WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Іван Франко і світова культура - Курсова робота

Іван Франко і світова культура - Курсова робота

досі немає дослідження про Майєра, і стаття Франка є єдиним джерелом, що дає загальні відомості і аналіз творчого шляху письменника.
Українського письменника приваблювали реалізм і широка соціальна тематика Золя. Він підкреслював, що Золя не такий вже близький до натуралізму, як це прийнято вважати. В 1887 р. Франко пише лист до редакції "Зорі", який був відповіддю на статтю, присвячену його оповіданню "Місія". В цій статті Франко розглядався як один з найвидатніших поборників натуралістичного напряму в українській літературі. Різко заперечуючи цей погляд, Франко спиняється на характеристиці Золя; він пише, що той, хто знає художні твори Золя, не може не зрозуміти, що він найменше належить до натуралістичної школи.
Відображення життя народу - робітників і селян - було постійною вимогою Франка. Так, характеризуючи зміст і напрям сербського журналу "Стража", Франко заявляє, що серед різноманітних матеріалів, опублікованих у цьому журналі, "нема нічого про сербського мужика, робітника та хлібороба. Між науковими статьями є обширні "Літературні письма" д. Тод, держані зовсім абстрактно, "на висоті теорії"..., але нема нічого про економічний стан сербського народу" .
З цієї точки зору Франко аналізує драму Г. Гауптмана "Ткачі". Він присвятив Гауптману статтю польською мовою2, а також статтю "Гергардт Гауптман, його життє і твори" ("Літературно-науковий вістник", 1898), яка написана у зв'язку з появою драми Гауптмана "Ткачі" у перекладі М. Павлика в тому ж томі журналу.
"Таким чином, величезна діяльність Франка в справи популяризації світової літератури як перекладами, так і статтями мала яскраво виявлену тенденцію. Це була боротьба за передове реалістичне мистецтво, за мистецтво демократичне, що оспівувало і ПРЯЛИ народної свободи і незалежності.
Ми не можемо сказати, що статті Франка, присвячені захід-ноєвропейським і слов'янським літературам, в цілому, за своїм методом,- марксистські. Це пов'язане насамперед з деякими суперечностями в суспільних і політичних поглядах Франка, а також пояснюється тим, що статті ці написані в епоху, коли марксистське літературознавство стояло ще на початковій стадії свого, розвитку. Чудові статті Леніна про Толстого, "Партійна організація і партійна література" та ін., що і досі є зразком дійсно марксистської партійної критики, з'явились у світ дещо пізніше і не могли бути відомі Франку,
Величезна діяльність Франка в галузі перекладів і літературної критики також свідчить про величезні культурні зв'язки, Ідо існували і існують між українським народом і народами світу. Великий український письменник не тільки був популяризатором сватової культури на Україні, не тільки зробив надбанням української культури кращі твори світової класики, а й провадив вперту боротьбу за розвиток передової літератури в слов'янських і західноєвропейських країнах, його статті друкувались не тільки українською мовою, а й польською, чеською і німецькою і відіграли величезну роль у розвитку передової літератури в Польщі і Чехії.
Діяльність Франка є цінним внеском у справу єднання народів світу, у справу створення культурних цінностей, близьких всьому прогресивному людству.
ІV. ВИСНОВОК
а) Сила і вічна молодість художніх творів Івана Франка
Сила і вічна молодість художніх творів Івана Франка зумовлені тим, що його геній був спрямований у майбутнє, торував своєму народу шлях до ясних днів нашої сучасності. Його творчість - могутнє дерево, коріння якого глибоко входить у життя народу, "а його крайні парості вростають також далеко в буду ще (ХІХ, 108). У дні революційного передгроззя, в ШОороці, покладаючи великі надії на успіх першої російської революції, Франко сподівався поліпшення і докорінної зміни в майбутньому тяжкого становища українського народу. Не шкодуючи сил і життя, Франко з юних літ безстрашно розпочав бій проти темних сил реакції. Ідеї наукового соціалізму осяяли йому шлях і надали громадсько-політичній діяльності та художній творчості письменника тієї сили, якої не могли зломити ні цісарські тюрми, ні жандармські тортури, ні єзуїти-клерикали, які все життя пе-реслідували Франка і його поетичне слово. Після дев'ятимісячного ув'язнення Франко в 1878 році пристрасно проголосив: "Ми ступаєм до бою нового!" - і далі закликав своїх соратників.
б) Титанічна праця Франка як перекладача і популяризатора творів світової літератури
Титанічна праця Франка як перекладача і популяризатора творів світової літератури відігравала велику роль у розвитку української літератури і в цілому української національної культури.
За обсягом перекладених творів народів світу різного часу і епох Франко не має рівного собі перекладача в жодній літературі. Його перу належать переклади, що беруть початок з творів народів стародавнього Сходу і закінчуються творами сучасних Франкові російських, французьких, німецьких, польських, чеських та інших слов'янських письменників. Він розкрив перед українським читачем зміст і чарівність староарабської поезії, красу і філософську мудрість староіндійських поетичних пам'яток, доніс з давнини старокитайські пісні, давньоєврейську книгу Іова. Велике місце в його перекладах займає антична поезія, твори грецьких поетів - Гомера, Гесіода, Софокла, Сапфо. Франко переклав також велику антологію грецьких поетів, укладену Меліагром Гадаренцем, в якій вміщено твори 166 поетів, переклав багато творів римських поетів (Горація, Овідія та інших), численні зразки старогєрманської поезії, зокрема розділи із "Пісні про Нібелунгів", збірку старонімецької поезії Бонерія та народні німецькі пісні.
Багато уваги Франко приділяв перекладам балад та пісень народів світу. Серед них на першому плані стоять староанглійські, старошотландські, старонорвезькі балади та албанські, португальські, італійські, німецькі пісні, іспанські романси, румунські народні легенди тощо.
З великим натхненням поет працював з юних років і до останніх днів життя над перекладами свого улюбленого поета, що стояв, "як граничний камінь на переході від середніх до новіших віків" 7- Дайте Алігієрі; пере-кладав твори англійських поетів - Шекспіра, Бернса, Шеллі, Байрона та інших.
в) Його ім'я в серцях народів
Минуло небагато часу, і ім'я сина українського народу стало відоме на всіх континентах нашої планети. За рішенням Всесвітньої Ради-Миру в 1956 році 100-річчя з дня народження Івана Франка відзначали всі прогресивні люди світу.
До ювілейної дати в Києві видано найповніше 20-том-не видання творів письменника, проведено урочисту ювілейну сесію Академії наук України, в якій взяли участь академіки і діячі культури УРСР, вчені Російської Федерації, Білорусії,Грузії, Молдавії, Вірменії, Латвії, Туркменії, Казахстану та інших братніх республік. На сесію прибули вчені, письменники та представники громадськості, робітники і селяни з Болгарії, Чехословаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, Німецької Демократичної Республіки, делегація Товариства об'єднаних українців Канади.

 
 

Цікаве

Загрузка...