WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Естетичний смак - Реферат

Естетичний смак - Реферат


Реферат на тему:
Естетичний смак
Теоретичний інтерес до проблеми естетичного смаку формується у XVII ст. Це було, з одного боку, пов'язано, з розвитком нових течій мистецтва XV - початку XVII ст., що ламали старі канони і породжували потребу в універсальних критеріях їх оцінки. З іншого боку, розвиток індивідуальності, започаткований епохою Відродження, порушував питання про можливість суб'єктивної, самостійної оцінки художнього твору, яка грунтується на почутті естетичного задоволення або смаку. Поступово почали нашаровуватися перші уявлення про естетичний смак і суміжні поняття, що допомагають збагнути його природу:
Витоки проблеми естетичного смаку можна знайти в традиціях французької естетики представниками якої були Н. Буало, Ш. Мон-теск'є, Вольтер. Виховані на принципах естетики класицизму, вони розглядали смак з позицій раціоналізму, певної нормативності. Зазначимо, що проблема співвідношення смаку і норми до цього часу є предметом теоретичних дискусій. Англійський філософ Антоні Шефтс-бері виводив смак з людських відчуттів, а потім повністю "переводив" цю проблему у сферу морально-етичних відносин.
Історія докантівської естетики зафіксувала ще один цікавий аспект проблеми: співвідношення загальності і суб'єктивності естетичного смаку. Так, Френсіс Хатчесон вважав, що естетичний смак - це категорія загальна, а Девід Юм наполягав на його суб'єктивності. Така альтернативність не дала змоги сформувати в історії естетичної думки ідеї діалектичного взаємозв'язку між об'єктивним і суб'єктивним, абсолютним і відносним, загальним і частковим.
Особливе місце у вивченні природи смаку належить, як ми вже зазначали, німецькому філософу І. Канту. Він вперше сформулював антиномії (суперечності) судження смаку і наполягав на суспільно-індивідуальному характері естетичних смаків.
Естетичний смак виник і розвивається під безпосереднім впливом суспільно-історичної практики - його об'єктивної основи і критерію. Саме це зумовлює відносний характер естетичного смаку. Суперечності змінюються у процесі естетичної та художньої діяльності людини, зокрема в творах мистецтва. Загальнолюдська здатність діяти та творити за законами краси завжди конкретизується в естетичному досвіді стосовно досягнутого рівня культури і реальної міри її зас-воєння. Власне, це і породжує різноманітність смаків. Саме смак є емоційною формою активності естетичного суб'єкта. Він не тільки несе в собі творчі начала та інтуїцію узгодженості форми і змісту, а й виражає їх як самопочуття цього суб'єкта.
У пізнання практика входить як критерій об'єктивної істинності теоретичних знань. В естетичному смаку вона зливається з внутрішнім станом людини: естетична насолода самодостатня у своїй безпосередності. І тільки конкуренція різноманітних смаків співвідно-сить і ранжирує їх, виробляє інтегральний, загальнозначущий еталон чуттєвих уподобань людей у вигляді естетичного ідеалу.
Про естетичний ідеал особи можна судити, виходячи з того, що вона вважає прекрасним чи потворним, комічним чи трагічним. Ідеальне уявлення про прекрасне має важливе практичне значення. Естетичні смаки та ідеали є елементами єдиної системи: немає доброго смаку без ідеалу, не може бути ідеалу, якщо не вихований смак.
При аналізі проблеми естетичного смаку постає питання про причини протиріччя: з одного боку - визнання права особи на індиві-дуальний смак, а з іншого - неприйняття іншої естетичної оцінки.
90
Відомо, що в житті є, безперечно, виняток, коли про смаки дійсно не сперечаються. Ми маємо на увазі фізіологічний смак. Скоріше, тут йдеться не про смак, а перевагу, яку віддає особа, наприклад, солодкому чи солоному, гарячому чи холодному. Такі властивості об'єктів не зачіпають інтересів іншої особи.
Естетичний смак, безперечно, також індивідуальний, але, як уже зазначалося, належить до зовсім іншої сфери - сфери суспільної, соціальної. Естетичний смак не є вродженою якістю людини, і його не можна зводити до психофізіологічного інстинкту, до простих реакцій. Це соціальна здатність людини, яка формується, як і інші соціальні здібності, в процесі виховання й освіти людини.
Особливої увагу заслуговує розгляд співвідношення: смак і оцінка. Естетичний смак не можна зводити до оцінки. Адже смак є важливою характеристикою особистісного становлення, що відображує рівень самовизначеності людської індивідуальності, тобто прийняттям чи відкиданням культурної, естетичної цінності. Тому важливо зрозуміти естетичний смак як здатність особи до індивідуального відбору естетичних цінностей, а саме до саморозвитку і самоформування.
Дійсно, людина, яка має розвинений естетичний смак, відрізняється певною завершеністю, цілісністю, тобто є не просто індивідом, а особистістю. Важливо зрозуміти, що особистість крім індивідуальних особливостей - стать, вік, колір волосся і очей - має також індивідуальний внутрішній духовний світ, специфічні соціальні цінності.
Смак і оцінка потребують розгляду чуттєвого компонента естетичного смаку. Розвинена чуттєвість може виконувати функцію оцінки дійсності з точки зору відповідності її суспільним потребам та ідеалам людини і водночас є фундаментом судження смаку, яке у подальшому коригується понятійними і логічними формами мислення.
Становлення особистості - процес складний і тривалий. Можна сказати, що він не завершується ніколи. Проте є певна межа, певний ві-ковий кордон, коли формуються основні соціальні характеристики особи, - від 13 до 20 років. Саме у цьому віці формується естетичний смак. Цінність кожної особи полягає саме у її неповторності, своєрідності. Значною мірою це досягається тим, що в процесі становлення на особу впливає свій неповторний комплекс культурних цінностей і духовних орієнтацій. У такий спосіб складається унікальність формування кожної людини. Естетичний смак стає не тільки інструментом формування цієї універсальності, а й способом її об'єктивації, суспільного самоутвердження.
Ми вже підкреслювали зв'язок, який існує між поняттями "смак" та "оцінка". Проте необхідно також зосередити увагу на розгляді спів-
91
відношення смак

 
 

Цікаве

Загрузка...