WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Державна підтримка і можливості самореалізації творчої молоді в Україні - Реферат

Державна підтримка і можливості самореалізації творчої молоді в Україні - Реферат


Реферат з культури
Державна підтримка і можливості самореалізації творчої молоді в Україні
Молодь як соціально-демографічна група характеризується не лише віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим місцем у структурі суспільства.
В Україні, для якої одним із найважливіших завдань є громадянське, національно-патріотичне та творче виховання дітей і молоді, їх залучення до соціально-політичних, економічних перетворень, мистецьких зрушень, процесу інтеграції до світової спільноти, проживає понад 11 млн. молодих громадян, що становить 22,6% населення країни.
На сьогодні актуальною проблемою для нашої країни є дефіцит висококваліфікованих працівників - фахівців високого рівня в різних галузях. Тому вирішення проблем обдарованості, творчості, інтелекту поступово переростає у послідовну державну політику, спрямовану на адекватне стимулювання творчої праці фахівців, захист таланту. Створення умов, які забезпечували б виявлення і розвиток обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей, стає одним з пріоритетних соціальних і державних завдань [1].
Забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав та свобод завжди потребувало й потребує посиленої координації зусиль держави і громадськості в цьому напрямі. Саме тому необхідним було прийняття Верховною Радою України відповідних документів, зокрема - Закону України "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки".
Мета Програми - створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем.
Основними напрямами виконання Програми є:
- сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді. Зокрема - створення умов для всебічного розвитку особистості, навчання обдарованих дітей та молоді, запровадження системи цільового забезпечення талановитої студентської молоді працевлаштуванням у наукових установах, створення умов для реалізації творчих ініціатив молоді,
- інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти. Це передбачає розширення можливостей для підвищення кваліфікації та стажування талановитої молоді за кордоном за рахунок фінансової підтримки спеціальних міжнародних програм, сприяння міжнародному молодіжному обміну між містами-побратимами, навчальними закладами, молодіжними громадськими організаціями та їх спілками, організацію й проведення міжнародних творчих виставок, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів і концертів, а також міжнародних наукових, інформаційно-методичних та інших заходів для молоді та ін. [2].
В результаті виконання Програми очікується формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості, залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями українського народу, сприяння розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості, посилення роботи творчих спілок та об'єднань, клубів за інтересами, розвиток сучасної індустрії дозвілля молоді [3].
Стимулювати й підтримати культурні події, пов'язані з творчою молоддю в Україні, покликана також "Програма підтримки творчої молоді в Україні", розроблена Міністерством культури і туризму України з ініціативи Державного підприємства "Форум творчої молоді України" - всеукраїнської творчої спілки, що лобіює інтереси творчої молоді в Україні. Її головою є відомий режисер і продюсер С. Проскурня.
У Програмі конкретно заявляються вікові обмеження - з 18 до 35 років, а також декларуються основні напрямки, за якими здійснюється підтримка. Таких напрямків п'ять: музика, література, візуальне мистецтво, кіно й телебачення як одне, театр або сценічні мистецтва (включаючи танок, перформанс та ін.). Основна ідея: у суспільстві потрібно створити певну систему конкурсного відбору творчих проектів. Для цього треба сформувати громадські мистецькі або експертні ради, які на засадах якомога ширшого обговорення і прозорості будуть здійснювати відбір цих проектів як в регіонах, так і в центрі [4].
С. Проскурня вважає, що це має змінити відносини держави та молодих митців: "Кошти від держави будуть розподілятися абсолютно прозоро через систему експертних рад, членів яких будуть обирати самі митці". Сам, Форум як подія і як організація, - це логічний наслідок розвитку процесів в царині культури [5].
Ще одним нормативним документом, метою якого є забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, є прийнята в 2006 році Міністерством освіти і науки України "Державна програма роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр.". Найголовнішими завданнями цього документу є налаштування загальнонаціональної системи виявлення та відбору обдарованого юнацтва, визначення стратегії роботи з ним, розроблення нових напрямів роботи з такою молоддю шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованих молодих людей.
Існують два шляхи для оптимальної реалізації Державної програми. Перший - збереження існуючих обсягів бюджетного фінансування. Другий - щорічна державна підтримка в межах 15 млн. грн., що дозволить до 2010 р. створити загальнонаціональну систему пошуку, розвитку, підтримки обдарованої молоді та сформувати сприятливі умови для реалізації її здібностей в Україні [6].
Усі Програми є надзвичайно важливими, бо творча молодь в Україні дійсно потребує особливої уваги. Генії, талановиті особистості належать до унікального національного багатства. Вони мають бути захищені так само, як і культурна спадщина в цілому.
Надаючи митцю право творчого волевиявлення, держава таким чином відмежовується від впливу на його творчий процес. У той же час, запорукою захисту цього права є відповідальність митця. Це й визначає пріоритети державної політики в мистецькій галузі, якими є:
o збереження й актуалізація національної мистецької спадщини,
o підтримка академічних напрямків мистецтва,
o сприяння підвищенню мистецького професіоналізму, підтримка й відродження масової мистецької освіти,
o підтримка молодих митців та мистецьки обдарованих дітей,
o матеріально-технічне переоснащення мистецької галузі,
o популяризація українського мистецтва у світі [1, 23].
Для того, щоб ці пріоритети стали досяжними, потрібно докласти чималих зусиль. Сучасне мистецтво - це сучасне кіно, сучасний живопис, академічна музика. Як не парадоксально, але саме молода, прогресивна творча енергія не завжди знаходить для себе місце. Наприклад, академічні театри не дуже поспішають надати молодим митцям місце для експериментів, а ці експерименти все ж відкривають шлях до перспектив [7].
У засобах масової інформації статті про знекровлення й розкладвітчизняного театрального мистецтва, як

 
 

Цікаве

Загрузка...