WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Культурні процеси напередодні і в добу козаччини - Курсова робота

Культурні процеси напередодні і в добу козаччини - Курсова робота

відмінювання різних дієслів у теперішньому часі однини й множини, що починаються з певної літери алфавіту. Кінець розділу пропонує зауваження про форми дієслова "биті" (бути) пасивного стану в різних часах - минулому, теперішньому, майбутньому.
Чи був аналог цьому "Буквареві"? За свідченням самого І. Федорова, він користувався книгою Іоанна Дамаскіна "Букви словенскія". Але науковці стверджують, щонайдавніші списки книги І. Дамаскіна відомі лише з XVI ст. Виходячи з аналізу обох видань можна припустити, що І. Шедоров узяв за основу книгу І. Дамаскіна, грунтовно її переробив, доповнив, отже, виконав досконалішу редакцію.
У другій частині букваря наводяться тексти для читання та заучування напам'ять. Це традиційна методика навчання в південних і східних слов'ян. Книжка закінчується сентенціями, де йдеться про користь навчання, подаються уривки з книги притч Соломонових та звернення до батьків про значення виховання дітей. Усе обґрунтовується уривками з послань апостола Павла. Отже, буквар був розрахований і на дорослих.
Наступний підручник, що за значенням не поступається "Букварю" І. Федорова, - "Граматика словенська", укладена Лаврентієм Зи-занієм і надрукована 1596 р. у Вільно. Автор був високоосвіченою людиною. Невідомо, де він здобув освіту, можливо, навчався в Ярославській єзуїтській колегії, згодом викладав у Львівській і Брестській братських школах, працював у Віленській, ректором якої був його брат Стефан. "Буквар" І. Шедорова вже не задовольняв вимог, що постали перед суспільством, і Л. Зизаній, спираючись на свій педагогічний досвід, систематизував церковнослов'янську мову. У підручнику відбито риси живої народної мови XVII ст. "Граматика словенська" стала великим кроком уперед у слов'янській філології.
Із плином часу розвиваються і вдосконалюються уявлення про світ, систематизуються методики в усіх галузях знань. Наука про мову входить у нормативне русло, розвивалася й українська філологія. Потрібен був підручник, який би узагальнив набутки слов'янських мов, досвід попередніх граматик і відбивав сучасний стан мовознавства. Цю важку, але почесну місію взявся виконувати Мелетій Смотрицький. Його "Граматика" вийшла у світ у 1619 р. Вона знаменувала цілу епоху в унормуванні слов'янських мов - української, російської, білоруської, була єдиним підручником в Україні, Росії, Білорусії протягом тривалого часу.
М. Смотрицький розпочав свою освіту в Острозькій школі. Після закінчення її князем К. Острозьким був направлений до Віленської академії. Потім він слухав лекції у Лейпцизькому, Віттенберзькому та Нюрнберзькому університетах. Напевно, в одному з них він дістав ступінь доктора медицини. Приблизно з 1600 р. працював у Віленській місцевій братській школі, активно виступав як полеміст. За своє волелюбне слово був підданий репресіям. М. Смотрицький був одним із перших ректорів Київської братської школи. Після Києва знову Вільно - місто, де він створив "Граматику".
"Граматика" М. Смотрицького - один з найвизначніших творів слов'янського мовознавства. Несприятливі умови, в яких йому довелося працювати, не позначилися на якості підручника. Шкільництво дістало гідну подиву капітальну працю; "Граматика" була адресована насамперед викладачам. Вона велика за обсягом, насичена різними прикладами, поясненнями, винятками з правил, вказівками. У передньому слові автор звертається до вчителів і учнів, говорить про велике значення граматики у вивченні мови, складанні тексту "писания и письма вырозу-мения". Не позбавлені доцільності методичні вказівки щодо викладання мови. Це важливий документ педагогічної і методичної думки XVII ст. Він наголошує, що вчителі відповідальні за те, щоб діти "часу даремно не витрачали, поглиблювали свої знання".
Колегії в Україні
Після Берестейської унії 1596 р. Річ Посполита посилює вплив та утиски щодо української культури. IJJo6 покатоличити молодь на Правобережжі, Закарпатті та Буковині, відкриваються єзуїтські та уніатські колегії: спочатку у Львові, Вінниці, Барі, Кам'янці-Подільському, а згодом і в усіх великих містах.
На землях Лівобережної України середню освіту давали колегії в Чернігові (заснована в 1700 p.), Харкові (1721), Переяславі (1738), Луцьку, Вінниці, Кам'янці, Немирові та ін.
Навчальні програми колегій передбачали вивчення рідної та іноземних мов: французької, німецької, італійської. Обов'язковими були історія, географія, малювання.
Харківська колегія - центр освіти Слобожанщини. У 1765 р. тут відкрилися додаткові класи, де викладали інженерну справу, артилерійську справу, архітектуру, геодезію, географію.
Випускники колегій могли продовжувати навчання в Києво-Могилянській академії, яка була першим вищим навчальним закладом у слов'янському світі.
Список використаної літератури
1. Антонович О. М. Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії. 50-70 pp. XVII ст. - К., 1961.
2. Аркас М. Історія України-Руси. - К., 1992.
3. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. - К., 1998.
4. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. - К., 1963.
5. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.
6. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1957.
7. Греков Б. Д. Культура Киевской Руси. - М., 1953.
8. Грушевський М. Історія України-Руси: У 10 т. Львів-Відень. - К., 1898- 1937.
9. Документы Богдана Хмельницкого (1648-1657) / Упор. I. Крип'якевич, I. Бутич. - К., 1961.
10. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. Т. 1 // Прапор. - 1990. - № 11-12; Березіль. - 1991. - № 1, 3.
11. Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2 т. - К., 1992.
12. Драгоманов М. Твори: В 2 т. - К., 1970.
13. Ефименко А. Н. История украинского народа. - К., 1990.
14. Єфремов С. Біля початків українства. Генезис ідей Кирило-Мефодіївського братства. - К., 1924. - Т. 1, 2.
15. Запаско Я. П. Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII ст. - Львів, 1971.
16. Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. - Львів, 1981. - Кн. 1; Львів, 1984. - Кн. 2. - Ч. 1, 2.
17. Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. - Львів, 1983.
18. Исаевич Я. Д. Украинская культура XVIII столетия // Вопр. истории. - 1980. - № 8.
19. История Киева: В 3 т., 4 кн. - К., 1986.
20. Історія культури України / В. А. Бокань та ін. - К., 1993. - Ч. І; 1994. - Ч. II.
21. Історія України. - Львів, 1996.
22. Історія України. Нове бачення: В 2 т. - К., 1996.
23. Історія української літератури: У 2 т. - К., 1988.
24. Історія українського мистецтва. - К., 1966-1970.
25. Історія українського мистецтва: В 6 т. - К., 1964-1968.
26. Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города: В 2 т. - М.; Л., 1958. - Т. 1; 1961. - Т. 2.
27. Книга і друкарство на Україні. - К., 1964.

 
 

Цікаве

Загрузка...