WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Естетика Візантії - Реферат

Естетика Візантії - Реферат

виявляє себе і відрізняється від одноприродних йому, демонструючи тим свій вияв"*. У цій статті робиться надзвичайно важливий висновок: "Лицем називається саме те, що є дією". Отже, "лице" здатне розкрити внутрішній світ людини, динаміку її почуттів, зміну емоційних станів.
У Ізборнику 1076р. давньоукраїнські автори більш чітко вислов-люють свою думку і порушують теоретичне положення про красу пізнання, красу істини, про "внутрішній" розум людини, який є джерелом краси.
У X-XI ст. естетика має натуралістично-реалістичні риси, проте вона виявляє тенденцію до екзистенціальних мотивів, має підкреслено емоційний характер, наголошує на "переживанні серця". Важливе місце в естетиці цього періоду посідає символ, зокрема символ Софії - "премудрості Божої".
Водночас слід враховувати, що, розробляючи філософсько-естетичні ідеї, слов'янська культура виявляє щирий інтерес до морально-етичної проблематики. Безперечний інтерес викликає своєрідний заповіт "Повчання своїм дітям" ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА (1053- 1125). У цих настановах великого князя наголошується передусім на ролі освіти і знань, які збагачують життєвий досвід людини. Володимир Мономах навчає молодих людей зберігати "душі чисті", непорочні, тіла худі, лагідну бесіду і в міру слово господнє".
Важливим джерелом вивчення естетики Київської Русі є збірники пам'яток культури, що містили висловлювання Езопа, Арістотеля, Ме-нандра, Плутарха, включали в себе різні морально-побутові настанови, приказки, історичні анекдоти. Особливу увагу привертає узагальнена робота "Слово про красу", де порівнюється краса фізична і духовна, підкреслюється значення практично-корисного аспекту при оцінцікраси чи потворності того чи іншого предмета. У діалозі між Златоустом, Сірахом і Менандром краса визначається через "благий розум", через призначення, а не ство-
* Ізборник 1073 року II Історія філософії України: Хрестоматія. - К., 1993. С. 44.
рення. На думку Сіраха, "не краса доброобразним робить лице, а того, хто дивиться, бажання". Менандр доповнює Сіраха: "Як природний образ прикрасиш норовом добрим, то вдвічі благодать його осяє"*.
Найбільш глибоке і повне уявлення про естетику Київської Русі дають нам такі визначні пам'ятки культури цього періоду, як "Повість минулих літ" НЕСТОРА ЛІТОПИСЦЯ (?-1113) та "Слово про Ігорів похід" (1185-1187) невідомого автора.
У "Повісті минулих літ" значну увагу приділено розгляду естетичних особливостей мистецтва, традицій народу, його побуту. Цей твір було написано у Печорському монастирі. Його створенню передувала тривала наполеглива робота, зокрема вивчалися грецькі хроніки ("Хроніка" Амартола), слов'янські джерела, народні та істо-ричні пісні, перекази.
Оцінюючи естетичні аспекти цього твору, український дослідник І. Іваньо зазначає, що літописець має не тільки досконалий смак, а й чіткі погляди, коли описує художні принади храмів та інших споруд, костюмів, ігор, а також вчинків князів і дружинників.
Аналізуючи естетичні ідеї "Повісті минулих літ", як і при розгляді інших історичних джерел, дослідники обов'язково підкреслюють зв'язок естетичного і морально-психологічного, адже саме таке розуміння досконалості гармонії було властиве Київській Русі.
Розглядаючи "Слово про Ігорів похід" у контексті історії естетичної думки (адже ця видатна пам'ятка української культури багатоаспектна і вивчається різними науками), слід наголосити, що у цьому творі естетичне спирається на народно-фольклорну традицію. При цьому кожний образ виконує важливу емоційну функцію. У "Слові про Ігорів похід" досягнута єдність зображення естетичних основ природи з довершеністю естетично-морального світу людини.
Значну роль в естетичній культурі Київської Русі відігравало мистецтво, зокрема архітектура. Красу і велич епохи Ярослава Мудрого утверджує Софійський собор у Києві, побудований у 1037 р. Софійський собор став не лише центром християнства на Русі, а й загальнодержавним центром культури. При Софійському соборі була зібрана перша на Русі бібліотека, відкрита школа. І сьогодні Софійський собор вражає досконалістю форм. Високого рівня розвитку досягають у Київській Русі також мистецтво мозаїки, фрескові розписи, декоративно-прикладне мистецтво, книжкова графіка.
Київська Русь була головним центром культурного єднання східних і західних слов'ян.
ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА
Арістотель. Поетика. - К., 1967. Арістотель. Про мистецтво (Фрагменти) // Всесвіт. - 1978. - № 12. Асєєв Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. -
К., 1980.
Бычков В. В. Византийская эстетика: теоретические
проблемы. - М., 1977.
Иваньо И. В. Эстетика Киевской Руси // Очерки
развития эстетической мысли Украины. - М., 1981.
Історія світової культури. - К., 1994. - (розд. IV-
VII).
Історія світової культури. Культурні регіони. - К.,
1997.
Оніїценко О. І. Міфотворчість і художня спадщина
О. П. Довженка // Етика, естетика і теорія культури:
36. - К" 1992. - № 37.
Пичкало С. А. Іконопис України в контексті впливу візантійської культури // Художня культура: історія, теорія, практика. - К., 1997.
Підлісна Г. Н. Світ античної літератури. - К., 1989. Українська культура: історія і сучасність. - Л., 1994. - (розд.1, § 1, 2). Фрагменты ранних греческих философов. - М., 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...