WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Релігія як форма культури. релігія в Україні - Реферат

Релігія як форма культури. релігія в Україні - Реферат

Румунська, Чеське-Словацька та Американська. Україна належить до православної гілки.
Базою православного віровчення є Біблія (від грецьк. biblia - книга, святеписьмо) - Символ віри, затверджений Соборами 325 і 381 р. Розроблено стрункі ритуальну та обрядову системи, обов'язкові для виконання в усіх храмах.
Як православні, так і католики керуються основними постулатами, викладеними в Біблії; їх сповідують також інші релігійні християнські напрямки. Відмінність полягає, зокрема, у відправленні культових обрядів.
На Аравійському півострові в період розпаду родоплемінного ладу та формування централізованої держави на початку VII cm. виник іслам, що вважається наймолодшою релігією світу (у перекладі з арабської слово "іслам " означає "покірність "). Тих, що сповідують цю релігію, називають відданими (з араб. - мусульманами, звідси друга назва ісламу - мусульманство). В Європі ця релігія дістала назву "магометанство" за зміненим іменем засновника Мухаммеда (Магомета).
З Аравії іслам досить швидко поширився на країни Середнього Сходу, Єгипет, північну Африку, північну Індію, Індонезію, Середню та Малу Азію, Закавказзя, Європу. Нині іслам є другою після християнства найпоширенішою релігією світу.
Станом на кінець XX ст. всесвітня ісламська Ліга налічувала понад 800 млн послідовників, які проживають більш як у 120 країнах світу, у 28 з них іслам є державною релігією, зокрема в Ірані, Пакистані, Мавританії та ін.
Основні постулати ісламу викладені у "святій" книзі мусульман - Корані (від араб. - читання), що створювався протягом VII-VIII ст. Положення Корану покладені в основу мусульманського феодального права - шаріату. Провідними є такі тези віровчення ісламу:
o віра в єдиного Бога Аллаха і його посланців на землі Мухаммеда та Алі; Аллах - один, невіддільний і єдиний;
o пошанування "священного писання" (Корану);
o щоденна п'ятиразова молитва - намаз (перед намазом обов'язкове ритуальне обмивання водою або піском);
o сплата податку (закят) на користь бідних; він може доповнюватись садаком - добровільними пожертвами;
o дотримання посту - уразу (зараз цю вимогу спрощено);
o ходіння на молитву до Мекки - хадж (покаяння у гріхах і прилучення до святих);
o священна війна з невірними - джихад, або газават (цей догмат застосовується виходячи з політичної ситуації, власне, як і завжди).
Усі світові релігії мають досить складну обрядову систему, що виконується впродовж усього календарного року.
Світові релігії активно використовують культурно-мистецький процес, добре розуміючи, що ідею легко і продуктивно можна провести через художні твори, бо в цьому разі вона засвоюється найповніше.
Вироблені світовими релігіями моральні та правові засади частково ввійшли до світської практики. На жаль, вони не завжди виконуються. Так, провідні заповіді християнства "не убий", "не кради", "не бреши" у суспільстві більшою мірою декларуються, ніж реалізуються, ними керуються лише окремі індивідууми, але це, скоріше, виняток, ніж правило.
Зі зміною світоглядної системи, яка відбулась у Київській Русі в X ст. з переходом від протодемократичної системи - язичництва до авторитарної - християнства, відбулись значні зміни як у суспільстві, так і в культурно-мистецькому процесі. На зміну своєрідним культурним національним цінностям прийшли візантійські, які поступово витісняли рідне і в XVI-XVII ст. майже повністю оволоділи думками і душами людей; залишилися лише окремі ремінісценції як спогад про пошанування язичницьких культів.
З утвердженням національної незалежності та проголошенням держави Україна постало питання про визначення свободи світогляду і віросповідання, тобто надання громадянам України можливості та права сповідувати будь-яку релігію або бути атеїстом. Щоправда, атеїзм - це також своєрідна релігія.
Нинішній розподіл християнських концесій в Україні ілюструє наведена таблиця.
Область,
територіальне утворення Кількість зареєстрованих общин
УПЦ протестантські УГКЦ УПЦ-КП УАПЦ РКЦ
Вінницька 637 198 10 66 20 115
Волинська 463 258 10 187 13 24
Дніпропетровська 283 198 3 19 13 8
Донецька 304 304 16 45 1 46
Житомирська 459 165 5 73 3 102
Закарпатська 508 317 299 3 - 84
Запорізька 172 176 2 41 1 7
Івано-Франківська 23 76 664 270 151 25
Київська 416 256 7 208 9 7
Кіровоградська 172 120 - 10 4 1
Луганська 246 144 2 5 2 17
Львівська 62 207 1460 362 352 126
Миколаївська 164 124 5 61 3 5
Одеська 384 217 7 ЗО 2 9
Полтавська 278 121 1 47 7 1
Рівненська 493 295 2 234 14 2
Сумська 287 117 2 35 - 2
Тернопільська 114 127 751 177 295 73
Харківська 214 133 5 11 10 5
Херсонська 195 113 6 21 12 10
Хмельницька 721 215 16 69 60 118
Черкаська 308 230 1 52 20 6
Чернівецька 383 314 13 113 - 25
Чернігівська 350 99 2 49 - 1
Автономна
Республіка
Крим 353 167 4 16 2 12
Київ 93 212 8 66 20 11
Разом 7911 4879 3301 2270 1022 751
Примітка. УПЦ - Українська православна церква; УГКЦ - Українська греко-католицька церква; УПЦ-КП - Українська православна церква, Київський патріархат; УАПЦ - Українська автокефальна православна церква; РКЦ - Римсько-католицька церква.
Право свободи світогляду і віросповідання зафіксовано в міжнародних документах, зокрема в "Хартії прав людини ", "Загальній декларації прав людини ", що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948p., і продубльовано в міжнародному "Пакті про громадянські та політичні права ", прийнятому 21-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 16 грудня 1966р., який набрав чинності 23 грудня 1976р. Уст. 18Декларації і cm. 18 Пакта написано: "Кожна людина має право на свободу думки, совісті й релігії, вона може приймати релігію за своїми переконаннями, вибором та здійснювати свободу сповідувати свою релігію або переконання публічним чи приватним порядком та виконувати релігійні чи ритуальні обряди". Уст. 35 Конституції України, прийнятій на сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р., також зазначене право громадян на свободу світогляду і віросповідання. Ця стаття практично повторює статті міжнародних документів і не суперечить їм. Таким чином, законодавство України в питанні прав людини відповідає міжнародним нормам.
Список використаних джерел
1. Грушевський М. С. Духовна Україна. - К., 1994.
2. ГуревичА. Я. Категория средневековой культуры. - М., 1984.
3. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. - М., 1998.
4. Давня історія України. - К., 1994.
5. Дзюба І. "Бо то не просто мова, звуки". - К., 1989.
6. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. - М., 1991.
7. Замалеев А. Ф., Зоц В. А. Мыслители Древней Руси. - К., 1981.
8. Запад и Восток: традиции и современность: Учеб. пособие. - М., 1993.
9. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское искусство. - М., 1983.

 
 

Цікаве

Загрузка...