WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → O. Шнендлер „Захід Європи” - Реферат

O. Шнендлер „Захід Європи” - Реферат

якого відмічені усі французькі постмодерністи, пояснює напрямлення досліджень Додрийяра на з"ясування таких історичних закономірностей суспільства, які загострюються й проявляються в сучасності.
Звертаючись до історії і сучасного "божевільного" станкультури, Бодрийар висуває ідею про те, що все це може бути прояснено, якщо прийняти тезу про замовчування, маскування культурою амбівалентності життя і смерті. Він вважає, що цей процес почався з розпадом архаїчного суспільства в різних дискурсах культури. Смерть "витісняється", уособлюючись не тільки з покійними, але і з примітивними суспільствами, душевно хворими, сексуальними меншостями, жінками й іншими членами суспільства, що руйнували соціальний простір. У маскування амбівалентності життя-смерті включені, на думку філософа, усі види існуючих у культурі дискурсів - економічний, психоаналітичний, лінгвістичний, кожен по своєму "симулюлючий" її зняття і кожний, що створює відповідні симуляції, названі Бодрийяром "симулякрами", що витісняють реальність
Філософ намічає в соціальній історії три етапи витиснення смерті (від Відродження до промислової революції; промислова епоха, сучасність), що мають також три "порядки симулякров". У сучасності цей відрив "симулякров" від реальності настільки значний, що він грозить уже підривом системи, тому що утворився світ самореференційних знаків. Прийняття людиною цього неістинного світу Бодрийяр пояснює наявністю його деякої спокусливості, що він і "спокушає" людини. "Спокушання", як і "симулякри", має різні історичні форми, хоча споконвічно світ уже був "спокушений".
Як епіграф до книги "Прозорість Зла" Бодрийяр приводить фразу; "Оскільки світ марить, ми повинні дивитися на нього з точки зору, що марить," тобто не з погляду метафізичного принципу Добра, а принципу Зла, що знаходиться по ту сторону цінностей. Ця фраза підводить нас до тієї тональності, у якій філософ пише про сучасність; "Якщо треба було б характеризувати сучасний стан речей, то я назвав би його станом після оргії. Оргія є вибуховий момент епохи модерну, момент звільнення у всіх областях", філософ перелічує, що ж звільнено. Це звільнення політики, продуктивних і руйнівних сил, жінки і дитини, несвідомих пульсацій, мистецтва. У такий спосіб "кінцеві цілі звільнення залишилися за", не залишилося цілей руйнування, залишилося тільки розсіювання роздробленого.
Сучасність знаходиться "у стані симуляції, у якому ми можемо тільки програвати всі сценарії, оскільки вони вже мали місце - реально чи віртуально". Тут проводиться поняття, що часто зустрічається в постмодернізмі, "уже баченого" - "deja vuI". Але головне для Бодрийяра це те, що розвиток культури призвыв "до розсіювання і сплутаності цінностей, результатом чого для нас є повна плутанина, неможливість знову схопити принцип естетичноъ, сексуальної чи політичної детермінації".
У настільки важкому стані культури Бодрийяр вважає відповідальним мистецтво епохи модерну, що не змогло, згідно естетичної утопій нового часу, трансцендирувати себе як ідеальна форма життя: "Вонознищило себе не в трансценденції, ідеальності, але в загальної естетизації повсякденного життя, воно зникло на користь обертаності картинок, у трансестетизації банальності". Поворотним моментом при цьому були Дада і Дюшан. Саме в цих виступах "мистецтво, заперечуючи свої власні правила естетичної гри, вийшло до ери трансестетизації банальності зображень... Мистецтво зникло як символічний акт". Критичний погляд Бодрийяра (розділ "Трансестетика") виділяє в художньому житті "надшвидкісну циркуляцію" добутків і неможливість обміну, сполученості один з одним, з референтними цінностями, що призвело до втрати їх "таємної співучасті, що складає силу культури". Те багатоголосся і плюралізм у мистецтві, які звичайно в постструктуралізмі вітаються, викликають у Бодрийяра велике побоювання саме тому, що "ніщо нічому не суперечить.... усе це прекрасно співіснує в тотальній байдужності...... Співіснувати вони можуть тому, що позбавлені "власного генія", а ми можемо їх одночасно сприймати тільки тому, що "вони будять у нас глибоку байдужність". За "добутком" нічого не стойть, воно - симулякр. Бодрийяр вважає, що шляхом лібералізація форми, лінії, кольору "наше суспільство створило загальну естетизацію, узвишшя усіх форм культури, не забувши і форми антикультури, узвишшя всіх моделей представлення й антиуявлення". Бодрийяр визначає закономірності культури,відштовхуючись від її сучасного стану. Воно оцінюється негативно і з'являється як завершення деякого етапу, на якому усе вже не тільки означено, але і втратило референтні цінності, попереду ж "рух у порожнечі, що постійно прискорюється ". Дійсно, завершується полутыся півтисячелітня історія капіталізму, але хіба багато чого не говорить про те, що культура Заходу, втративши образ стрункого дерева, продовжує жити можливо і як ризома?
Філософія французького постмодернізму поставила цілий ряд проблем, характерних для культурної самосвідомості розвитих країн 3ахаду ,що визначаєйого його вплив і місце в чусасній художній і теоретичній думці.
Ф. Шлейермахер
Новий поворот у виявленні символічної суті культури дає герменевтика Ф. Шлейермахера (1768-1834). Цілком у кантіанській традиції мислитель починає пошуки підстави цілісності по-знаючого розуму, органічної відповідності апостеріорного змісту науки з основними апріорними (трансцендентальними) принципами розуму, без розрізнення наук на природні і гуманітарні. Вийшовши до визнання прикордонного положення теоре-тичного і морального розуму, Шлейермахер виявився перед проблемою обґрунтування науки як форми культури.
Єдність пізнающого розуму, а також включенність науки в культуру забезпечують, згідно Шлейермахеру, спеціальний спосіб побудови системи наукового знання - розуміння. "Також і вище знання цілком зрозуміле, лише коли особливе, підлегле йому, цілком зрозуміло", - формулює філософ перший постулат своєї герменевтики. Важливо при цьому, що в Шлейермахера зовсім у дусі Канта розуміння укладає в собі елемент конструктивної активності свідомості. "Усе зрозуміло, де не упадає в око ніякий нонсенс, - пише він. - Нічого не зрозуміло, якщо не сконструйовано"
Наступним логічно необхідним кроком до трактування культури як цілого за допомогою методу розуміння було дослідження співвідношення розуму і природи. Обоє ці поняття і їхній зв'язок були, однак, осмислені інакше, чим у Канта. Якщо в Канта теоретичний розум був орієнтований на пізнання природи, а практичний розум висловлював моральну волю людини, то в Шлейермахера теоретичний і моральний розум у своїй єдності спрямовані на освоєння природи, у тому числі природного ("органічного") у людині. Виявлення розумом загального в природному різноманітті утворює, по Шлейермахеру, символ. "Якщо ми

 
 

Цікаве

Загрузка...