WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Сучасні проблеми психолого-педагогічної підготовки фахівців для сфери дозвілля - Реферат

Сучасні проблеми психолого-педагогічної підготовки фахівців для сфери дозвілля - Реферат


Реферат на тему:
Сучасні проблеми психолого-педагогічної підготовки фахівців для сфери дозвілля
Сьогодні в усьому світі система вищої освіти є ключовою сферою розвитку суспільства, привертає до себе надзвичайно велику увагу і піддається критиці у зв'язку з перспективами входження України у Європейське і світове співтовариство, прилученням до Болонського процессу та можливостями Європейської кредитно-трансферної і акумулюючої системи.
Для нас українців це не є особливою новизною, ми і раніше намагалися приводити освіту до вимог суспільного процессу, трансформували і модернізували зміст, форми і методи навчання молоді . Але сьогоднішні проблеми значно складніші у світовому і національному контексті, вимагають змін не тільки змістово-цільових, але конструктивних, насамперед, у розвитку мислення як дорослих так і дітей.
Перш за все впадає в око особиста орієнтація - "персоналістська" інтерпретація всього навчально-виховного процесу, коли у центрі уваги знаходяться інтереси особистості студента, адже процес формування соціального механізму відбувається завдяки підвищенню духовності і значущості для суспільства результатів духовної діяльності людини. З впровадженням телекомунікаційних технологій механізм відчуження і розповсюдження результатів духовної діяльності людини надає можливість прояву особистісного начала, що визначає нові підходи до реформування освіти.
Змінюються функції педагога і студента: обидва вчаться у взаємодії з усією безперервною освітою як способу подолання соціальних і освітніх проблем та розширення освітньої парадигми. Рушійною силою цього перманентного процесу виступає протиріччя між завданнями і потребами і можливостями поглиблення їх в контексті запропонованого відомим датським фізиком Нільсом Бором принципу компліментарності (фр.compliment - похвала на чиюсь адресу).
Ефективність освітньої системи у XXI столітті перевіряється не тільки балами успішності, здатністю до самоосвіти, а реаліями життєвих завдань, які розв'язуються випускниками. Сьогодні при працевлаштуванні запитують не якого кольору диплом - червоний чи синій, а що вміє і може робити випускник вищого навчального закладу. Наші навчальні плани дуже перенасичені зайвими дисциплінами Щораз частіше роботодавці нарікають, що наш випускник розв'язує подвійні інтеграли, але не вміє застосовувати знання на практиці.
Професорсько-викладацький склад КНУКіМ уже давно зрозумів, що конкуренція буде серйозна на освітянському ринку, а ще більша - серед випускників. Ми хочемо забезпечити саме таку підготовку, яка необхідна в сучасному світі.
Адже мова йде не тільки про те, щоб дати випускникам знання, сформувати уміння і навички, але насамперед про їхнє майбутнє місце в соціально-економічній системі - в науці, культурі й мистецтві, в сфері індустрії дозвілля, про напрацювання своєї інтелектуальної власності на основі поєднання навчально-виховного процесу з ринком, життям і творчістю.
Відповідно до концепції розвитку КНУКіМ до 2010 р. та пов'язаних із нею змін профілів підготовки спеціалістів і магістрів, введення нових спеціальностей і кваліфікацій кафедра педагогіки і психології виходячи з нових методологічних позицій, завдань відродження національної культури і нової концепції підготовки кадрів культури визначила номенклатуру психолого-педагогічних дисциплін, розробила, по суті, новий зміст освіти, особливо з нових дисциплін навчального плану, курсів з педагогіки і психології для студентів і аспірантів. У зв'язку з цим вивчалися проблеми стану психолого-педагогічної підготовки студентів, були впроваджені нові програми з психології, педагогіки, вікової і педагогічної психології, психології художньої творчості, основ педагогічної майстерності, етнопед агогіки.
Вивчення стану підготовки студентів з психології і педагогіки показало, що в основному ці курси студентів задовольняють. Разом з тим з'ясувалося, що студенти не завжди розуміють значення цих дисциплін для майбутньої професії. Так, близько 95 % опитаних студентів підкреслюють значення психолого-педагогічних знань для майбутньої професії. Але в позиціях щодо удосконалення навчання в університеті вони роблять акцент на особистісному інтересі ("Психологічні і парапсихологічні проблеми", "Самовиховання" тощо).
До речі, попередні дані досліджень показують, що викладачі спеціальних кафедр надзвичайно зацікавлені в розробці проблем психолого-педагогічної підготовки в системі фахової підготовки та її змісті. Студенти факультету музичного мистецтва, хореографії, режисури наполягають на збільшенні годин на ці курси, розширенні педагогічної практики.
Визначаючи менеджмент як функцію, вид діяльності, спрямований на керівництво людьми в найрізноманітніших угрупованнях та як галузь знання, що допомагає здійснити цю функцію, ми використовуємо поняття, яке включає в себе не тільки процесуальну, системну, ситуаційну функцію, а й естетично-виховну. Естетична культура розглядається як процес і результат виявлення систематичного ставлення людини до дійсності в процесі їх практичної діяльності. Вона характеризується естетичною свідомістю, естетичною діяльністю та її результатами, предметами праці й культури. Естетична діяльність менеджера шоу-бізнесу є саме тією ланкою, яка з'єднує естетичну свідомість як духовний, ідеальний момент, естетичний предмет як матеріальний момент естетичної культури. Тобто естетична культура представлена, з одного боку, як естетична свідомість - сфера духовної культури, а з іншого - включає "естетичні передумови" культури як сферу матеріальної культури. Зауважимо, що в першому випадку говорять, як правило, про естетичну культуру людини, а в другому - про естетичну культуру суспільства, спільноти. Між тим, сутність естетичної культури така, що може йтися про єдину матеріально-духовну культуру, тобто духовну за змістом, але матеріальну за формою.
Естетична культура є одночасно і метою і засобом естетичного виховання людини. Однією з найважливіших особливостей процесу управління культурою в цілому і конкретно - у галузі шоу-бізнесу є те, що творчий колектив, на відміну, наприклад, від виробничого підприємства, функціонує і розвивається не тільки залежно від споживчого попиту, а і як об'єкт формування естетичного смаку населення. Необхідно мати на увазі, що економічні методи, навіть найсучасніші, не дадуть бажаного ефекту, якщо вони не спрямовуватимуться на розв'язання найважливішого завдання - досягнення високих творчих, художніх результатів діяльності. Вдало проведеною і організованою культурно-естетичною акцією слід вважати не тільки фінансовий успіх конкретного заходу, а й створення правильної основи естетичного сприйняття дійства.
Цілком зрозуміло, що наявність певних естетичних понять та формування естетичної культури в управлінського складу (менеджери колективу, тур-менеджери,

 
 

Цікаве

Загрузка...