WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Сексуальна революція. - Реферат

Сексуальна революція. - Реферат

- фемінізм (від femina - латин. - жінка), рух, який вимагав урівняння жінок у правах з чоловіками6, виник ще у ХVIII сторіччі, та в той час у нього ще майже не було свого соціального базису. І лише у другій половині ХІХ сторіччя у Великій Британії виникає дійсно масовий жіночій рух (який підтримувало чимало чоловіків) - так званих суфражисток (від suffrage- англ. - виборче право), що боролися за надання жінкам виборчих прав, в обсязі, що його мали чоловіки. В короткий час цей рух розповсюдився у США і ряді країн Європи. По мірі досягнення рухом суфражисток основних його цілей, все більше жінок, що підтримували його, стали визначати себе як феміністок і боротися і за інші права жінок. Проте, моральні догми епохи, (що характерізувалася відвертою ворожистю до любих проявів сексуального і яка по імені англійської королеви Вікторії, що була її моральним лідером7, була названа Вікторианською) в дусі яких була вихована більшість жінок, стали причиною того, що питання про визнання за жінками права на сексуальність було поставлено цим рухом тільки в роки Першої світової війни.
Описані вище процеси і явища на рубежі ХІХ - ХХ- го сторіч відбувалися в умовах зменшення впливу релігійної їдеології в суспільстві. Релігійні інститути в нових історичних умовах вже не могли справлятися з вільною думкою і критичним підходом до аналізу ідей і суспільного буття, як це вдавалося їм робити на протязі попередніх сторіч.
Таким чином, в кризовому стані опинилися дві найважливіші складові статевого нерівноправ я - економічна база патріальхального ладу і підкріплююча його християнська ідеологія (яка, до того ж, була основою сексуальної етики). Проте, це ще не обіцялало помітних перемін у відносинах між статями і ліберального ставлення до проявів людської сексуальності. Але підготовка таких змін вже відбувалася.
Суспільство - взагалі, роль жінки у ньому - зокрема, змінювалися у зв язку з розвитком економічного базису і суспільних відносин капіталізму. Паралельно, попри все ще існуючи препони, відбувалися наукові дослідження сексуальності на рівні, на який раніше навіть неможна було посягати. Серед тих, хто такими дослідженнями заслужив собі поважне місце в історії науки, особливо виділяється Зігмунд Фройд.
На думку Фройда, сексуальність, створена природою задля забезпечення реалізації основної цілі усього живого - продовження існування видів, і через таке своє важливе значення присутня у живих видів у обсязі, який, на певному етапі розвитку такого специфічного виду як Homo Sapiens, надає можливості використовувати її енергію завдяки так званій сублімації (sublimo - латин. - возношу; перехід в інший стан) на соціальну діяльність і культурну творчість. Таким чином, за Фройдом, - історія людства, це історія сублімації його сексуальності. Символічно, що ця ідея була обгрунтована і представлена Фройдом на порозі нового сторіччя - у 1900 році.
Як і більшість наукових відкриттів, зроблених Фройдом, це відкриття не зустріло гарячої зустрічі. (Тим більше, що через характер предмету, що досліджував Фройд, і конкретного змісту цих відкриттів - вони вступали у конфлікт з існуючою мораллю.) Проте, поступово все більше людей з тих кіл, які могли розібратися у його сутності, переходило на бік автора. Як не дивно, чимало таких людей проживало у Російський Імперії.
Ця країна суттєво відстала від більшості європейських країн і США у розвитку продуктивних сил і трансформації соціальних відносин. Деякі процеси, що відбувалися в Росії на межі століть, мали місце в розвинених країнах десятиліття, а то і століття тому. Зате темп цих процесів був дуже високим. Настільки високим, що за ним не встигали зміни моралі і поведінки більшості членів суспільства, що ускладнювало їм життя у нових умовах.
Відносна меншисть цього суспільства - російська інтелігенція, інтелектуальний рівень і активна критична позиція значної частини якої ставила її на особливе місце у ньому, намагалася скористуватися ситуацією ісвоїми діями підштовхнути зміни цього суспільства.
Частина інтелігенції зосередилися на підготовці політичної і соціальної революції. Проте, було чимало таких її представників, хто вважав, з різних причин, що подібна революція тільки зашкодить суспільству. Шлях до змін вони вбачали як у подальшому розвитку продуктивних сил, так і у заміні етичних і естетичних ідеалів суспільства, радикальної модифікації його культури в цілому. Що, зокрема, стосувалося шлюбу і сім ї, соціального становища жінки, статевого життя, естетики тіла, наготи тощо.
Особливо помітно це було у літературі того періоду, яка знаходилася на найвищому світовому рівні. Значна частина романів, нарисів, поетичних праць, літературно-критичних ессе російських авторів намагалася дослідити тему статевого кохання і міжстатевах відносин і сформулювати своє відношення до нього, яке, іноді, було дуже відмінним від традиційного.
Ще наприкінці ХІХ-го сторіччя геніальний Лев Толстой, використавши деякі послаблення тогочасної цензури, звернувся до "недоторканої" раніше теми оцінки значення сексуальності у житті людини і відображуючи власні комплекси (причиною яких стала критична оцінка своєї бурхливої молодості з позицій моралі, якої він став дотримуватися згодом, і в якій було чимало чого запозиченого у християнства), у відомому творі "Крейцерова соната" намагався довести, що те, що пов язано з проявами сексуальності є причиною руйнування особистості.
Але значна частина нового покоління письменників, поетів, літературних критиків мислило інакше. Вони (зокрема, А.П.Чехов, В.В.Розанов, В.І.Іванов, В.Я.Брюсов і чимало інших), по суті, погоджувалися, що в існуючий реальності сексуальність нерідко ставала причиною багатьох проблем, що поставали перед конкретними людьми. Але вона ж буває і джерелом щастя. А зміна ставлення до неї обіцяє, що позитиву від реалізації сексуальності люди будуть отримувати більше, ніж проблем.(І чимало представників творчої інтелігенції того періоду розвитку мистецтва, що російською мовою був названий "серебряным веком", намагалося довести це на власному прикладі.)
Інший приклад розвитку поглядів і ідеалів - в даному випадку естетичних і етичних - новий російський балет початку сторіччя, представлений Вацлавом Ніжинським і Сегієм Дягілевим, що став знаменитим не тільки завдяки дійсно дуже високому рівню танцювального мистецтва, але й завдяки тому, що через показ чоловічого танцю (мало представленого раніше у балеті) зміг легалізувати показ еротичності чоловічого тіла (яка досі була ще більш табуйована, ніж еротика жіночого тіла, адже натякала на такі сексуальні задоволення, які знаходилися під повною забороною).
Проте, зазначені явища і процеси мало впливали на більшість народу, яка не знала, що таке балет, не читала літератури (бо ж і не вміла цього робити) і взагалі була зосереджена переважно на тому як вижити у змінюючомуся світі.
Жертви понесені масами у Російсько-японської війні (1904-1905рр.), жертви Першої російської революції (1905-1907рр.), радикальні зміни відносин у сільському господарстві, до якого була причетна абсолютна більшисть населення, внаслідок аграрної реформи П.А.Столипіна (1906-1911рр.), нарешті - початок Першої світової війни (1914 р.) і пов язані з нею втрати і труднощі - це перелік тільки основних чинників, що підтримували у

 
 

Цікаве

Загрузка...