WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Стратегічні напрями державної культурної політики - Реферат

Стратегічні напрями державної культурної політики - Реферат

інформацію і адаптувати її до конкретних практичних проблем. Зараз не можна навчитися чомусь один раз на все життя. Обсяги інформації зростають у геометричній прогресії, знання швидко застарівають, а професійні вимоги до фахівців швидко змінюються. Тому освіта повинна сформувати у людини здатність оперативно опрацьовувати і засвоювати нові знання, фахово змінюватися протягом всього життя, забезпечити можливості повного доступу до найновітніших наукових розробок. Сучасні мультімедійні технології дозволяють максимально індивідуалізувати навчання, здійснити перехід до віртуально-тренінговоїтехнології навчання, а навчальні заклади перетворити на своєрідні віртуально-інформаційні центри. Необхідна кардинальна транформація освіти, впровадження принципово нових підходів і моделей.
20. Тут виникає, наприклад, проблема п'ятирічної підготовки спеціаліста, адже ті знання, які студент засвоїв на першому курсі, застаріють, коли він буде на п'ятому. Виникає проблема перепідготовки кадрів. Необхідна кардинальна, корінна транформація освітянської практики. Хочу підкреслити: не косметичний ремонт, а впровадження принципово нових підходів і моделей. Думаю, треба кардинально змінювати й форми освітянської практики, бо форма - річ консервативна, яка стримує втілення нового змісту.
21. Один з недоліків в нашій освіті - її консервативність у плані змісту, форм і технологій. Часто школярів і студентів вчать застарілим знанням на застарілій матеріальній базі, застарілими методами. Освіта повинна випереджати практику, працювати на перспективу. Наприклад, якщо бізнес у сучасному суспільстві стає "електронним", то студентів треба вчити саме електронному бізнесу. Якщо на ринку з'являються нові програмні розробки для економістів, то треба їх відразу впроваджувати у навчальний процес, а не вчити на програмах річної чи дворічної давнини.
У Київському національному університеті культури і мистецтв ми постійно шукаємо в цьому напрямі, і вже зараз готові запропонувати державі нові підходи. Зараз університет культури - це потужна освітня корпорація, але ми бачимо перспективи його розвитку також як інформаційної, віртуальної освітньої корпорації.
22. Ми живемо у час, коли людям потрібна зведена інформація з усього світу у зручний їм час, причому інформація, що оновлюється щодня. Фізична природа взаємодії заміняється віртуальною у всіх ланках життя, сучасний бізнес розвивається саме як віртуальний бізнес. Ділові і навчальні операції здобувають форму інформаційних потоків у глобальній мережі, і на це треба робити ставку в наданні освітніх послуг. Заклад освіти повинен бути штурманом в морі інформації, а це принципово інша модель освіти, яку ми впроваджуємо в діяльність університету культури і мистецтв. Ми ввели нові дисципліни, які формують у студентів навички менеджменту знань, зробили ставку на роботу студента в віртуальних мультимедіацентрах університету, де студенти вчаться самостійному пошуку і обробці інформації, віртуальному менеджменту і бізнесу.
23. Це, зрозуміло, змінює підходи і до кадрової політики в галузі освіти. Ми живемо в епоху, коли підітки-користувачі Інтернет більш освічені в інформаційних технологіях, ніж професори, середній вік яких 50 років. Вирішення кадрової проблеми вбачається у співпраці різних поколінь викладачів, в омоложенні викладацького складу, у ставці на молоде покоління, яке здатне приймати нові, сміливі рішення, бачить можливості і механізми вирішення нестандартних ситуацій, більш адаптоване до реалій сучасного життя.
24. Здорова конкуренція між навчальними закладами - умова підвищення якості освіти. Студенти обирають той вуз, який найкраще проявив себе на освітньому ринку з точки зору освітніх послуг, професорсько-викладацького складу, інфомаційного і побутового сервісу. Освітні послуги повинні бути надзвичайно якісними, забезпечувати студенту максимум можливостей для розвитку і самореалізації. Ті освітні заклади, які не встигають за темпами життя, які не в змозі витримати вимоги часу і бути у постійному пошуку - виходять з гри. Думаю, що так і повинно бути. Стратегія розвитку національної освіти полягає в її інформатизації, спрямованості на потреби суспільства завтрашнього дня і на потреби кожної конкретної особистості, подоланні стереотипів мислення і пошуку принципово нових рішень. Тільки за таких умов ми зможемо готувати фахівців нового покоління, здатних жити і творити в умовах інформаційного суспільства.
ЛІТЕРАТУРА
1. Державна національна програма "Освіта" / Україна XXI ст./. - К.: Райдуга, 1994. - 61с.
2. Державна програма "Культура. Просвітництво. Дозвілля" - К.: УЦКД, 1995. - 18с.
3. Дридзе Т.М., Орлова Э.А. Основы социально-культурного проектирования - М.: НИИК, 1996. - 196 с
4. Ерасов Б.С. Социальная культурология: [Учеб. для вузов по направлениям "Социология", "Культурология"]. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 590с.
5. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні - К., 2003. - 416с.
6. Закон України про вищу освіту / Верховна Рада України. Інститут законодавства. - К., 2002. - 96с.
7. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Початкова школа, 1996, №2. -С. 12 - 24.
8. Концепція естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження національної культури // Інформ. зб. МО України. - 1992. - №5. - с.2-5
9. Концепція національного виховання // Освіта, 26 жовтня, 1994. - с.4-5.
10. Концепція позашкільної освіти та виховання // Освіта, 5 березня, 1997. - с.3-4.
11. Концепція формування світогляду громадянина України // Освіта, 20 листопада, 1996. - с.8-9.
12. Охорона культурної спадщини в Україні: Зб. нормат. докум. К. : ХІК, 2003. - 112с.
13. Рубцов В.В. и др. Коммуникативно-ориентированные образовательные среды. Психология проектирования: Сб. ст. /Сост.: В.В.Рубцов, Н.И.Поливанова, И.В.Ривина, И.М.Улановская, Е.В.Высоцкая, А.К.Зак; Под ред. В.В.Рубцова. - М., 1996. - 158 с.
14. Социальное проектирование в сфере культуры: Методологические проблемы. Сб. науч. тр. НИИК. - М.:НИИК, 1986
15. Социальная коммуникация и социальное управление в экоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах: В 2-х кн. / РАН; Институт социологии; Центр социального управления, коммуникации и социально-проектных технологий /Т.М. Дридзе (отв.ред.). - М. : Издательство Института социологии РАН, 2000. - 156с.
16. Соціокультурні ідентичності та практики. - К.: НАН України, 2002. - 314с.
17. Українська культура: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. Року культури в Україні, 28 жовтня 2003р. - Х. : ХДНБ, 2004. - 89с.

 
 

Цікаве

Загрузка...