WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → До питання мистецької освіти в Україні - Реферат

До питання мистецької освіти в Україні - Реферат


Реферат на тему:
До питання мистецької освіти в Україні
Саме по собі естетичне ставлення людини до світу не має власного предмета, воно є універсальним ставленням до всього, що оточує людину, а тому естетичні знання і вміння не є чимось самостійним, вони виступають як аспект всіх знань і вмінь [1].
У кожен історичний період функцію естетичного вдосконалення особистості було особливим чином покладено на конкретні види мистецтва. У добу античності її виконували література і театр, в епоху середньовіччя - архітектура і поезія, Відродження асоціювалося з живописом та скульптурою, Новий час - з музикою та театром. На перетині ХІХ-ХХ століть виник кінематограф (синтетичний вид мистецтва), який перебрав на себе роль найефективнішого засобу естетичного виховання. ХХІ століття - це епоха відео та Інтернету [2].
Мистецька освіта в Україні має глибокі традиції, випробувані часом. Україна подарувала світові геніальних митців і педагогів - Григорія Сковороду, Григорія Ващенка, Василя Авраменка, Василя Кричевського, Олександра Кошиця, Бориса Гмирю, Соломію Крушельницьку, Давида Ойстраха, Володимира Горовиця, Олександра Архипенка.
Освіта - найпродуктивніша інвестиція, що підвищує якість суспільства. Пріоритет освіти важливий ще й тому, що освітня політика минулого періоду призводила до ідеологізації суспільної свідомості й зниження власне духовного потенціалу загальної культури [3].
Методологічною основою і важливим принципом естетичного виховання на сучасному етапі є ідея комплексного підходу, який у реалізації системи естетичного виховання має подвійне значення. По-перше, система естетичного виховання має будуватися так, щоб різні види мистецтва постійно взаємодіяли між собою у процесі впливу на дитину, тобто організовується необхідність тісної взаємодії мистецтва на основі міжпредметних зв'язків. По-друге, естетичне виховання як виховання засобами мистецтва, так і засобами дійсності повинно стати органічною частиною будь-якого виду виховання [4].
Мистецька освіта, сутність якої, на думку академіка І. Зязюна, полягає у "поєднанні інтелекту і почуттів", в сучасних умовах має бути складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчості та культури методологічного мислення, стимулюванням пізнавальної й творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.
Послідовним кроком у цьому напрямі стала розробка "Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті", в якій наголошується на необхідності зміни "знаннєвої парадигми" освіти на "діяльнісно-розвиваючу" і обов'язковому переході від інформаційно-репродуктивного навчання до особистісно-орієнтованого [5].
Понад 30 діячів культури, посадовців, народних депутатів різних фракцій виступило на парламентських слуханнях "Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації", які відбулись 20 квітня 2005 року у Верховній Раді, де пріоритетом для себе Міністерство культури і туризму України визначило прагнення "виростити нову людину для нової України". Відповідно до цього міністерством, зокрема, було ініційовано започаткування великого соціального проекту під назвою "Культура великого народу починається з душі маленької дитини". Проект передбачає музично-естетичне виховання у дошкільних закладах, музичне й образотворче мистецтво у початковій школі та наскрізне музичне виховання в загальноосвітній середній школі. Важливою складовою цього проекту є програма "Мистецтво як засіб і мета в житті для дітей з фізичними вадами" [6].
2 червня 2005 року з метою врегулювання існуючих проблем в галузі початкової мистецької освіти Президент В. Ющенко підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про позашкільну освіту". 22 статтю цього Закону було доповнено абзацом: "Перерозподіл педагогічного навантаження в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником закладу" абзац третій статті 28 доповнили реченням: "Забезпечення освітньої діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів та батьківської плати за навчання".
Отже, згідно з Законом, всі регуляторні питання щодо позашкільної освіти, зокрема і спеціалізованих навчальних закладів, держава бере на себе, а місцевій владі надається право з урахуванням можливостей місцевих бюджетів встановлювати додаткові пільги з оплати за навчання [7].
Завданням естетичного виховання є не тільки розширення художнього сприймання, списку прочитаних книг, почутих музичних творів, а й організація людських почуттів, духовного росту особистості, регуляція і корекція поведінки. Естетичне виховання проникає в усі сфери дитячого життя, воно забезпечується всіма ланками виховання і використовує багатство і різноманітність його засобів.
Уже аксіоматичним є твердження про те, що творчі можливості, закладені у кожній людині природою, на певному етапі мають бути педагогічно скоригованими, оскільки саме учитель, вихователь, наставник може значною мірою професійно закласти підґрунтя естетичного розвитку особистості та визначити сталий напрямок цього процесу. Саме тому естетичне виховання є процесом формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності це здатність до творчого самовиявлення притаманна людині. Однак ця здатність вимагає свідомого, цілеспрямованого, планомірного і систематичного розвитку [4].
На сучасному етапі розвитку стратегічними цілями мистецької освіти є:
- збереження існуючої багаторівневої мережі навчальних закладів культури і мистецтв
- збереження та розвиток творчих, педагогічних, наукових шкіл
- задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти
- забезпечення потреб вітчизняної культури і мистецтва у кваліфікованих кадрах.
Варто також зазначити, що, на відміну від інших європейських країн, система організації вищої освіти в Україні дозволяє дотримуватися єдиних критеріїв до її якості, оскільки єдині і випробувані часом навчальні плани та програми забезпечують цілісний підхід передусім до якості підготовки фахівця-митця. Як наслідок - не лише випускники, а й учні і студенти постійно виборюють на найпрестижніших міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях, виставках нагороди найвищого ґатунку, щоразу доводячи високий рівень і значний потенціал національного мистецтва.
Мережа навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України включає:
- початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання) - позашкільна освіта
- спеціалізовані школи (школи-інтернати) - загальна середня освіта та допрофесійна підготовка
- вищі навчальні заклади І-IV рівнів акредитації
- студії з підготовки акторських кадрів для національних творчих колективів України
- аспірантура(асистентура-стажування)
- докторантура.
У 2004-2005 навчальних роках підготовку фахівців із вищою освітою в галузі культури і мистецтв здійснювали 11 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації:
o Національна музична академія України імені П.І. Чай-ковського
o Національна академія образотворчого мистецтва і архітек-тури
o Київський національний університет театру, кіно і телеба-чення імені І. К. Карпенка-Карого
o Київський національний університет культури і мистецтв
o Львівська державна музична

 
 

Цікаве

Загрузка...