WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Основи соціальної політики, правові основи культурологічних змін в Україні - Курсова робота

Основи соціальної політики, правові основи культурологічних змін в Україні - Курсова робота

з українською культурою, фольклорною спадщиною українського народу;
" обмін досвідом роботи колективів, налагодження творчих та наукових контактів на взаємовигідних умовах;
" пропаганда культурних набутків української діаспори, зміцнення культурних зв'язків з українцями зарубіжних країн.
3.7. Культурно-соціальна програма для Севастополя
Програма розвитку і підтримки української культури у м. Севастополі, забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя міста (далі - Програма) ставить на меті збереження, відродження та розвиток української культури, а разом з нею - культур національних меншин, що проживають в місті, забезпечення зростання ролі духовної сфери у житті людини і на цій основі гармонізацію суспільних відносин та політичної ситуації в регіоні.
Програма грунтується на врахуванні історичних реалій міста, якими є багатонаціональний і переважно російськомовний склад населення, відсутність сталих національних культурно-історичних традицій, намагання певних політичних кіл загострити в м. Севастополі міжнаціональні відносини. Це зумовлює зорієнтуванняПрограми на пошук ефективних шляхів використання наявної матеріальної і культурної бази для виховання у людей високої духовності, історичної грамотності, почуття національної і державної спільності.
Мета Програми - сформувати у широких масах населення міста, особливо молоді, почуття поваги і прихильності до української мови, культури, мистецтва, закласти міцні підвалини національної свідомості, залучити севастопольців до активної участі в культуротворчих процесах, що відбуваються в Україні. Важливим моментом культурно-мовної політики щодо м. Севастополя є врахування традиційної орієнтації переважної більшості населення на іншомовну, переважно російського походження, масову культуру. В зв'язку з цим українська культура потребує пріоритетного ставлення з боку держави. Особливу увагу слід звернути на молодих і зовсім юних громадян, естетичні смаки та світогляд яких перебувають у стадії формування.
Головні пріоритети Програми:
" поступове включення м. Севастополя до українського культурно-інформаційного простору;
" переважна орієнтація на дітей та молодь;
" розбудова діяльності Українського культурно-інформаційного центру як провідної державної інституції у впровадженні української мови та культури в регіоні .
3.8. Культурно-соціальна програма для Киева
Державна програма соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 року. Головна мета Програми полягає в припиненні спаду рівня та якості життя населення міста і створенні умов для забезпечення подальшого його наближення до рівня столиць високорозвинутих центральноєвропейських держав за рахунок поступового поліпшення економічної, соціальної та екологічної ситуації в столиці, виходячи з реальних можливостей та спираючись переважно на власні сили.
Основними завданнями Програми є забезпечення:
" прогресивних структурних перетворень в економіці міста;
" стабілізації та нарощування обсягів виробництва;
" технічного переоснащення та модернізації виробництва розвитку новітніх наукоємних технологій;
" підтримки вітчизняних виробників, розвитку підприємництва та створення сучасної ринкової інфраструктури;
" ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів;
" раціоналізації міжрегіональних економічних зв'язків;
" сприятливих умов зовнішньоекономічної діяльності;
" залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста;
" поліпшення архітектурного вигляду столиці;
" прискорення розвитку соціальної інфраструктури;
" розв'язання гострих соціальних проблем, створення умов для соціальної злагоди і спокою ;
" стабілізації екологічної ситуації та створення надійної системи регіональної екологічної безпеки;
" формування високорозвинутої індустрії відпочинку і розваг;
" збереження і відновлення пам'яток матеріальної та духовної культури.
Висновки
1. За період незалежності України зробила значний прорив у галузях: культури, соціальної політики.
2. Освіта , як перша "сходинка" у заснуванні культурної людини зазнала значних змін. З моменту проголошення незалежності розширився спектр освітніх закладів (ліцєї, гімназії, коледжи, спеціалізовані дитячі дошкільні заклади). Сьогодні у багатьох учбових закладах на рівні з українськими викладачами, читають свої лекції професори з різних країн світу. Це дає можливістьУкраїні розвиватися з усім світом, а також проявити себе у міжнародній творчій (і не тільки) діяльності.
3. Багато программ підтримують впровадження і розвиток української мови.
4. Для дітей і молоді створені усі умови для розвитку свого творчого потенціалу. Цьому свідчать числені фестивалі, виставки, конкурси.
5. У творчих особистостей з"явилось більше можливостей виставляти свої роботи на розсуд українському глядачеві та іноземцям. Вони отримали гарантоване законом право об"єднуватися у творчі спілки для розвитку свого творчого потенціалу.
6. Отримали на розвиток своєї культури меншини в Україні.
7. Релігія більше не є "опіумом для народа". Кожен має право вірити в те, що (кого) вірить.
Література
1. Конституція України
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження програм розвитку і підтримки української культури у м. Севастополі" від 06.11.1997 зі змінами та доповненнями на 16.01.2003р
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державну програму соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010р." від 15.12.1997 зі змінами та доповненнями на 16.01.2003р
4. Наказ Міністерства культури і мистецтв "Про затвердження Порядку організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів народної творчості" від 06.08.1998р
5. Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
6. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.93 зі змінами та доповненнями на 16.01.2003р
7. Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21.06.2001р
8. Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" від 01.12.1998р. зі змінами та доповненнями на 16.01.2003р
9. Верховна Рада "Основи законодавства України про культуру" від 14.02.1992 зі змінами та доповненнями на 16.01.2003р
10. Верховна Рада "Декларація прав національностей України" від 01.11.1991 зі змінами та доповненнями на 16.01.2003р
11. Закон України "Про охорону культурної спадщини"
12. Закон України "Про державну допомогу сім"ям з дітьми" від 21.11.1992 зі змінами та доповненнями на 16.01.2003р
13. Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25.06.92

 
 

Цікаве

Загрузка...