WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Основи соціальної політики, правові основи культурологічних змін в Україні - Курсова робота

Основи соціальної політики, правові основи культурологічних змін в Україні - Курсова робота

відповідні державні органи та створювані громадські об'єднання. Участь або неучасть громадянина України, який належить до національної меншини, у громадському об'єднанні національної меншини не може служити підставою для обмеження його прав.
Державні органи сприяють діяльності національних громадських об'єднань, які діють відповідно до чинного законодавства. Національні громадські об'єднання мають право висувати своїх кандидатів у депутати на виборах органів державної влади відповідно до Конституції України, Законів про вибори народних депутатів України і депутатів місцевих Рад народних депутатів.
Громадяни, які належать до національних меншин, національні громадські об'єднання мають право у встановленому в Україні порядку вільно встановлювати і підтримувати зв'язки з особами своєї національності та їх громадськими об'єднаннями за межами України, одержувати від них допомогу длязадоволення мовних, культурних, духовних потреб, брати участь у діяльності міжнародних неурядових організацій.
У державному бюджеті України передбачаються спеціальні асигнування для розвитку національних меншин.
Україна сприяє розвиткові міжнародного співробітництва у забезпеченні й захисті прав та інтересів національних меншин, зокрема шляхом укладення й реалізації багатосторонніх і двосторонніх договорів у цій сфері.
Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав і свобод громадян за національною ознакою забороняється й карається законом.
Якщо міжнародним договором України встановлено інші положення ніж ті, які містяться в законодавстві України про національні меншини, то застосовується положення міжнародного договору.
3.4. Музейна політика
Національна музейна політика - це сукупність основних напрямів і засад діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи. Основними напрямами національної музейної політики є:
" збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність;
" повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами;
" забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв;
" сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи;
" підтримка і розвиток мережі музеїв;
" забезпечення підготовки та підвищення фахової кваліфікації музейних кадрів, їх правовий і соціальний захист;
" бюджетне фінансування (у тому числі на дольових засадах) і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи;
" забезпечення охорони музеїв;
" підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пов'язаних з музейною справою;
" сприяння міжнародному співробітництву в галузі музейної справи.
Законодавство України про музеї та музейну справу базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про культуру, цього Закону та інших нормативно-правових актів. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про музеї та музейну справу, то застосовуються правила міжнародного договору.
3.5. Творча спілка
Творча спілка - добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту. Творча спілка діє на принципах добровільного об'єднання її членів, які належать до одного фахового напряму культури та мистецтва, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав. У кожному фаховому напрямі може бути створено одне або більше добровільних творчих об'єднань. Творчі спілки незалежні у своїй статутній діяльності від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.
Основними напрямами діяльності творчої спілки є:
" творча діяльність у галузі культури і мистецтва;
" розвиток національної культури та мистецтва, розроблення і втілення в життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів тощо;
" створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів творчої спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;
" пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;
" видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції,створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень української та світової культури і мистецтва, творчого доробку членів спілок;
" турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів творчої спілки;
" сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної творчості, творчому використанню народних традицій у розвиткові культури та мистецтва, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини та довкілля, проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних, загальнолюдських цінностей;
" постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів;
" подання допомоги в навчально-виховній роботі педагогічним колективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;
" сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями культури та мистецтв;
" виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів.
3.6. Міжнародний фестиваль
У зв'язку зі вступом України до Міжнародної Ради з організації фестивалів фольклору й народного мистецтва (СІОFF), відповідно до пп.23, 26 Положення про Міністерство культури і мистецтв України, затвердженого Указом Президента України від 9 грудня 1995 року № 1136/95, та з метою упорядкування організації і проведення в Україні культурно-мистецьких заходів з народної творчості, підвищення їхнього художнього рівня Метою Міжнародного фестивалю є зміцнення миру й дружби між державами, сприяння взаєморозумінню та взаємозбагаченню в галузі народного мистецтва та культури, розвиток аматорського мистецтва та збереження фольклорної спадщини.
Завданням Міжнародного фестивалю є:
" розвиток культури й культурних традицій народів різних країн;п
" пропаганда народного мистецтва, звичаєвої та традиційної культури, фольклорних скарбів;
" ознайомлення зарубіжних колективів країн - учасниць фестивалю

 
 

Цікаве

Загрузка...