WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Естетична думка у країнах сходу: стародавні Індія, Китай - Реферат

Естетична думка у країнах сходу: стародавні Індія, Китай - Реферат

естетичного виховання у Стародавньому Китаї є природа. Ця традиція збереглася до наших днів. І сьогодні особлива чутливість до природи, її культивування є ознакою далекосхідної культури.
§ 5
АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКА ЕСТЕТИКА
У межах арабо-мусульманської* філософії, тобто філософії, яка в її класичній формі створена арабами та іншими народами Близького і Середнього Сходу, що користувалися арабською мовою як найважливішим знаряддям культури і засобом спілкування, сповідували релігію іслам (від араб. - покірність), складається досить самобутня естетична теорія.
Аналіз арабо-мусульманської естетики передбачає з'ясування ролі й значення Корану в духовному житті мусульман.
Коран (від араб. кур'ан - читання) - священна книга мусульман; унікальне явище світової літератури.
Коран є основою ісламу. Він містить регламентації релігійних обрядів, моральні приписи й правові настанови, визначає звичаї і тра-диції, найважливіші моменти укладу життя та манеруповодження. Тексти Корану виголошують під час публічних і приватних молитов, державних і сімейних торжеств. В історії арабо-мусульманської культури значення Корану багато в чому спрямовувало розвиток і філософії, і мистецтва. І хоча виникали спроби окремих філософських шкіл переосмислити цінність Корану, однак усі ці спроби в історії культури виявилися марними. Певним відступом від догматів Корану можна вважати ті періоди розвитку арабо-мусульманської філософії, які пов'язані з античною теорією, її впливом на світосприймання арабів.
Так, у період VII-Х ст. арабо-мусульманська філософія розви-валася під безпосереднім впливом античної філософії. Орієнтація на античність була властива передусім прогресивному філософському спрямуванню мутазилітів - мусульман, які виступали проти ор-тодоксальних догматів церкви, зокрема заперечували множинність ат-рибутів бога. Мутазиліти вважали, що людина пізнає бога і всесвіт завдяки розуму. Позиція мутазилітів протистояла богословській школі мутакаллімів, які відстоювали ідеї аскетизму, споглядальності, відмов-лялись від активних зв'язків з реальним життям.
*Ара6 можна перекласти як бродяга, кочовик; мусульманин - послідовник ісламу, який називає себе "муслім", у множині "муслімун". Звідси й походить українське мусульманин.
Важливою віхою в історії арабо-мусульманської філософії стало IX ст. У цей період арабо-мусульманська філософія знайомиться з творчою спадщиною Арістотеля і активно сприймає її матеріалістичну спрямованість. Яскравим прихильником арістотелізму стає арабський філософ АЛЬ КІНДІ (бл. 800-870), який багато робить для популя-ризації природничих наук і водночас для поєднання філософії та ісламу. Збереглося близько 40 трактатів ученого.
Арабські вчені не механічно сприймали спадщину Арістотеля, а намагалися її авторськи інтерпретувати і зробили багато плідного для популяризації робіт Арістотеля у середньовічній Європі.
Складна, суперечлива позиція арабо-мусульманської філософії зазначеного періоду відбилася в естетичній науці цього регіону, адже, розглядаючи естетичну культуру арабо-мусульманських країн, слід враховувати специфіку ісламу. Суворість мусульманської релігії (заборона зображати бога, людину, тварин) не залишила місця для естетизму, який був притаманний країнам Сходу. Іслам передусім підкреслював значення етичних поглядів людини, значення етичного виховання. Культ релігійної етики переростав у догматизм, примушував слідувати певним ритуалам. Ця традиція зумовлювала другорядну роль естетичного чинника і саме вона призвела до того, що у філософській традиції арабо-мусульманських країн немає послідовно викладеної естетичної теорії. Проте значного естетичного навантаження набуло арабське мистецтво, яке намагалося якомога повніше задовольнити художні запити свого часу. Арабські митці працювали у різних видах мистецтва:
Серед видів арабського мистецтва література, особливо такий її жанр, як лірична поезія, посідала особливе місце. Як зазначають дослідники арабо-мусульманської культури, мусульманські володарі не шкодували коштів, аби наблизити до себе поетичну знаменитість, утримувати часто цілу армію придворних поетів. Традиційно вони розглядали слово поета як засіб власного звеличення, адже прекрасні вірші одразу
ставали надбанням базару, де вирувало релігійно-культурне й політичне життя того часу.
"Терпи усякі біди, кріпись - недовгий вік. Життя в людини меншає із року в рік. Нещастя незліченні, їх більше, ніж піску. Клянемо свою долю - безславну і гірку". Абу-ль-Атахія
"Шляхетний буде гордим і в одежі бідній Та гидко бачить мервський шовк На мавпі підлій". Абу-т-Тайїба аль-Мутанаббі
Особливе значення в історії арабської літератури мали IX- XII ст. У Багдаді в Х-XI ст. було складено перші казки всесвітньо відомої збірки "Тисяча і одна ніч", а також активно розвивалося мистецтво мініатюри та каліграфії. Серед каліграфів, живописців, мініатюристів були настільки відомі й уславлені, що їхні імена збереглися до наших днів: Кемаледдін Бехзад, Сулбан Мухаммед, Реза Аббасі.
Арабо-мусульманська культура пов'язана і з творчим розвитком архітектури: мечеті, мінарети - башти, медресе - мусульманські навчальні заклади, караван-сараї - заїжджі двори, що зводилися в містах і на караванних шляхах.
Отже, арабо-мусульманське мистецтво зробило вагомий внесок у скарбницю світової художньої культури.
ЛІТЕРАТУРА
Борев Ю. Б. Предмет и задачи эстетики // Эстетика. - М., 1985.
Міфи Давньої Греції. - К., 1980. Мифологический словарь. - М., 1985.
Підлісна Г. Н. Світ античної літератури. - К., 1989.
Словник античної міфології. - К., 1985.
Фрагменты ранних греческих философов. - М.,
1989. - С. 5-17.
Шкуратова Н. Б. Проблема катарсису: історичний
аспект //Етика, естетика і теорія культури: Зб. - К.,
1992. - № 35.
Эстетический смысл "золотого сечения" // Филос.
науки. - 1983. - № 3.
Ярхо В. Н. Новый папирусный фрагмент Эсхила //
Античная культура и современная наука. - М., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...