WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Діяльність першого професійного театру Полтави - Курсова робота

Діяльність першого професійного театру Полтави - Курсова робота

Також вважаю, що для того, щоб пізнати і осмислити складну проблему становлення українського народу, його традиційно-побутові культури, треба вивчати все, що ним накопичене століттями з покоління в покоління. Тому і обрала для дослідження ще не вивчену широко галузь. Намагалась суто об'єктивно підходити до думок авторів, з якими я не згодна, серйозно обмірковуючи, в чому причина наших разнобіжностей.

І після проведеної мною роботи я зрозуміла, що слід вивчати культурну спадщину свого народу, що перші українські п'єси теж були неодмінною часткою розвитку мистецтва країни. Про це свідчить вже те, що навіть під чуженецьким пануванням люди зберегли старе мистецтво, як символ, пронесений через всі віковічні страждання і утиски, яких довелося зазнати.

В майбутньому хочу доповнити її додатком, співбесідами, розмовами, новими враженнями і думками; а взагалі спробую зробити роботу більш насиченою і наочною.

Досліджуючи розвиток театральної творчості в Полтаві, я отримала велике задоволення від своєї праці. Сподіваюсь, що робота відкриє для її читачів багато нового щодо історіє театру в Полтаві, цікавий світ мистецтва гри, зігріє іх душі, зробить їх хочь трохи добрішими і кращими.

С П И С О К Л І Т Е Р А Т У Р И

І. АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА:

1. ДАПО, - ф.8811, - оп.14, - спр.4

2. ДАПО, - ф.83, - оп.1, - спр.35, - арк.2-3

3. ДАПО, - ф.8811, - оп.1, - спр.58

4. ДАПО, - ф.8811, - оп.1, - спр.59

5. ДАПО, - ф.8811, - оп.1, - спр.60, - арк.1

6. ДАПО, - ф.1286, - оп.1, - спр.154, - арк. (копія)

7. ДАПО, - ор.3, - оп.18, - спр.179

8. ДАПО, - Бучневич В. Є. Записки о Полтаве и ея памятниках. - Полтава. - 1902р. - 292 с.

9. ДАПО, - Лист малоросійського генерал - губернатора М. Г. Рєпніна про викуп з кріпацтва великого російського актора М.С. Щепкіна. - Труд Полтавской Ученой Комисии. - Вип.1 - Полтава. 1905р. - 89с.

10. ДАПО, - Памятная книжка Полтавской губернии на 1916 год. – Ізданіє Полтавскаго Губернскаго Статистическаго Комитета под редакцией Н.А.Снесскаго. - Полтава. - 1916р.

11. ДАПО, - Полтавскія Губернскія Ведомости. - №23. - 1852р. - 249с.

12. Архів літературно - меморіального музею І. П. Котляревського. - Спр.1. - №571р.

ІНШІ ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Аксаков О. - Критичні статті. - Київ. - 1968р. - 22с.

2. Аматорські вистави. - Український Драматичний Театр. - Т.1. - Київ. - 1967р. 177с.

3. Безгін І. Д. Театральне мистецтво і радянська дійсність. - Київ. - 1978р. 24с.

4. Белінський В. Думки про мистецтво. - Київ. - 1976р.

5. Бузинний О. Т. До історії театру в Полтаві. Викуп з неволі М. С. Щепкіна (за архівними матеріалами). - Записки Полтавського Інституту народної освіти.- Т. ІV. - Полтава. - 1927р. - 43 - 56с.

6. Возняк М. Початки української комедії. - Львів. - 1920р. - 221с.

7. Врангель Н. Н. История одного дома //Старые годы. - 1913год. - Гос.архив библиотеки им. Саттыкова - Щедрина.

8. Галенко М. Лохвицький театр //Зоря Полтавщини. - 1996р. - 27 березня.

9. Гріц Т. С. Михайло Семенович Щепкін. - мМ. - 1966р. - 43с.

10. Дашкевич М. - Отзыв о сочинении Петрова "Очерки истории украинской литературы Х!Х столетия." - "Отчет о двадцать девятом присуждении наград графа Уварова ." - Спб. - 1888р. - 83с.

11. Дурілін С., Щепкін М., Котляревський І. Російсько - українське гурне єднання. - Київ. - 1953р. - 80с.

12. Іванов А. Трічі ювілейний //Зоря Полтавщини. - 1969р. - 6 липня.

13. Жерус В. Минуле театру на селі //Cельський театр. - 1927р. - №8.

14. Жук В. Н. Які були кріпосні театри і оркестри на Полтавщині //Наш рідний край. - Вип.4. - Полтава. - 1990р. - 35с.

15. Залесский А. Из быта крепостного времени //Киевская старина. - 1888год. - Июль - 78 - 79с.

