WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Добір способів ділового спілкування (пошукова робота) - Реферат

Добір способів ділового спілкування (пошукова робота) - Реферат

перед собою індивідуальну мету. Інколи люди, що спілкуються, можуть і не ставити перед собою певної мети (фактичне спілкування).
Для повної характеристики стратегій до мотиваційного компонента необхідно додати ще змістовний. Річ у тім, що спільна або індивідуальна мета може відповідати гуманістичним або маніпулятивним (егоїстичним, навіть жорстоким) установкам спілкування. У першому випадку - це найчастіше готовність, що реалізується у спілкуванні через акти співробітництва, співучасті, взаємодопомоги, взаєморозуміння та взаємоповаги. У другому випадку - це спрямованість на дії, в яких проглядають корисливі, егоїстичні інтереси одного або обох суб'єктів. Саме ці установки кожного з них іпризводять до маніпулювання та порушення етики спілкування.
Для характеристики стратегій важливими є не лише мета та комунікативні установки, а й характер конструювання спілкування. Його стратегічним параметром є певне співвідношення між діалогом і монологом. Якщо під час взаємодії суб'єкти по черзі обмінюються інформацією, думками, жестами, почуттями, то вони дотримуються діалога. Якщо досить довго говорить один або ж, говорячи, кожен думає лише про себе, то відбувається монолог чи два монологи. Сприймаючи монолог одного із суб'єктів, інший може вести з ним внутрішній діалог. Діалогічний підхід до спілкування (краще в контексті зовнішнього діалогу) є оптимальним з погляду організації комунікації й має великий розвиваючий, творчий потенціал.
Схематично основні види стратегії спілкування з урахуванням описаних компонентів зображено на рис. 1.
Рис. 1. Види стратегій спілкування:
А - гуманістично-діалогічна, спрямована на досягнення спільної мети;
В - гуманістично-монологічна, спрямована на досягнення спільної мети;
С - гуманістично-діалогічна, спрямована на досягнення індивідуальної мети;
D - гуманістично-монологічна, спрямована на досягнення індивідуальної мети;
Е - маніпулятивно-діалогічна, спрямована на досягнення спільної мети;
F - маніпулятивно-діалогічна, спрямована на досягнення індивідуальної мети;
К - маніпулятивно-монологічна, спрямована на досягнення спільної мети;
L - маніпулятивно-монологічна, спрямована на досягнення індивідуальної мети.
Т - Ті стратегії ділового спілкування можна пояснити на прикладах.
Так, перед створенням фірми Микола 3. і Ганна П. самостійно розпоряджалися своїми коштами. Тепер вони мають вести фінансові справи разом. Для цього необхідно прийняти єдине рішення, яке б задовольнило обох партнерів. Але Микола 3. заявляє: "Я - старший, через це я буду розпоряджатися грошима". Це стратегія К.
Економіст М. побачила на столі у начальника відділу новий штатний розклад. У ньому вона не знайшла своєї посади. У неї вихопилось: "Ах, так?! Як же він міг так повестися зі мною? Я не допущу цього". Це стратегія L - маніпулятивно-монологічна, мета її індивідуальна.
А ось приклад стратегії А - гуманістично-діалогічної. Мета її спільна. Керівник організації говорить: "Наступного року випускатимемо іншу продукцію, більш складну. Що ми для цього мусимо зараз зробити?" Підлеглі внесли такі пропозиції: розробити документацію, визначитись з ресурсами, знайти покупців і т. ін. "Давайте конкретно розподілимо, хто за що відповідатиме," - попросив керівник. Начальники служб почали формулювати свої завдання.
Стратегії спілкування, наведені на рис. 1 і у прикладах, є так званими чистими. У житті найчастіше бувають їхні комбіновані варіанти.
Система послідовних дій, що сприяють реалізації стратегії, досягненню мети, називається тактикою. Одну й ту саму стратегію спілкування можна втілити в різних тактиках. Побудова стратегії або її добір залежить від особливостей суб'єктів, які це здійснюють, їх системи цінностей, інтересів і обов'язково від комунікативних установок. Побудова і добір тактик базуються насамперед на знаннях про ситуацію та особливості конкретних співрозмовників. Загалом, на розбудову тактики як системи дій при спілкуванні звичайно впливає стратегія, якщо вона є усвідомленою. Саме вона визначає характер дій, які застосовують суб'єкти, передаючи певну інформацію і впливаючи один на одного.
Отже, спосіб і стратегія спілкування - два споріднених феномени, що розкривають операційний аспект взаємодії людей. Вони є важливим інструментом досягнення мети.
Висновки
o Способи спілкування - це система дій, що використовуються в діяльності або взаємодії людей для досягнення мети.
o Способом спілкування, що слугує для передання інформації, є повідомлення.
o Способами впливу людей одне на одного у процесі спілкування є переконання, навіювання, психічне зараження та наслідування.
o Стратегія спілкування - це загальна схема дій (або загальний план досягнення мети). На відміну від способів і моделей спілкування вона описує не одну його сторону, а характеризує в єдності мотиваційну, змістовну і операційну.
o Тактика спілкування - це система дій, що використовуються для реалізації стратегії.
o Моральна культура спілкування передбачає вміння адекватно обирати й реалізувати ефективні стратегії та тактики спілкування відповідно до ситуації і психологічних особливостей співрозмовників.
o До ефективних стратегій спілкування належать ті, в яких реалізуються передусім гуманістичні комунікативні установки.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: Пер. с англ. - М., 1988.
2. Введение в практическую психологию / Под ред. Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской, О. В. Соловьевой.- М., 1996.
3. Кан Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987.
4. Кох Тимоти У. Управление банком: Пер. с англ. - Уфа, 1993.
5. Леви В. И. Охота за мыслью. - М., 1967.
6. Лекционная пропаганда: вопросы теории, организации, методики.- К, 1989.
7. Леонтьев А. А. Психология общения. - М., 1997.
8. Макаров С. Ф. Менеджер за работой. - М., 1989.
9. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.- М., 1992.
10. Московичи С. Век толп. - М., 1996.
11. Основы педагогического мастерства / Под ред. И. А. Зязюна. - М., 1989.
12. ПарыгинБ.Д. Основы социально-психологической теории.- М., 1965.
13. Паскаль Б. Об искусстве убеждать // Химия и жизнь. - 1990. - № 3.
14. Практическая психология для менеджеров. - М., 1996.
15. Психология: Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - М., 1990.
16. Роджерс Фрэнсис Дж. IBM. Взгляд изнутри. Человек, фирма, маркетинг: Пер. с англ.- М., 1990.
17. Сатир В. Как строить себя и свою семью: Пер. с англ. - М., 1992.
18. Шостром Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор: Пер. с англ.- М., 1992.
19. Мень А. Разум и исступление // Сов. культура.- 1990.- 28 июня.

 
 

Цікаве

Загрузка...