WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Політична культура юриста - Реферат

Політична культура юриста - Реферат

однозначно. Адже на ідеології формується право, яке реалізується здебільшого юристом. Це зобов'язує юриста підвищувати рівень політичної культури, знати механізми політико-правової дії, оскільки він як суб'єкт політичного життя повинен сприяти державі поширювати і впроваджувати політико-культурні цінності. Однак при цьому дії юриста мають підпорядковуватися праву і лише праву.
Національна ідейність як принцип політичної культури - курсу держави, на основі якого формується правова політика. Витоки національної ідейності юриста беруть початок в історичній свідомості та історичній пам'яті українського народу. Томуможна стверджувати, що цей принцип пронизує сферу не тільки правової діяльності, а й усього життя юриста.
Важливими принципами політичної культури юриста є духовність і моральність, які ґрунтуються на загальнолюдських вартостях і національній моралі. Адже політична культура юриста розвивається з деяких певних причин. Зокрема, у деяких регіонах України переважає носійка ментальність, або неконструктивний націоналізм. Такі ультра тенденції політиці конче небезпечні. Тому вона повинна керуватися природним правом, національною мораллю, що сприяє моральній соціалізації політичної культури юриста. Також цей принцип забезпечує формування моральної свідомості у політичних відносинах юриста, скеровує його бік здорового глузду, що дає змогу успішно розв'язувати морально-політичні, ідейно моральні проблеми службової діяльності.
У політиці неможливо уникнути суперечностей, службових конфліктів тощо. Тому з політичною культурою пов'язаний такий принцип, як здатність до культурного діалогу. Цей принцип передбачає мистецтво спілкування юриста у політико-правовому полі, виробляє запобіжні методи ймовірних політичних конфліктів, захищає політичні права людини, виключає політичну інертність юриста, зорієнтовує масову політичну культуру на модерну демократичну політичну культуру, засновану на позиціях українського національного патріотизму.
Принцип політичного імунітету найбільш притаманний саме політичній культурі юриста, який має певні переваги у політичних відносинах завдяки знанню права. Його власні погляди та уявлення ґрунтуються на юридичному мисленні, конституційній культурі.
Політична культура юриста немислима без такого принципу, як логічність мислення. Логічність потрібна для зв'язку політичної культури юриста з політичною культурою суспільства.
Принцип справедливості. Справедливість у політико-юридичному житті характеризується оцінкою політичних явищ. Миролюбністю, доброзичливістю, визначенням певних політичних взірців, що запобігає деформації політичної культури особи. Цей принцип зобов'язує юриста вдосконалювати елементи політичної культури на основі конкретного знання коренів та причин як підвищеної, так і зниженої політизації громадян.
Сливка автор. Юридична деонтологія [с. 175-179].
3. Функції політичної культури юриста.
Важливим завдання у дослідженні політичної культури юриста є визначення її функції - політичної оцінки результатів юридичної діяльності, формування політичної культури юриста, вироблення політичної у виконанні службового обов'язку, запобігання деформації політичної свідомості юриста, впорядкування політико-юридичних культурних процесів, формування української політичної еліти.
Зміст функції політичної оцінки результатів правової діяльності полягає в тому, що прийняті юристом неправильні рішення можуть отримати негативний резонанс у суспільстві, оскільки багато правопорушень мають політичне забарвлення. Високий рівень політичної культури юриста є своєрідним чинником демократичної правової держави України, доповнює фахову культуру, забезпечує пріоритет загальнонаціональних справ.
Юрист, незважаючи на високий соціальний статус, є передусім громадянином України. Тому його політична культура спрямована на формування насамперед громадської культури. Це означає, що юрист має керуватися законами Української держави, бути зразковим громадянином, підпорядковувати власне громадське життя конституційним нормам. У результатів такої громадської соціалізації, формування громадянської свідомості у юриста виробляється ефективне сприйняття українських політичних реалій.
Розглядаючи таку функцію, як формування політичної орієнтації у юридичній діяльності. Високий рівень політичної культури юриста дає йому змогу відповісти на запитання.
Важливою є функція запобігання деформації політичної свідомості юриста. Нинішній стан політичної культури характеризується морально-політичною кризою як наслідком узурпації частини влади бюрократією, консервативного соціально-політичного блоку, мафії.
Політична культура має функцію впорядкування політико-юридичних культурних процесів в Україні. Сюди можна віднести повагу до особи, рівень правопорядку, стан правосуддя, розвиток соціально-правової активності та інше. Ці процеси мають і зворотну дію, оскільки безпосередньо впливають на вдосконалення елементів політичної культури особи юриста.
У "Праві України" - газеті 2004 р. №1 ми бачимо, що є проблема підвищення кваліфікацій суддів та працівників апарату судів, недоліки в підготовці юристів складність і заплутаність правового механізму по очищенню судів від судів.
Чи не найважливішою функцією політичної культури є формування політичної еліти суспільства. Одну із верств національної еліти становлять юристи. Українських юристів згуртовує національна ідея.
ВИСНОВОК
Політична культура юриста - це складний соціально-культурний феномен. Вона включає політику, свідомість, культуру політико-правової поведінки, сприяє культурі функціонування юридичної установи в цілому. Тут поєднується політична наука з конкретними політико-правовими діями на основі духовної, моральної, правової й інших видів культур.
Політична культура дає змогу юристові уникати стандартизованих, одновимірних, регламентованих світоглядних поглядів у правовій діяльності, запобігати авторитарності, фрагментарності, амбівоментності, нецілісності, неорганічності у політичній культурі не тільки юриста, а й суспільства в цілому.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С.644-707.
2. Юридична деонтологія автор Сливки - с. 174-182.
3. Паво України, 2004 р. в №1.
4. Тлумачний словник - с. 340.

 
 

Цікаве

Загрузка...