WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Формування громадянськості підлітків засобами соціально-культурної діяльності - Реферат

Формування громадянськості підлітків засобами соціально-культурної діяльності - Реферат

активної творчої участі. Вона забезпечує зростання і активність самодіяльності, спрямованої на ствердження громадянських і національних почуттів. Соціально-культурна діяльність притаманними їй засобами ідейно-емоціонального впливу формує суспільно значущі мотиви, які відповідають інтересам розвитку нації, об'єднанню людей, подоланню протиріч, дозволяє перетворювати знання в громадянські почуття і переконання, а надалі і в життєву позицію.
Все більшу значущість в загальній системі культурологічної практики набувають на сучасному етапі проблеми формування людини в діяльності і через діяльність. Не можна забувати, що будь які зміни особистості - це насамперед зміни в змісті і структурі її культури. Діяльність при цьому сприяє перетворенню культури з зовнішньої об'єктивно-предметної в індивідуальну суб'єктивно-психічну форму.
Науковими дослідженнями встановлено, що соціальна діяльність, мотивом якої є користь для суспільства, відповідає дійсним потребам підлітка у самореалізації себе як суб'єкту, як особистості, у визнанні дорослими його самоцінності.
Діяльність, яка виникає на підставі пізнавальних і культурно-творчих інтересів, як правило, відрізняється високою емоційною насиченістю, що знаходить свій прояв в формі особливого ставлення до цілі, предмету, процесу, інших учасників занять та ін.
У підлітковому віці відбувається інтенсивний розвиток і стабілізація інтересу. Тобто, завдання працівників позашкільних закладів полягає у поглибленні інтересу до конкретного виду діяльності. Це одна позиція. Інша спричинена пошуком такої діяльності, яка б мала для підлітка суспільну значущість. Саме факт добровільного відвідування позашкільних закладів створює особливі установки аудиторії. Специфіка впливу цих закладів зумовлена кількісною структурою позашкільних форм роботи (масові, групові, індивідуальні) і якісною, що є своєрідною єдністю трьох взаємопов'язаних напрямків: передача певної інформації, її ціннісна інтерпретація, спонукання підлітків до певних дій.
Позашкільні заклади мають певні переваги у галузі розповсюдження інформації порівняно з іншими виховними інститутами. На відміну від школи діяльність позашкільних закладів не регламентована навчальними програмами. Це дозволяє більш гнучко запроваджувати нові напрямки, пробуджувати інтерес до актуальних суспільних проблем, в тому числі і у сфері громадянського самовизначення особистості підлітка, займатися громадянської освітою підлітків і юнаків. Слід підкреслити, що освіта як розповсюдження знань в умовах позашкільних закладів перетворюється в ініціативну діяльність самих школярів.
Педагогічні можливості позашкільних закладів полягають не лише в тому, щоб надати дитині якомога різноманітної суми знань, а й в тому, щоб за допомогою справи, якою їй цікаво займатись на дозвіллі, більш багатогранно розвивати її особистість: інтелект, свідомість, мораль, етичні почуття. При цьому багатоплановість педагогічних впливів через один вид занять дає більш значні результати, ніж різноманітність випадкових вражень від різних заходів.
Як інститути локальної дії, позашкільні заклади близькі до повсякденного життя всіх соціальних груп, використовують коментовану інформацію, що дає можливість цілеспрямовано впливати на оцінку соціальних подій і фактів, формувати певне емоційне ставлення.
Комплексні форми позашкільної роботи, звернені безпосередньо до емоційного сприйняття, допомагають цілеспрямованому формуванню у підлітків патріотичних почуттів, уявлень про громадянськість, громадянські якості особистості, впливають на формування самооцінки підлітка себе як громадянина своєї країни. Емоційні засоби впливу розвивають емоційну сферу особистості підлітка, бо недостатня розвинутість емоційної сфери є причиною того, що підліток не відчуває необхідності вчинку певного виду. У нього з'являється пасивність до суспільного життя, байдужість до оточуючих, бездуховність.
В нашій експериментальній роботі ми приділяли значну увагу розвитку емоційної сфери підлітків. Адже почуття - це перші прояви потягів, що є посередниками між свідомістю і волею. З них починається психічна активність і ними закінчується. Наш досвід показав, що використання у позашкільних формах роботи творів літератури і мистецтва сприяє формуванню у підлітків морального ідеалу громадянина. Акцентуючи увагу на найтонших рухах душі, описуючи характери, пояснюючи причини патріотичних, громадянських вчинків, мистецтво спонукає дітей до більш чуйного ставлення до оточуючих, до активних дій на суспільне благо, аналізу власної поведінки.
Але, на жаль, можна констатувати, що із за відставання теорії і нерозробленості методики формування громадянськості засобами соціально-культурної діяльності, її потенційні можливості використовуються ще явно не достатньо. Скористатися можливостями позашкільних установ стає все складніше, постала проблема їх виживання в умовах переходу на нові форми господарювання. Діяльність клубних закладів і інших інститутів соціально-культурної сфери слабо пов'язана з повсякденним життям навчально-виховних колективів, в значній мірі носить парадний характер, відрізняється фрагментарністю.
Між тим існують приклади і досить вдалого досвіду використання різноманітних, нових форм виховання громадянськості підлітків засобами соціально-культурної діяльності. Ми можемо довести це на прикладі роботи Київського міського Палацу дітей та юнацтва, з роботою деяких колективів якого ми докладно ознайомилися.
Вже більше 10-ти років існує в Палаці дітей та юнацтва перше в Україні дитяче інформаційно-творче агентство "Юн-прес". Агентство "Юн-прес" - це союз дітей та дорослих, юних кореспондентів та професійних журналістів; - це інформація про молодь та її погляди на світ, підготовлені самою молоддю; - це організація яка допомагає підліткам відстоювати свої інтереси, звертатись до громадської думки, включатися в систему масової комунікації, - це створення проектів та участь в державних та громадських зустрічах, прес-конференціях та круглих столах. Мета роботи агентства: - сприяння реалізації положення Міжнародної конвенції про права дитини "вільно висловлювати свою думку, отримувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого рівня…"; - залучення до співпраці талановитих дітей з метою розвинення та поглиблення їх здібностей і професійних навичок в галузі журналістики; - співробітництво з державними, громадськими ітворчими колективами та участь у деяких заходах у контексті завдань агентства. Протягом 10-ти років "Юн-прес" є організатором багатьох міських та всеукраїнських творчих конкурсів ("Національний характер. Який він?", "Моє місце під сонцем", "Батьки і діти", "Місто мого дитинства - місто мого майбутнього" тощо), Міжнародного форуму лідерів молодіжних організацій та молодіжних ЗМІ; Прес-толоки юнацько-молодіжних ЗМІ "Перші кроки в третьому тисячолітті"; "Дню толерантності; конференції старшокласників міста "Право і ми", де старшокласники мали змогу обмінятися думками стосовно правових норм та обов'язків молоді перед суспільством; конкурсу юних ораторів "Демократія і ми". Вільний час діти проводять в клубі агентства "Юн-прес", де дискутують з фахівцями-журналістами, беруть участь в ділових іграх, які розвивають їх

 
 

Цікаве

Загрузка...