WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Політична культура та її типологізація - Реферат

Політична культура та її типологізація - Реферат

В останньому випадку, коли вона поєднується з прагненням до псевдореволюційних дій проти тих, кого індивід у кінцевому рахунку вважає слабкими, виходить "бунтівник". Цей синдром відігравав велику роль у нацистській Німеччині: покійний капітан Рем, що називав себе державним зрадником у своїй автобіографії, послужив відмінним прикладом. Тут ми, очевидно, знаходимо і "кондотьєра", що був включений у типологію, розроблену Інститутом соціальних досліджень у 1939 р., і який описується в такий спосіб: "Цей тип виник разом зі зростаючою непевністю післявоєнного існування. Він переконаний, що важливо не життя, а удача. Він нігілістичний, але не із "спонукання до руйнування", а оскільки байдужий до індивідуального існування. Одним із джерел виникнення цього типу є сучасний безробітний. Він відрізняється від колишніх безробітних тим, що його контакти зі сферою виробництва спорадичні, якщо вони взагалі існують. Не можна більш очікувати, що індивіди, які належать до цієї категорії, будуть зникати з залученням у процес праці. Вони готові ненавидіти євреїв почасти за їхню обережність і фізичну тендітність, почасти за те, що, будучи самі безробітними, не мають економічних коренів, надзвичайно піддані будь-якій пропаганді і готові піти за будь-яким лідером. Іншим джерелом, на протилежному полюсі суспільства, є група, що належить до небезпечних професій — бурлак-колоністів, гонщиків, повітряних асів. Вони народжені лідерами попередньої групи. Їхній ідеал, дійсно героїчний, тим більше чуттєвий до "руйнівного" критичного інтелекту євреїв, бо вони в глибині душі самі не вірять у свій ідеал, а виробили його як раціоналізацію свого небезпечного способу життя".

Симптоматично, що цей синдром характеризується крім того схильністю до "припустимих ексцесів" усіх видів — від глибокого запою і прихованої гомосексуальності під маскою замилування "молоддю" до схильності до актів насильства в сенсі "путчу". У суб'єктів цього типу немає такої жорстокості, як у тих, хто проявляє ортодоксальний "авторитарний" синдром.

Крайнім представником цього синдрому є "крутий" хлопець, чи "психопат" у термінах психіатрії. Тут super-ego здається цілком покаліченим, не знайшовши вихід з Едіпового комплексу, оскільки цим виходом виявляється регрес до всеосяжної фантазії самого раннього дитинства. Ці індивіди "найінфантильніші" з усіх: їм так і не вдалося "розвитися", зазнати формуючого впливу цивілізації Вони "асоціальні". Деструктивні прагнення виявляються у прихованому нераціональному вигляді. Тілесна сила і міцність — також у сенсі здатності "взяти перешкоду" відіграють вирішальну роль. Межа між ними і злочинцями хитка. Їхнє задоволення від переслідування грубо садистське, спрямоване проти будь-якої безпорадної жертви, воно є неспецифічним і навряд чи пофарбоване "забобонами". Сюди входять різного виду хулігани, дебошири, кати й усі, хто виконує "брудну" роботу фашистського руху ...

Дивак. Оскільки інтроекція батьківської дисципліни в "авторитарному" синдромі означає постійне придушення "Id", цей синдром може бути охарактеризований як фрустрація чи розлад у цьому самому широкому сенсі цього слова. Однак, очевидно, є картина, у якій фрустрація грає більш специфічну роль. Ця картина виявляється у тих людей, що не змогли пристосуватися до світу, сприйняти "принцип реальності", що не зуміли знайти рівновагу між зреченням і задоволеністю, і чиє внутрішнє життя цілком визначається запереченнями, що накладаються на них іззовні, не тільки протягом дитинства, але також і протягом дорослого життя. Ці люди ввергаються в ізоляцію. Вони повинні побудувати хибний внутрішній світ, часто близький до ілюзії, наполегливо протиставляючи його зовнішній реальності. Вони можуть існувати тільки завдяки самозвеличуванню, у поєднанні з могутнім запереченням зовнішнього світу. Їх "душа" стає їх найдорожчим надбанням. У той же час вони високопроективні й підозрілі. Не можна пропустити схильність до психозів: вони "параноідальні". Для них забобони є найважливішими: це засіб уникнути гострого розумового захворювання шляхом колективізації і шляхом побудови псевдореальності, проти якої їхня агресивність може бути спрямована без будь-якого прихованого вторгнення у "принцип реальності". Стереотипність є вирішальної: вона працює як форма соціального підтвердження їхніх проективних формул і, отже, інституалізується часто до ступеня, близького до релігійних уявлень. Ця картина виявляється у жінок і літніх чоловіків, чия ізоляція соціально підсилюється їхнім дійсним виключенням з економічного виробництва ...

