WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Традиції естетичного виховання в Україні - Реферат

Традиції естетичного виховання в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Традиції естетичного виховання в Україні
Особливу увагу викликає специфіка інтерпретації естетичного виховання в Україні. Можна припустити, що практика естетичного виховання започаткована ще легендарними братами-просвітителями IX ст. Кирилом і Мефодієм, діяння яких було відзначено Нестором-літописцем. Просвітителі із Солуні переклали Апостол і Євангеліє, і "раді були слов'яни, що почули [слова] про велич божу своєю мовою. А після цього переклали вони Псалтир, і Октоїх, і інші книги"*.
Певною мірою своєрідний процес естетичного виховання здійснювався Ярославом Мудрим: зведення собору Святої Софії в Києві, відкриття школи та бібліотеки.
Фактично кожний історичний період в історії України так чи інакше пов'язаний з проблемою естетичного виховання, але логічним підсумком цього процесу стає створення Києво-Могилянської академії (1632), що органічно поєднувала просвітницьку діяльність з естетичним удосконаленням особистості і являла собою яскраву модель зв'язку педагогіки та естетики. "Києво-Могилянську академію порівнюють з такими національними святинями і світочами знань, як Оксфорд у англійців, Сорбонна у французів, Карлів університет у чехів, Ягеллон-
ський університет у поляків"**.
У практиці освіти і виховання Києво-Могилянської академії було природно відбито специфіку української національної культури, що, з одного боку, нерозривно пов'язана з власним корінням, давньо-слов'янським світосприйняттям, специфікою давньослов'янської міфо-логії, а з іншого - безпосередньо співвіднесена із загальноєвропей-ським культуротворчим процесом, орієнтована на теоретичні пошуки науки Нового часу. Тут показовими видаються трансформація у площину української культури естетичних принципів бароко і виникнення нового, унікального явища - українського бароко.
Наступний етап практики естетичного виховання в Україні асо-ціюється з іменем видатного філософа-просвітителя Г. С. Сковороди. Про його естетичні погляди вже йшлося у першій частині нашого посібника. Важливе місце в структурі філософсько-естетичної концеп-
*Лтопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. - К., 1989. - С. 15. **Історія світової культури / Під ред. Л. Т. Левчук. - К., 1997. - С. 432.
265
ції Г. Сковороди посідає проблема естетичного виховання. Під принципово новим кутом зору український мислитель інтерпретував проблему самопізнання, наголошуючи на необхідності кожній людині чітко усвідомлювати свою роль у природі і суспільстві, знайти своє "справжнє обличчя".
Ідеї Г. С. Сковороди мали значний вплив на процес художньої творчості. Так, теорія "трьох світів": "макрокосм" (природа), "мікрокосм" (людина) та "світ символів" (Біблія) була інтерпретована М. Булгаковим в його романі "Майстер і Маргарита", а сам філософ став одним з прототипів головного героя твору.
Висуваючи ідею синтетичного методу дослідження істини, Г. Ско-ворода наполягав на необхідності активної взаємодії філософії та мистецтва, і це стало наріжним принципом його теорії виховання гармонійної особистості. На думку мислителя, філософ має бути пророком, а завдання мистецтва відповідно полягає в тому, щоб передбачити майбутнє.
Ідея Г. С. Сковороди знайшла своє яскраве підтвердження у мистецькій, передусім літературній, практиці XIX-XX ст. (Т. Шев-ченко, І. Франко, М. Коцюбинський, О.Кобилянська, В. Вин-ниченко, М. Вороний, М. Хвильовий, Л. Костенко та ін.). У цьому зв'язку показовим видається вислів українського поета і публіциста Є. Маланюка, спадщина якого сьогодні активно починає досліджуватися теоретиками, з приводу творчості Лесі Українки, яку "вповні сприйняти може лише сучасний читач".
Розвиток процесу естетичного виховання стимулює феномен культури (від лат. сиііига - догляд, освіта, розвиток) - історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей лю-дини, виражений у темах і формах організації її життя й діяльності людей, а також у створюваних нею матеріальних і духовних цінностях. Загальнотеоретичні визначення терміна "культура" відкривають мож-ливість звернутися до проблеми української національної культури, розглянути її специфічні особливості.
У зв'язку з цим необхідно зосередитися на феномені давньо-слов'янської міфології. що стимулювала розвиток національної культу-ри і мистецтва України. Водночас слід враховувати чинник входження давньослов'янської міфології до структури індоєвропейської міфологічної системи, що зумовив "відкритість" української культури, її органічне існування у межах загальноєвропейського культурного простору.
Вивчення проблеми естетичного виховання свідчить, що найдіє-вішим його заходом, який органічно поєднує суто естетичні завдання
266
з державно-патріотичними, є діалог між митцем і аудиторією. Яскравим прикладом, що підтверджує нашу думку, є відомий вірш М. Вороного "Краса!" (1912):
"Її я славлю і хвалю І кожну їй хвилину Готов оддати без жалю. Мій друже, я Красу люблю... Як рідну Україну!"*
Отже, наріжним принципом, що має визначити напрям естетичного виховання в умовах незалежної України, повинно стати врахування кращого культурно-мистецького досвіду минулого, його коректне використання у межах принципово нового періоду історії. Відчуття належності до культури великої країни, що вписана в європейський контекст, є найпродуктивнішим заходом естетико-патріотичного виховання інтелектуального потенціалу незалежної України. Саме цей підхід сприятиме формуванню всебічно розвиненої особистості, яка має жити і працювати в умовах третього тисячоліття.
ЛІТЕРАТУРА
Азархин А. В. Мировоззрение и эстетическое развитие личности. - К., 1990.
Борее Ю. Эстетика. - М., 1988. - С. 479-482. Девальд Дж. История импрессионизма. - М.; Л., 1959.
Добротворский С., Аурье А. Диалоги // Сеанс. - 1994. - № 10. - С. 141-142. Історія світової культури. Культурні регіони. // А. Т. Левчук, В. С. Грииєнко, В. В. Єфіменко та ін. - К., 1997.
Кияіценко П. И. Цели, задачи и принципы эстетического воспитания // Эстетическое воспитание: вопросы теории и практики. - М., 1990. - С. 5-23. Кучерюк Д. Ю. Культура слов'ян. Україна в контексті культурно-історичних доль слов'янства // Історія світової культури: Навч. посіб. - К., 1997. - С. 381- 443.
Миропольська Н. Естетична логосфера школи // Мистецтво та освіта. - 1996. - № 2. - С. 7-11. Попович М. В. Мировоззрение древних славян. - К., 1985.
Художественная культура и эстетическое развитие личности. - К., 1989.
Шульга Р. П. Искусство как оппозиция обыденному сознанию // Искусство в мире обыденного сознания. - К., 1993. - С. 91-119.

 
 

Цікаве

Загрузка...