WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Культура в часи перебудови та становлення незалежності України - Курсова робота

Культура в часи перебудови та становлення незалежності України - Курсова робота

Налагоджується взаємообмін друкованою продукцією.
Найвищого рівня українська поезія в діаспорі досягла між Першою і Другою світовими війнами в творчості празької школи. Не всі українські поети, що жили тоді в Празі, до неї входили. О. Олесь і С. Черкасенко були поетами старшого, ще дореволюційного, покоління і світоглядне до неї не належали, а кілька лівоорієнтованих поетів - А. Павлюк, В. Хмелюк, М. Ірчан, С. Масляк - входили до так званого Жовтневого кола і були радянофільські. Празьку поетичну школу утворили художньо найталановитіші пореволюційні митці, більшість з яких ще недавно зі зброєю в руках боролися за Українську державу і після поразки УНР (1917-1921) опинилися за кордоном. Це Ю. Дараган, Є. Маланюк, Л. Мосендз, О. Ольжич, Ю. Клен (О. Бургардт), О. Лятуринська, О. Теліга, О. Стефанович, закарпатські поети І. Ірлявський, І. Колос та ін.
По-новому осмислити рідну літературу допомагають ґрунтовні бібліографічні праці. Відома українська поетеса і бібліограф із США М. Тарнавська склала покажчик англомовних матеріалів з української літератури у двох частинах. У першій подано в абетковому порядку (за прізвищами авторів) опис усіх книжок. У другій частині подано в абетковому порядку українських авторів із зазначенням джерел, де вміщено їх твори. До покажчика включено прізвища перекладачів, авторів критичних праць та назви журналів.
У серії "Українські дослідження Оттавського університету" видано іншу капітальну бібліографічну працю, яка є важливим і оригінальним внеском до поглибленого вивчення міжлітературних взаємин. Автор її, відомий канадський бібліограф-україніст О. Пясецька, опрацювала значну кількість джерел і включила до покажчика відомості про англійські та французькі переклади з української літератури (незалежно від місця видання), історико-літературні огляди, критичні публікації, присвячені окремим українським письменникам та українській літературі в цілому.
У цій сфері дослідження української літератури відома праця Я. Славутича "Антонована бібліографія української літератури в Канаді" (три видання).
Поза Україною в різних країнах живе понад 200 митців українського походження різного віку і різних напрямків. Більшість з них гуртуються в "Об'єднанні митців-українців в Америці" з центром у Нью-Йорку і в
"Спілці українських образотворчих митців" з центром у Торонто. Деякі їх твори були показані на "Світовій виставці українських митців", яка відбулася в Торонто в 1982 р. У 1985 р. в Торонто в галереї Канадське-української мистецької фундації і у Вінніпегу, в осередку української культури й освіти, відбулася ретроспективна виставка робіт відомого українського художника М. Левицького, присвячена 50-річчю його творчої діяльності. До М. Левицького художнього оформлення українських книжок у Канаді майже не було. Він підніс оформлення української книжки в Канаді на високий рівень, заслужено посідає одне з перших місць у всій зарубіжній українській книжковій графіці. В його творах використовуються традиції українського народного мистецтва.
Не можна не згадати прізвищ провідних українських художників зарубіжжя: Я. Гніздовський, В. Цимбал, Р. Логуш, В. Фаркавець, А. Лисак, С. Лада, О. Теліжин, В. Юрчук, І. Кейван, І. Осадча, X. Микитюк. Ім'я американської художниці О. Марищук-Кендл, українки за походженням, відоме шанувальникам сучасного малярства, її роботи експонувалися не лише в США, айв Україні. На запрошення Товариства культурних зв'язків з українцями за кордоном художниця була на стажуванні в Київському художньому інституті в майстерні видатного графіка В. Касіяна (1971-1973 pp.).
В історичному центрі Парижа Я. Геник, українкою за походженням, відкрито картинну галерею в січні 1989 р. з метою зібрання творів українських митців і широкого ознайомлення європейської публіки з ними, їй дуже хочеться, щоб українське образотворче мистецтво знайшло своє місце в Парижі. Для цього вона докладає всіх можливих і неможливих зусиль. Я. Геник під час Осіннього салону в Парижі організувала виставку "Художники України", на якій було показано понад 40 картин. Було випущено каталог, відбулися зустрічі з українськими митцями. В 1988 р. премію "Друзів Осіннього салону" отримав вихованець Київського художнього інституту С. Чепик.
Художні зв'язки України із зарубіжними країнами сьогодні є актуальними в мистецтвознавстві. Такі зв'язки спростовують думку про "провінційність" українського мистецтва. Українська діаспора, її художня інтелігенція прагнуть поєднатися у спільній праці з відродження духовних скарбів нашого народу, що є важливим і прогресивним явищем в історії нашого народу.
Список використаної літератури:
1. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. - Харків, 1918.
2. Баран В. Д. Черняхівська культура. - К., 1981.
3. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. - К., 1998.
4. Высшее образование в Украинской ССР. - К., 1983.
5. Говдя П. Українське мистецтво другої половини XIX - початку XX ст. - К., 1964.
6. Гординський С. Українські художники в Канаді // Всесвіт. - 1991. - №11.
7. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. Т. 1 // Прапор. - 1990. - № 11-12; Березіль. - 1991. - № 1, 3.
8. Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2 т. - К., 1992.
9. Жулинський М. Міжнародна асоціація українців: історія створення, перспективи діяльності (До конгресу МАУ) // Всесвіт. - 1990. - №7.
10. Заставний Ф. Українська зарубіжна діаспора // Дзвін. - 1991. - № 8.
11. Затенапький Я. П. Українське мистецтво першої половини XIX - початку XX ст. - К., 1964.
12. Історія Академії наук Української РСР. - К., 1982.
13. Історія культури України / В. А. Бокань та ін. - К., 1993. - Ч. І; 1994. - Ч. II.
14. Історія України. - Львів, 1996.
15. Історія України. Нове бачення: В 2 т. - К., 1996.
16. Історія української літератури: У 2 т. - К., 1988.
17. Історіяукраїнського мистецтва. - К., 1966-1970.
18. Історія українського мистецтва: В 6 т. - К., 1964-1968.
19. Крип'якевич І. Історя України. - Львів, 1992.
20. Крип'якевич І. Історія української культури / Видання І. Тиктора. - Львів, 1937.
21. Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // Поли, собр. соч. - Т. 26.
22. Народне господарство Української РСР. Стат. щорічник. - К., 1977.
23. Народне господарство Української РСР. Стат щорічник. - К., 1982.
24. Нариси з історії українського мистецтва. - К., 1980-1984.
25. Нариси історії української інтелігенції: У 3 т. - К., 1994.
26. Науменко В. До історії указу про заборону українського письменства // Україна. - 1907. - № 5.
27. Неврлий М. Празька поетична школа // Слово і час. - 1995. - № 7.
28. Оглоблін О. Історіографія // ЕУ. - 2-ге вид. - 1950. - Т. 3.
29. Оглоблін О. Нариси історії капіталізму на Україні. - Харків; К., 1931.
30. Оксюта Я. Міжнародні зв'язки СПУ в 1990 році // Всесвіт. - 1991. - №6.
31. Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2 т. - К., 1993.
32. Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1992.
33. Українська народність. Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. - К., 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...