WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Живопис - Реферат

Живопис - Реферат

Поступово активізація цього руху зумовила появу художніх осередків: "Світ мистецтва" (О. Бенуа (1870-1960), Л. Бакст (1866-1924) та ін.); "Спілка російських художників" (К. Коровін (1861-1939), А. Архипов (1862- 1930), С. Виноградов, К. Юон (1875-1958) та ін.); "Блакитна троянда" (П. Кузнецов, М. Сар'ян (1880-1972) та ін.); "Бубновий валет" (П. Кончаловський (1876-1956) та ін.).
Пошуки та експерименти формалістичного плану, що відбувалися у мистецтві живопису впродовж двох останніх століть, не можуть перекрити реалістичний напрям, без якого створення більш-менш цілісної моделі цього виду мистецтва було б неможливим.
Реалізм (від лат. геа1і$т - справжній) - художній напрям, який розкриває образи, характери, обставини у соціально-історичному контексті, тобто відповідно первинній реальності. У західноєвропейсь-кому живописному мистецтві XIX ст. цей напрям був репрезентований у творчості французького художника Ж.-Л. Давіда (1748- 1825), зокрема у його відомому полотні "Смерть Марата", у деяких роботах видатного іспанського митця Ф. Гойї (1746-1828) - "Розстріл повстанців", "Родина короля Карла IV" та ін.
Мистецтво реалізму у романтичному ракурсі було цікаво пред-ставлене у ранньому періоді творчості Е. Делакруа (1798-1863) і найбільше виявилося у його картині "Свобода на барикадах".
Вагомий внесок у розвиток реалістичного напряму було зроблено російськими художниками О. Г. Венеціановим (1780-1847), К. П. Брюлловим (1799-1852), О. А. Івановим (1806-1858), П. А. Федотовим (1815-1852), а у подальшому його розвинули у своїй творчості художники-передвижники. Вони намагалися популяризува-
200
РЄПІН ІЛЛЯ ЮХИМОВИЧ
(1844-1930) - російський живописець. Творчість І. Ю. Рєпіна грунтувалася на реалістичному методі, що зумовив особливості образно-стильової системи його робіт. Мистецтву Рєпіна був притаманний рух "від одиничного до загального". Живописець однаково віртуозно володів технікою психологічного нюансування прирозробці конкретного характеру (портрети А. Толстого, П. Стрепетової. М. Мусоргського та ін.) і практикою створення групового портрета ("Бурлаки на Волзі", "Хресний хід у Курській губернії", "Урочисте засідання Державної Ради"). У своїх творчих пошуках І. Ю. Ренін тяжів до аналізу "мо-ральнісних ситуацій", що давало змоіу митцеві розкрити засобами живопису психологічний стан людини у момент морального вибору ("Не чекали", "Відмова від сповїДІ", "Іван Грозний і син його Іван").
ти мистецтво живопису, організовували виставки у різних містах країни. Отже, новий етап у розвитку реалістичного мистецтва був пов'язаний з творчою діяльністю цілої плеяди видатних художників - І. М. Крамського (1837-1887), В. В. Верещагіна (1842-1904), В. І. Сурикова (1848-1916), В. М. Васнецова (1848-1926), І. Ю. Рєпіна та ін.
Реалістичний напрям у мистецтві живопису XX ст. привертав увагу провідних художників Східної і Західної Європи: М. І. Мурашка (1844-1909), С. О. Коровіна (1858-1908), М. В. Нестерова (1862-1942) - Росія; Р. Гуттузо (нар. 1912) - Італія;
Р. Кента (1882-1971) - США; Ф. Г. Кричевського, Т. Н. Яблонської та ін.
Процеси, які впродовж XX ст. відбувалися у мистецтві живопису України, пов'язані з художніми пошуками його провідних представників: В. Касіяна (1896-1976), М. Глущенка (1901-1977), М. Дерегуса (1904-1997), В. Зарецького (1925-1990) та ін.
Яскравим взірцем зв'язку українського живопису із специфікою ук-раїнської національної самосвідомості є творчий доробок народних ху-дожників К. Білокур (1900-1961) та М. Примаченко (1908-1997).
Тенденції у живописному мистецтві України свідчать про те, що сучасні художники (Т. Сільваші, В. Будніков, О. Животков та
ін.) активно працюють у різних напрямах і, спираючись на досвід
201
КРИЧЕВСЬКИИ ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ
(1879-1947) - український живописець, представник родини художників Кричевських. Працював у межах реалістичного художнього методу. У творчості митця простежується поліжанрова орієнтація: "Довбуш", "Переможці", "Веселі доярки" та ін. Художнім пошукам Ф. Г. Кричевського було притаманне тяжіння до філософських узагальнень та аналізу смисложиттєвих проблем. У цьому річищі створені його найвідоміші полотна - "Три віки" та триптих "Життя".
Характерною особливістю творчості Ф. Г. Кричевського є тяжіння до циклічності. Якщо деякі роботи митця тільки опосередковано пов'язані між собою ("Наречена", "Свати"), то триптих "Життя" та цикл картин "Катерина" (за мотивами поеми Т. Г. Шевченка) є яскравим зразком певної тематичеої спрямованості.
зробленого, йдуть своїм творчим шляхом, який відповідає їхньому світовідчуттю. Це є яскравим доказом того, що "зв'язок часів у живописі" не переривається.
ЯБЛОНСЬКА ТЕТЯНА НИ-
ЛІВНА (нар. 1917) - український живописець. Закінчила художню майстерню Ф. Кричевського. В її творчості органічно поєдналися кращі традиції українського живопису і авторські новатор-ські пошуки. У своїх творах художниця вдається як до художніх узагальнень - "Тиша". "Зелене вікно", "Вечір. Стара Флоренція", так і до образної конкретики - "Відбудова Хрещатика". "Разом з батьком" та ін. У творчості Т. Н. Яблонської відбилася специфіка її природного світобачення, що стимулювала появу таких робіт, як "Вечір на лузі". "Зима в старому Києві". "Червень". Особливе місце у художній спад-щині митця займає картина "Хліб", що зробила ім'я Т. Н. Яблонської широко відомим як у країні, так і за її межами. Цей твір естетизує і поетизує процес праці та символізує єдність людини й природи.
ЛІТЕРАТУРА
Аристотель. Сочинения: В 4 т. - М., '1976.
Буало Никола. Искусство поэтическое. - М., 1967.
Волков И. Ф. Творческие методы и художественные
системы. - М., 1989.
Еремеев А. Ф. Границы искусства. - М., 1987.
Идеология, мораль, искусство. - К., 1990.
Кучерюк ^. Ю. Социальные функции искусства //
Эстетика. - К., 1991.
Левчук Л. Т. Західноєвропейська культура XIX ст. //
Історія світової культури. - К., 1994.
Мазепа В. И. Художественная реальность в составе
культуры // Искусство: художественная реальность и
утопия. - К., 1992.
Мінералов Ю. К. "Поезія є перетворення думки" (До
поетики О. О. Потебні) // Філософська і соціологічна
думка. - 1993. - № 3.
Панченко В. Ґ. Мистецтво в контексті культури. -
К.,1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...