WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Кінофотофонодокументи: історія і сучасний стан (Курсова) - Реферат

Кінофотофонодокументи: історія і сучасний стан (Курсова) - Реферат

всьому світі. Указані в цих публікаціях посилання є засобом наукової комунікації і дають змогу простежити розвиток наукових напрямів, подають загальні відомості про наукові проблеми, а також використовуються в наукометричнихдослідженнях при визначенні вагомості окремих публікацій і рейтингу вчених.
БД "SCI" має зручний і простий інтерфейс користувача. Пошук ведеться за: ключовими словами, взятими з назви публікацій; прізвищами авторів публікацій; назвами періодичних видань; прізвищами цитованих авторів; адресами авторів публікацій. Усі пошукові поля супроводжуються словниками, що полегшує пошук необхідної інформації. Зокрема пошуком за ключовими словами, який є ключем для входу в тематичну галузь науки, можна послуговуватися для створення самостійних тематичних (або галузевих) БД.
Одною з головних властивостей цієї БД є те, що вона гіпертекстова.
У ній можна відстежувати до шести рівнів пов'язаних між собою записів.
Пошукові ознаки можна комбінувати і таким чином поглиблювати пошук, шо особливо цінно для науковців.
LIBRARY OF CONGRESS -електронний каталог Бібліотеки Конгресу США. Виходить у випусках:
CDMARC Bibliographic, CDMARC Names, CDMARC Subjects. БД вміщує понад 4 млн. назв книг, серійних видань, карт, музичних і відеоматеріалів з 1968 по 1994рр. на 450 мовах.
Основний пошук проводиться за БД CDMARC Bibliografic. CDMARC Names та CDMARC Subjects використовуються як допоміжні покажчики при складанні й уточненні пошукового припису. Пошук у БД можна проводити за будь-яким и елементами бібліографічного опису:
автором, назвою, колективним автором, предметною рубрикою, ключовими словами, видавництвом, мовою, країною видання, ISBN, ISSN тощо. Можна здійснювати комбінований пошук, що сприятиме отриманню необхідної для користувача інформації.
F&S INDEX plus TEXT INTERNATIONAL - бібліографічна, реферативна БД, яка включає відомості про компанії, продукти, індустрію та прикладні технології всього світу. Бібліографічні відомості про окремі документи, статті з журналів, газет з даної тематики супроводжуються ґрунтовними рефератами або текстами. Відображаються також матеріали, що стосуються України, країн СНД. Виробником цієї БД є Information Access Company та SilverPlatter Information (США).
PERIODICAL ABSTRACTS RESEARCH I (ProOuest) - бібліографічна, реферативна БД, вироблена University Microfilms International (UMl), США. Містить бібліографічні відомості з рефератами з понад 1000 найважливіших періодичних видань США та інших країн з усіх галузей знань, включаючи суспільні, гуманітарні, природничі науки, бізнес, охорону здоров'я, комп'ютерні науки, спорт.
Інтерфейс користувача зручний і надає можливість здійснювати пошук за ключовими словами, галузями, авторами, назвами фірм та організацій, журналів, географічними назвами, продукцією тощо, користуючися словниками. Проводиться контексний пошук по всіх полях одночасно.
Ці БД мають дуже великі масиви світової бібліографічної інформації і за рахунок зручних пошукових систем надають можливість абонентам бібліотеки своєчасно отриму-вати необхідні відомості за тематикою їх наукових досліджень.
За останні роки зростають можливості інформаційних технологій використання CD-ROM за рахунок нових сітьових технологій. У НБУВ створено локальну CD-ROM- мережу, яка дає змогу працювати з багатьма БД. Компактні оптичні диски основних БД (Science Citation Index, CDMARC Names, F&S Index plus Text, Global books in print, Medline, Periodical abstracts research, Academic Press AP Professional) стаціонарно встановлено на пристроях (CD-ROM Changer) та підключено для масового користування з довільної ЕОМ-мережі. Це значно підвищило доступність та простоту використання інформаційних ре-сурсів на оптичних носіях, а також сприяло збереженню фонду існуючих CD-ROM. Стало можливим працювати на окремій ЕОМ з кількома БД одночасно, за рахунок чого час на надання інформаційних послуг помітно скоротився. Тобто довідково-бібліографічне обслуговування набуло якісно нового рівня.
Заключення
Утворення інформаційної інфраструктури суспільства є найактуальнішою проблемою сьогодення, в центрі якої стоїть формування інформаційних масивів (тобто нагромадження інформації в банках та базах даних) і взаємопов'язаних комунікативних відносин між джерелом інформації та її споживачем (йдеться про засоби передачі інформації та її характеру), незалежно від індивідуальних властивостей суб'єктів і об'єктів інформації. Все це забезпечує як стабільність, так і гнучкість нового українського державного організму.
Сучасний етап розвитку суспільства чимало вчених трактують як ''інформаційний'': інформаційні технології суспільства характеризують його життєдіяльність. Організоване суспільство поряд з поточними фінансово-економічним і політичним масивами повинно мати ще й масив істерико-культурної інформації. Він має постійно поповнюватися за рахунок як поточної, так і ретроспективної інформації. Значення комплексного впливу історико-культурної інформації полягає, насамперед, у формуванні моральних засад для розвитку національних традицій та державних ідеологічних пріоритетів, формування суспільної свідомості.
Створення архівної системи історичної і культурологічної інформації (як у вигляді традиційних каталогів, так і у вигляді АІС) дає змогу вирішити низку питань щодо наукового забезпечення моральних засад функціонування держави, виховання й освіти, розвитку науки, пов'язаних з традиціями минулого та їх адаптації до сучасних умов.
Значною частиною соціальної та духовної спадщини українського народу, яка ввібрала в себе досвід його розвитку від найдавніших часів і до сьогодення, є унікальні за змістом, різноманітні за типом та характером кінофотофонодокументи, зібрані в архівах, бібліотеках і музеях.
Використана література
1. Боряк Г. Національна архівна спадщина України. - К., 1995. - 347с.
2. Васильченко М. бібліотечні фонди. - Харків: Основа, 1993. - 152с.
3. Клементс Д., Томас Д. Сохранность библиотечных фондов. - М.: Рудомино, 1997. - 56с.
4. Кулішов С. Чи входить книгознавство у документознавство?//Бібл. вісник. - 1999. - №5. - С. 10-16.
5. Кушнаренко М. Документоведение. - Харьків, 1997. - 384с.
6. Новікова Г., Скобець І. До питання збереження фонографічних восковихциліндрів//Бібл. вісник. - 1996. - №6. С. 10-12
7. Соколов А. В. Информационный подход к документальной комуникации: Учебное пособие. - Л., 1988. - 85с.
8. Третяк С. БД на компактних оптичних дисках у наукових бібліотеках//бібл. вісник. - 1998. - №1. - С. 13-15.
9. Швецова-Водка Г. Н. Книга и документ: соотношение понятий//Книга: Иследования и материалы. - М., 1994. Зб. 68.
10. Швецова-Водка Г. Про обсяг поняття "книга" в документознавстві//Бібл. вісник. - 1998. - №4. - С. 9-11.
11. Шульгіна В. З Досвіду музичних бібліотек Польщі//Бібл. вісник. - 1996. - №4. - С. 19-20
12. Шульгіна В. Унікальна колекція грамплатівок у фондах НБУВ//Бібл. вісник. - 1999. - №1. - С. 30-31.

 
 

Цікаве

Загрузка...