певним художнім, завданням постановник свідомо акцентує увагу глядача, підкреслюючи той чи інший з жестів. У хореографічній картині "Ми пам'ятаємо" П.Вірський кілька, разів, причому різними жестами (звернення виконавців до залу з випростано рукою і вказівним пальцем, стиснутою в кулак і піднесено правою рукою тощо) стверджує, що трагедія Бухенвальда повинна повторитись.
Жест, фіксуючи певний момент дії, відіграє значну роль у подальшому розвитку емоційно насиченого хореографічної контексту внутрішньої дії і допомагає створити хореографічний образ, входячи в лексику танцю самостійною частиною.
Відомий французький мім Марсель Марсо, творче кредо якого - ліризм та поетична образність, дав надзвичайно влучну характеристику дійового психологічного жесту: "Жест вібрує, дихає, як жива істота".
Жести у широкому розумінні цього слова - це не тільки руш руками, а й тулубом, головою, частинами обличчя (міміка). Викликані емоційними переживаннями, вони можуть бути представлені у найрізноманітніший спосіб: людина в гніві показує кулак, насуплює брови; у пригніченому стані - опускає плечі, голову, руку; в стані переляку - втягує голову в плечі і ін. Жест розповідає, дебатує, наказує, дає уявлення про національну! соціальну приналежність персонажа, його характер, звички. Ви пестить, вітає, забороняє, дозволяє.
У танці не може бути довільних жестів; у кожному закладено певний емоційний смисл, що відтворює настрій, почуття людини. Таким чином, жести ідуть від логіки поведінки героя в тій чи іншій життєвій ситуації, і вона, ця логіка, зумовлю логіку сценічної дії.
Осмисленість, образна цілеспрямованість, дієвість і, разом з природність - основні риси хореографічного жесту, мистецтво танцю не приймає випадкових, не умотивованих дією, тим паче, що останні перетворюють танцюриста на живий манекен, порушуючи природний розвиток Подій і відповідних до його рухів.
Не важко виконати той чи інший жест у певний проміжок часу - важливо підпорядкувати його не зовнішній механічній постаті, а дійовому розвиткові образу .Слова великого Шаляпіна, що "жест, - не рух тіла, а рух душі", стосуються і творів - танцюристів.
Як уже наголошувалося, жест має бути виконаний точно і ясно, бути скупим, але сповненим драматичної сили, близькість

 
 

Цікаве

Загрузка...