WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Теорія культури як наука - Реферат

Теорія культури як наука - Реферат

становлять єдину систему культури як її складові частини.
2. Цінності матеріальної культури містять у собі певний елемент духовної культури через їх художнє оформленння (житло, одяг, речі домашнього вжитку). Духовні базуються на матеріальній основі (кіно, книги, художні картини, телебачення).
3. Сучасна цивілізація визначила досить стійку тенденцію в розвитку культури - інтеграція її складових частин. З одного боку, швидко розвивається і збагачується матеріальна сторона духовної культури (краса, радіо, телебачення, кіно, стереоапарати, магнітофони, радіоапарати), з другого - спостерігається все більше насичення виробів матеріальної культури духовними цінностями (сучасні автомобілі, побутові речі, житло). Дехто виділяє в окрему структуру худ. культуру.
______
ІІІ. ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ
Складний і багатоплановий характер культури як суспільно-історичного явища зумовлює її багатофункціональність. Серед всіх можна виділити найосновніші:
1. Пізнавальна
2. Світоглядна
3. Комунікативна
4. Оцінно-нормативна
5. Інтегрована.
1. Суть пізнавальної полягає в тому, що культура розкриває перед людиною досягнення людства в історичному пізнанні світу. Через культуру, яка об'єднує в органічну цілісність природничі, технічні й гуманітарні знання, людина пізнає світ і сама себе. Оволодіває різними формами знань. Через науку -людина розвиває здатність сприймати і переживати уявне як дійсне, розрізняє добро і зло. Філософія закладає логічний і методологічний фундамент осмислення законів буття, технічні знання.
2. Суть світоглядної - проявляється в тому, що вона синтезує в цілісну і завершену форму всю сукупність складників духовного світу особи - пізнавальних, емоційних, оцінних, вольових. К-ра і світогляд перебувають у діалектичній єдності.
3. Суть її зводиться до передачі історичного досвіду поколінь через механізм культурної спадковності та формування на цій основі різноманітних способів і типів спілкування між людьми. Цю ф-цію к-ра виконує з допомогою складної знакової системи, яка зберігає досвід поколінь в словах, поняттях, формулах науки, обрядах релігії, засобах в-ва, предметах споживання. При цьому одні символічні ф-ли мають яскраво виражений загальний, людський зміст, інші - національний, регіональний, релігійний. Залежно від історичного плану, х-ру суспільного середовища вплив символ. виразі к-ри прояв ? у відносинах між людьми по-різному.
4. Реалізується через систему цінностей і норм, які служать регуляторами суспільних відносин, культурно-духовними орієнтирами на певному етапі розвитку суспільства. Для епохи Ренесансу - цінністю була універсалізація особи, для індустріальної доби - її вузька спеціалізація. Є цінності вічні (заповіді Мойсея, проповіді Христа).
5. Виражається в здатності об'єднувати людей незалежно від світогляду її деології?, національної приналежності у певні соціальні угрупування, а народи - в світову цивілізацію.
______
ІV. ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ
Теорія культури - або культурологія - це наука про зміст і суть культури як соціально-історичного явища про загальні закономірності її розвитку на різних етапах історії, про особливості культурного прогресу народів та регіонів планети.
Культурологія вивчає зміну суб'єкту культури в процесі розвитку цивілізації, діалектику взаємозв'язку класового і загальнонаціонального, національного і загальнолюдського в культурі. Об'єктом дослідження теорії культури є розвиток філософських поглядів на культуру в різні епохи.
Теорія культури - порівняно молода наука, хоча перші рядки - беруть початок в античному світі. Т.к. - викладена в працях Леслі Уайта (1900-1975 рр.) відомого амерк. культооміронолога, де він називає її культурологією, вимагаючи її виділення з інших наук. Майбутнє людства, вважав Уайт, залежить не тільки від уміння вимірювати галактики, розщеплювати атом, винаходити нові засоби лікування, але й від того, яка система духовних цінностей функціонує у кожній конкретній культурі і яким людина надає перевагу. Культура врятує світ - це сьогоднішнє гасло.
Теорія культури посідає особливе місце в системі гуманітарних наук.
По-перше, вона не повинна обмежуватись лише філософським рівнем розгляду проблем культури.
По-друге, Т.к. може розвиватись лише у процесі взаємодії з іншими гуманітарними, природничими і технологічними науками.
По-третє, Т.к. повинна бути зв'язана з різними сферами соціально-управлінської практики суспільства. Практичне застосування знань з галузі т.к. спрямоване на в-ння в людини цивілізованості, високої культури мислення, гуманізму моральності. Лише після пережитих нами трагедій у часи панування тоталітаризму, коли т.к. була перетворена в засіб закабалення людської особистості, ми починаємо усвідомлювати, що без справжньої духовності, справжньої культури людство приречене на самознищення і починаємо розуміти всю важливість науки про культуру. Л.Уайт намагався обгрунтувати об'єктивність знань про культуру як цілісну систему, з цією метою він виділив три головні підсистеми в культурі:
- технологічну;
- соціальну;
- ідеологічну.
На його думку кожна відіграє якусь роль, але найголовніша технологічна, бо щоб жити людина повинна в першу чергу мати житло, їжу, одяг. Але помилкою в його теорії було те, що він відділив культуру від її носія - людини.
Внаслідок бурхливого розвитку науково-технічного прогресу людство зіткнулося з проблемами глобальними, економічними, військовими, соціальними, розв'язання яких можливе лише на шляхах утвердження демократії і культури. Культура врятує світ.

 
 

Цікаве

Загрузка...