WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Сутність і особливості моралі, структура моралі. Моральна практика (моральність) - Реферат

Сутність і особливості моралі, структура моралі. Моральна практика (моральність) - Реферат


Реферат на тему:
Сутність і особливості моралі, структура моралі. Моральна практика (моральність)
СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛІ.
У всі часи вчені по-різному тлумачили сутність моралі:
- як досвід житейської мудрості;
- як школу виховання людини, навчання її доброчесності;
- як виконання божественних заповітів, що забезпечують безсмертя особистості;
- як вищу насолоду, вдоволеність індивіда своєю поведінкою;
- як найкоротший шлях до щастя;
- як самоцінне служіння честі;
- як виконання незаперечного обов'язку;
- як інструмент збереження порядку в суспільстві;
- як забезпечення чесності у взаєминах людей;
- як вимогу суспільної користі;
- як викриття банальної, несправедливої дійсності, "суд над життям" і собою;
- як служіння ідеалу;
- як засіб взаєморозуміння і згуртування людей;
- як особливий засіб пізнання;
- як визначення вищого сенсу людського життя тощо.
Мораль як одна з форм суспільної та особистісної свідомості є системою поглядів, уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей. Її основу становлять переконання, звичаї, традиції, громадська думка. Вона охоплює всі сфери суспільного буття: ті, що регулюються державою (політика, виробництво, соціальна сфера, сім'я тощо), і ті, які держава чи громадські організації не регулюють (дружба, любов, товаришування, побут.
Мораль (лат. moralis - моральний) - система поглядів, уявлень, норм, оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості.
Мораль є свідченням певного рівня розвитку, духовної зрілості людини, характеру її відносин з іншими людьми і світом.
СТРУКТУРА МОРАЛІ.
Осмислення сутності моралі передбачає з'ясування її основних компонентів та характеру їх взаємозв'язку.
Структурно мораль утворює дві сфери: моральна свідомість і моральна практика (моральність), кожна з яких має свою будову.
Моральна свідомість
Мораль не існує поза свідомістю, адже людські вчинки не отримали б морального виміру, якби людина не була здатна усвідомлювати їх суть, співвідносити їх з власними уявленнями про добро і зло, належне і справедливе, із власним сумлінням.
Моральна свідомість - вираження ідеального належного, на яке слід орієнтуватись.
Моральна свідомість - це свідомість, що керується певною системою моральних норм, оцінок і принципів у життєдайності, фіксує моральні відносини у суспільстві, що історично змінюються.
Моральна свідомість поділяється на суспільну (моральні погляди і оцінки певних груп людей) й індивідуальну (моральні погляди і оцінки індивідів).
Основними елементами суспільної моральної свідомості:
- моральні вимоги
- моральні цінності.
Елементи індивідуальної моральної свідомості (самосвідомості)
- моральний обов'язок
- моральні цінності, що виявляються в моральних мотивах і ціннісних орієнтаціях особистості, почуттях сумління. Честі, гідності тощо.
Моральна практика (моральність)
Моральна практика - сфера і індивідуально-масових виявів поведінки, стосунків, діяльності, орієнтованих на найвищі, універсальні вселюдські цінності.
Моральну практику утворює моральна діяльність і моральні відносини.
Моральна діяльність - особлива сфера діяльності, що має предметно-змістову визначеність і специфіку. Вона становить значущість будь-якої діяльності, оскільки на неї поширюються моральні вимоги.
Моральна діяльність - єдність моральної свідомості і практичної діяльності.
Моральна діяльність і моральна свідомість взаємно породжуються і взаємно зумовлюються, існуючи одна завдяки іншій.
Моральна діяльність проявляється через вчинки.
Здійснюючи вчинок, людина вступає в певні відносини з іншими людьми, із словом. Тим самим вона вступає в суспільні відносини, сукупність зв'язків і залежностей, які і називаються моральними відносинами.
По іншому, моральні відносини -це сукупність моральних зв'язків, у які вступають люди у процесі моральної діяльності.
Моральні відносини відрізняються в залежності від об'єкту і суб'єкту моральної дії, а також від способу життя.
Якими б не були моральні відносини за змістом, - їх внутрішнім вістрям є ставлення особистості до суспільства. Адже навіть інтимні душевні стосунки між близькими людьми передбачають орієнтацію на суспільно-корисні цінності - вірність, відданість. Безкорисливе бажання добра один одному. Однак, ставлення особистості до суспільного блага як вищої цінності обов'язково потребує не менш фундаментального ставлення суспільства до особистості як мети свого існування і розвитку. Не людина є засобом усіх суспільних перетворень, а суспільство є продуктом взаємодії людей, умовою саморозвитку і самореалізації людини.
Основні функції моралі
Кінцевою метою функціонування суспільства є формування людини як цілісної, всебічно розвиненої особистості. Цю роль виконує насамперед мораль. Яка ґрунтується на принципі, згідно з яким людина є найвищою цінністю.
Регулятивна функція. Цю функцію здебільшого вважають головною, доводячи, що основний зміст моралі становлять відповідні вимоги (норми, правила, приписи). Саме завдяки їм мораль виконує регулятивну роль.
Комунікативна. Справжнього морального значення будь-який вчинок людини може набути тільки в міжособистісних стосунках, у контексті спілкування. Змістовність спілкування людей значною мірою залежить від рівня їх моральної культури, яка виявляється у доброзичливості, взаємоповазі, приязні.
Пізнавальна функція. Завдяки моралі індивід одержує перші уявлення про норми поведінки, які пред'являє йому суспільство (не тільки інформацію про норми, а й про те, як ними керуватися), про добро і зло, честь і гідність тощо.
Виховна функція моралі. Завдяки моралі здійснюється передавання досвіду попередніх поколінь, формуються уявлення індивіда про добро і зло, гідність, честь, справедливість, що сприяє його самовдосконаленню, виробленню практичних навичок жити і діяти згідно з вимогами суспільства.
Орієнтуюча функція моралі. Мораль збагачує людину не просто

 
 

Цікаве

Загрузка...