WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Політична культура юриста - Реферат

Політична культура юриста - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Політична культура юриста
ПЛАН
1. Значення політичної культури для юриста і її зародження.
2. Політична культура юриста та її принципи.
3. Функції політичної культури юриста.
1. Значення політичної культури для юриста і її зародження.
Значення політичної культури юриста вникати в усі сфери суспільного життя. Проте атмосфера закритості колишнього радянського суспільства позначилось на його політичній культурі. Тому має місце деяка політична невпевненість, розгубленість, дефіцит політичних переконань. Часто-густо це стає перешкодою виваженій політичній стратегії у правоохоронній діяльності.
Як відомо, закон забороняє юристам вступати до будь-яких політичних партій. Але позапартійність не означає де політизованості. Юрист має право на власні політичні погляди, які однак, не повинні впливати на юридичну діяльність.
На думку деяких дослідників, термін "політична культура" з'явилася у 50-х роках ХХ ст. Зміст цього поняття трактується по-різному, що виявляється в численних дефіцініях. Політична культура (політика - від грец. politica - державна діяльність)- у сучасній політології П.К. визначається як сукупний показник рівня, характеру і змісту політичних знань, оцінок, переконань, навичок і дій громадян у певній соціальній спільності. Самий термін введено до наукового обігу німецьким мислителем доби Просвітництва І.Горде рай, а у сучасну політичну науку - американськими вченими Г.Алмондом і С.Верборю у праці "Культура громадськості". Вони визначали політичну культуру, як сукупність психологічних орієнтацій людей щодо політичних об'єктів. Політична культура формується лише у політичному процесі, її результатом є політична практика, зміст і спрямованість суспільно-політичного розвитку. Значну роль у формуванні політичної культури відіграють засоби масової інформації. У зв'язку з цим громадяни, які тривалий час проживали у тоталітарних режимах, втратили частину навичок. Політична культура і за умов переходу у тоталітарних режимах втратили частину навичок політичної культури і за умов переходу до демократичного суспільства актуальною стає проблема відродження й виховання політичної культури громадян. Важливим елементом політичної культури є політична свідомість особи, що є складним видом психологічної діяльності особистості. Особливе значення мають політична культура і політична свідомість державних діячів, лідерів політичних партій та рухів, інших професійних політиків. До інших професійних політиків можна віднести політичну культури юриста. Вона тісно пов'язана з політичною культурою суспільства, окремих соціальних груп та осіб.
Можна розглянути компоненти, які визначають політичну культуру юриста. Насамперед, це значення політичної історії України, оскільки Україна зазнала багато колоніального тиску, якого не пережив жоден народ в Європі, свідоме засвоєння і критичне осмислення ним історичних та сучасних політичних ситуацій. Це означає, що політична культура як суспільний феномен передусім потребує інтелектуального осмислення історичного досвіду українського народу. Інформаційний фонд щодо історії України становить основу політичної культури юриста. Лише теоретично осмисливши минуле, можна здійснити багато-аспектний культурологічний вимір політичної історії України, її політико-культурних елементів. Соціальна пам'ять у питаннях політики, ставлення до власної історії, практики, політичної боротьби активно впливає на формування політичної культури юриста, оскільки засвоюються політичні уроки, глибоко усвідомлюється національно-політична ідея.
Отже, так чи інакше юрист при виконанні службових обов'язків вступає у політичні відносини, політичні діалоги з колегами та громадянами. Тому важливо формувати високий рівень політичної культури. Юрист повинен чітко орієнтуватися у політичних ситуаціях, розв'язувати меті смисл політичних подій громадянам. Юридична деонтологія автор Скакун (174 с.)
Таким чином, сама політична культура має для юриста велике значення, тому, що вона формує у юриста систему знань, уявлень, цінностей віднайти глибоко приховану у суспільстві. Вона дає змогу віднайти глибоко приховане коріння національної самосвідомості, традицій, уявлень, міфів, які супроводжують суспільно-політичну діяльність усіх громадян тієї чи іншої держави.
Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. - М, 1990. - [с.]
2. Політична культура юриста та її апринцип.
Політична культура юриста - це знання політичної історії України, сучасної політичної ситуації, їх оцінка та використання у професійній діяльності в межах позитивного права. Кожний юрист повинен виробити політичний імунітет проти деформації почуттів та переконань, які стають причиною неправильного, а той фальшивого тлумачення політичного становища в Україні.
Зміст політичної культури юриста містить такий компонент, як переконання та усвідомлення політичних цінностей. Уміння юриста осмислювати своє ставлення до правової дійсності з політичних позицій. Усвідомлення національної ідеї сприяє адекватного розуміння тимчасових політичних, ідеологічних й економічних труднощів. Проте, політична нейтральність невизначеність юриста позитивно позначається на виконані професійного обов'язку.
Важливим компонентом політичної культури юриста є також уміння передбачати політичні наслідки власної професійної діяльності. Юрист не повинен бути пасивним спостерігачем політичного життя країни. Він має опанувати політичну науку, усвідомлювати мету розвитку українського суспільства і застосовувати це при вирішенні конкретних життєвих ситуацій.
У процесі виконання службового обов'язку юрист має керуватися державницькими цілями, передбаченими Конституцією України, юрист зобов'язаний охороняти, оскільки у протилежному випадку можуть виникнути правові наслідки.
Політична культура юриста є основою розв'язання правових проблем при виконанні службового обов'язку.
Основними принципами політичної культури юриста є: державотворча ідеологія, ідейність, духовність і моральність, культура діалогу, політичний імунітет, логічність, справедливість.
Державотворча ідеологія к принцип політичної культури юриста визначається основним законом держави - конституцією. Межа політичного плюралізму окреслюється правовим почуттям. Поява нових державних ідеологій повинна сприйматися юристом

 
 

Цікаве

Загрузка...