Функціонер-маніпулятор. Цей синдром, потенційно найбільш небезпечний, визначається стереотипами в крайньому ступені: тверді уявлення — швидше ціль, ніж засоби, і увесь світ розділяється на порожні, схематичні, адміністративні поля. Практично цілком відсутні об'єктивний катексис й емоційні зв'язки. Якщо в синдромі "дивака" виявлялося щось параноідальное, то у "маніпуляторі" є щось шизофренічне. Однак розрив між зовнішнім і внутрішнім світом у цьому випадку не виливається у щось типу звичайної інтроверсії, а, швидше, навпаки: у деякий тип примусового надреалізму, що береться для власних теоретичних і практичних цілей. Технічні аспекти життя, речі як "інструменти" переповнені лібідо. Особливо виявляється любов до "виконання" за глибокої байдужості до змісту виконуваної роботи. Ця картина проявляється у багатьох бізнесменів, а також у все зростаючій кількості, серед менеджерів, що з'явилися, і інженерів, що здійснюють у процесі виробництва проміжну функцію між старим типом власника і робочою аристократією. Багато фашистських політичних антисемітів у Німеччині виявляють цей синдром. Гіммлер може служити їх прикладом. Тверезий розум, поряд з майже повною відсутністю яких-небудь прихильностей, робить їх самими безжальними з усіх. Організаційний підхід до речей припускає прийняття тоталітарних рішень. Їх ціль, швидше, конструювання газових камер, ніж погроми. Вони навіть не відчувають ненависті до євреїв, вони просто "справляються" з ними за допомогою адміністративних заходів, без всякого особистого контакту з жертвами. Антисемітизм матеріалізується під девізом: "він повинний функціонувати". Їхній цинізм майже досконалий. "Єврейське питання повинно бути вирішене суворо легально", — так вони говорять про холоднокровно спланований погром ...

Друкується за:Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А.Василик, доц. М.С.Вершинин. – М.: Гардарики, 2000. – С.588-600.

Література:

1. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.: Видавничий центр "Академія", 1998. – С.218-230.

2. Основи політології: Навч. посібник / Керівник авт. кол. Ф.М.Кирилюк. – К.: Либідь, 1995. – С.259-270.

3. Політологія / За ред. О.І.Семківа. – Львів: Світ, 1994. – С.409-475.

4. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: МАУП, 2000. – С.222-233.

5. Брегеда А.Ю. Основи політології: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – С.220-240.

6. Політологія: Курс лекцій: Навч. посібник / За заг. ред. І.С.Дзюбка. – К.: Вища шк., 1993. – С.203-215.

7. Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристъ, 1999. – С.362-385.

8. Панарин А.С. Политология: Учебник. – М.: Проспект, 1999. – С.327-378.

9. Панарин А.С. Политология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – С.134-144.

10. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учебник. – М.: Издательская корпорация "Логос", 2000. – С.434-464.

11. Гаджиев К.С. Политология: Учебник. – М.: Логос, 2001. – С.312-346.

12. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С.310-327.

13. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политические исследования. – 1992. – №4.

14. Бебик В., Головатий М., Ребкало В. Політична культура сучасної молоді. – К., 1996.

15. Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. – К., 1996.

16. Бердяев Н. Философия неравенства. – М., 1990.

17. Головаха Е.И., Бекешкина И.Э., Небоженко В.С. Демократизация общества и развитие личности: от тоталитаризма к демократии. – К., – 1992.

18. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ століття: нариси політичної історії. – К., 1993.

19. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі 16-17 ст.: Підсумки, джерела, методи дослідження // Сучасність. – 1992. – №3.

20. Кононенко П.П. Українознавство. – К., 1994.

21. Кресіна І.О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (етнополітологічний аналіз). – К., 1998.

22. Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1994.

23. Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Повне зібрання творів, архів, студії / Інститут східноєвропейських досліджень НАН України. Східноєвропейський дослідний інститут ім. В.Липинського. – Т.6. – Кн.1. – Київ; Філадельфія, 1995.


 
 

Цікаве

Загрузка...