WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Динаміка змін в культурній системі України: загальнонаціональний, галузевий, територіальний аспекти - Курсова робота

Динаміка змін в культурній системі України: загальнонаціональний, галузевий, територіальний аспекти - Курсова робота

ступінь плідного розвитку повинні бути спрямовані на створення динамічного балансу державних та недержавних організаційних форм культурної діяльності, їхнє самовизначення в площині регіонального культурного простору як вихідного базису успіху і перспективи.
Важливим політичним засобом підтримки культури є прийняття на регіональному рівні закону про політику в сфері культури та інших документів, Які регламентують діяльність владної і політичної еліти відносно сфери культури у своїх регіонах. Незважаючи на те, що рівень виконання подібних законів і далі лишається досить низьким, сам факт наявності документів, що підтверджують право культурних політиків на ті чи інші дії в ситуації щодалі більшої соціальної та економічної невизначеності, може виявитись досить корисним.
Реформування культурної сфери передбачає динамічну інформатизацію культурного середовища; створення та адаптацію до європейських норм власного правового супроводу культурного життя, що відповідав би українським особливостям; реорганізацію майнових та фінансово-господарських взаємин у культурній галузі згідно форматів та ідеології суспільно-економічних реформ; підтримку соціально-культурного програмування розвитку регіонів та втілення програмно-цільових засадфінансування культурних акцій.
Зміна соціально-культурних парадигм супроводжується суттєвою трансформацією державного менеджменту культурно-мистецької сфери.
Актуальною проблемою залишається запровадження інноваційних методів управління, пов'язаних з прогнозуванням та проектуванням, запровадженням методів програмно-цільового планування у режимі постійного корегування цілей і завдань.
Модернізація стала наслідком формування нової системи цінностей і потреб різних соціальних груп і пов'язана з відомою від уявлень про клубний заклад як загальнонародну, загальнодоступну установу. здатну задовольнити потреби всіх верств населення.
Модернізація культурно - дозвіллєвої діяльності передбачає формування культурно - дозвіллєвих організацій, в яких створюються умови для відпрацювання нових соціальних норм та ролей, передбачають умови для гіперсоціалізації населення. Модернізація дозвілля пов'язана з розширенням видової відмінності культурно - дозвіллєвих організацій, виявленню та відпрацюванню широкого спектру стилів та форм соціальної поведінки її авторів, створення умов для подальшого соціально-культурного вдосконалення особистості.
Базовою основою модернізації закладів культури клубного типу стає необхідність у задоволенні культурних потреб класів, етносів нового суспільства. які перебувають на стадії становлення, розвитку. відчувають потребу в само ідентифікації і розглядають заклади культури як органічну форму своєї культурно - дозвіллєвої діяльності, площину творчого самовираження і соціалізації.
Внаслідок становлення нової соціальної структури суспільства відбувається стратифікація культурно - дозвіллєвої діяльності, що проявляється у значному скороченні чисельності мереж традиційних клубних закладів. одночасно спостерігається інтенсивний розвиток приватної системи молодіжних інтернет - клубів та клубів вищого класу, пов'язаних з елітними формами дозвілля (нічні клуби, більярдні клуби, боулінг-клуби, казино тощо).
Активною проблемою сучасної культурно - дозвіллєвої діяльності стає організація дозвілля населення в умовах природного середовища. Її вирішення пов'язане з подальшим вдосконаленням діяльності мережі державних парків культури і відпочинку, впровадження державних засад культурної політики в розвиток галузі паркобудівництва; забезпеченням процесу моделювання мережі парків культури і відпочинку в напрямку створення інноваційних комплексів, які мають значно ширші можливості для здійснення соціально-культурного впливу.
Модернізація паркової сфери, пов'язана з розробкою нових технологій організації діяльності парків культури і відпочинку, урізноманітненням існуючої типової структури парків відповідно до кращих світових зразків та практики вітчизняного паркобудівництва, врахування досвіду духовного розвитку, менталітету і традицій українського народу.
Усе вищезазначене свідчить про необхідність та доречність існування традиційних закладів культури в сучасному культурному середовищі. Очевидною є також необхідність у суттєвих змінах їхніх цільових установок, функцій, матеріального забезпечення.
Розвиток культурної сфери повинен супроводжуватись більшою увагою і турботою про задоволення культурних потреб національних спільнот України. Інша культурна політика може привести до посилення міжнаціонального відчуження, симптоми якого спостерігаємо у проявах незадоволення представників національних спільнот рівнем розвитку регіонального культурного середовища та роботою основних організацій культури.
Список використаної літератури:
1. Основи Законодавства про культуру 14.02.92 р. // ВВР
2. Закон України "Про підприємницьку діяльність" від 27.03.91 р.
// ВВР, 1991р. №4
3. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 29.06.95 р.
// ВВР 1995 р. №7
4. Закон України "Про музеї і музейну справу" від 03.03.96 р.
// ВВР, 1996 р. №4.
5. Указ Президента України від 11.10.94 р. "Про національна заклади культури". // Урядовий кур'єр 25.10.94 р.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.96 р. №236
"Про стан і заходи щодо розвитку Української культури"
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.96 р. №458
"Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету і підвищення ефективності витрачення бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населення"
8. Державна програма "Культура. Просвітництво. Дозвілля." Київ 1995.
9. Звіт про роботу Донецького обласного учбово-методичного центру культури. Донецьк: ДОУМЦК, 2003.
10. Звіт про роботу учбово-методичного центру культури Буковини. Чернівці 2003.
11. Звіт про роботу Херсонського обласного центру народної творчості. Херсон, 2003.
12. Антонович Д. Українська культура
Київ "Либідь" 1995.
13. Головаха Є. Суспільство, що трансформується
Київ 1997.
14. Гриценко О. Економічні проблеми української культури // Культура і життя № 15 від 19.04.1995р.
15. Гриценко О. "Культура і влада"
Київ 1998. 2000.
16. Гриценко О. Стріха М. Основні положення Концепції державної культурної політики України
// Культура і життя від 21.01.1995.
17. Гриценко О. Проблеми діяльності культурно-мистецьких організацій "третього сектора" в Україні. Матеріали конференції.
Київ: УЦКД 1998.
18. Ключко Ю. Розвиток соціально-культурної сфери в Україні.
Київ 2003.
19. Ключко Ю.М. Ковтун В.Д. Троєльнікова Л.О. Цимбалюк Н.М. Культурно - дозвіллєва сфера України і динаміка змін і перетворень
Київ 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...