16. Казимиров О. Український аматорський театр. - Київ. - 1965р. - 32с.

17. Киевская старина. - Книга 9. - Київ. - 1904р. - 22с.

18. Из прошедшей жизни малороссийского дворянства //Киевская старина.- 1888год. - Октябрь. - 149 - 161с.

19. Кирилюк Євген. Живі традиції. Іван Котляревський та українська література. - Київ. - 1969р.

20. Коваль М.В., Кульчицьких С.В., Курносов Ю.О. Історія України. - Київ. - 1992р. - 288с.

21. Лазаревський о. Очерки и заметки по истории Малоросии. - Кн.ІУ. - 60 - 61с.

22. Лазорський М. Світлотіні. - Мельборн. - 1973р. - 301 - 308с.

23. Момонт А. В награду таланта актера Щепкина для основания его участи //Комсомолець Полтавщини. - 1990р. - 11 грудня.

24. Наливайко І. Кропивницький на сільській сцені // Комсомолець Полтавщини. - 1991р. - 17 серпня.

25. Наливайко І. Народний театр в Диканці - погляд в історію //Комсомолець Полтавщини. - 1990р. - 26 березня.

26. Неофициальная часть Полтавских Губернских Ведомостей. - Полтава. - 1852р. - №1.

27. Неофициальная часть Полтавских Губернских Ведомостей. - Полтава. - 1898р. - 5 січня. - №1.

28. Отечественные записки.- Полтава.- 1839 г.- N 3.- 154 c.

29. Павловский И.Ф. Заботы кн.Н.Г.Репнина о Полтавском театре и о выкупе артиста Щепкина. Оттиск из журнала "Киевская старина". - Киев. - 1905р.

30. Павловский И. Ф. Полтава (1802 - 1856). Исторический очерк ее, как губернскаго города. - Полтава. - 1910р.

31. Павловский И.Ф. Полтавцы: иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. - Полтава. - 1914р.

32. Павловский И.Ф, Из переписки малороссийского генерал – губернатора князя А. Б. Куракина. - Труд полтавской ученой комиссии. - Выпуск Х!!!. - Полтава. - 1915р. - 21с. - ДАПО.

33. Падалка Л. В. Что сказало население Полтавской губернии о своем старом быте. - Полтава. - 1905р. - 44с.

34. Пилипчук Р. У дощепкінський період //Український театр. - 1986р. - №6. - 27 - 29 с.

35. Ротач А.О. І.П.Котляревський і Полтавський театр. Наукові записки. - Полтава. - 1958р. - 63с.

36. Ротач П. Біля гнізда соловейка. Натхненні театрали. Призабута сторінка театрального життя Полтави. - Полтава. - 1993р. - 89с.

37. Русская старина. - 1875р. - №5. - 140с.

38. Самсоненко С. Літопис театру //Зоря Полтавщини. - 1972р. - 12травня.

39. Сєкарева К. Рукописи І.П.Котляревського //Радянське літературознавство. Наукові записки. - Київ. - 1950р. - 71с.

40. Срезневський В. И.П.Котляревский. Из русского биографического словаря.

41. Станіславський К.С. Моє життя в мистецтві. - Москва. - 1972р. - 446с.

42. Стороха Є. Перша Наталка у Полтаві. - Полтава. - 1995р. - 139с.

43. Субтельний Орест. Україна. Історія. - Київ. - 1993р. - 289с.

44. Театр І.П.Котляревського. - Київ. - 1969р.

45. Терещенко О.В. И.П.Котляревский // Основа. - 1861р. - Полтава. - 168с.

46. Франко І. Нарис історії української літератури ( до 1890р.) - Львів. - 1910р. - 84р.

47. Чарнецький С. Історія української культури. Театр. - Київ. - 1993р.

48. Щепкін А.С. Из краткого очерка жизни М.С.Щепкина и артистической его деятельности на сценическом поприще. - Київ. - 1969р. - №3. - 78р.

49. Щепкин М.С. (1788 - 1863г.). Записки его, письма, расскази, материали для биографии и родословная. - С. - Петербург. - 1917р.

С Л О В Н И К

Вертеп - старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні і світські п'єси.

Аматор (лат. amator, від amo - полюбляю, маю нахил) - самодіяльний актор, музикант, художник, тощо.

Генерал - губернатор - вища службова особа в царській Росії, що очолювала генерал - губернаторство.

Генерал - губернаторство - адміністративно - теріторіальна однина в царській Росії (1775 - 1917 рр.), яка охоплювала територію однієї або кількох губерній.

Примадонна (італ. prima donna, букв. - перша дама) - співачка в опері чи оперетті, що виконує перші партії.


 
 

Цікаве

Загрузка...