WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Основи соціальної політики, правові основи культурологічних змін в Україні - Курсова робота

Основи соціальної політики, правові основи культурологічних змін в Україні - Курсова робота

матеріально-технічного, інформаційного та інших видів забезпечення соціальної роботи;
" сприяння розвитку та підтримка волонтерського руху;
" встановлення та зміцнення зв'язків із соціальними службами для молоді за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з молоддю;
" здійснення комплексу медико-соціальних та реабілітаційних заходів щодо адаптації в суспільстві дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.
2.4. Головними напрямами державної молодіжної політики в Україні
Головними напрямами державної молодіжної політики в Україні є:
" розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти,спеціальної професійної підготовки та перепідготовки;
" забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту з урахуванням економічних інтересів, професійних і соціальних можливостей суспільства;
" створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського народу та для безпосередньої участі молодих людей у їх відродженні і розвитку, охороні та відтворенні навколишнього природного середовища;
" формування у молоді почуття національної гордості, патріотизму, готовності захищати суверенітет України;
" охорона здоров'я молоді, формування у неї глибокої потреби в духовному і фізичному розвитку, вжиття інших заходів, які б забезпечували здоровий генофонд народу України.
Державна молодіжна політика в Україні щодо освіти, соціально-політичної, економічної галузей, розвитку духовного, культурного, фізичного потенціалу молоді та функціонування молодіжних організацій визначається законодавством України.
3. Правові основи культурологічних змін
Охорона культурної спадщини - комплекс заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), захисту, збереження, належного утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини;
зони охорони пам'ятки - встановлювані навколо пам'ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим.
Основи законодавства України про культуру визначають правові, економічні, соціальні, організаційні засади розвитку культури в Україні, регулюють суспільні відносини у сфері створення, поширення, збереження та використання культурних цінностей і спрямовані на:
" реалізацію суверенних прав України у сфері культури;
" відродження і розвиток культури української нації та культур національних меншин, які проживають на території України;
" забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості;
" реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей;
" соціальний захист працівників культури;
" створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури.
Основними принципами культурної політики в Україні є:
" визнання культури як одного із головних чинників самобутності української нації та національних меншин, які проживають на території України;
" утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті, орієнтація як на національні, так і на загальнолюдські цінності, визнання їх пріоритетності над політичними і класовими інтересами; збереження і примноження культурних надбань;
" розвиток культурних зв'язків з українцями, що проживають за кордоном, як основи збереження цілісності української культури;
" гарантування свободи творчої діяльності, невтручання у творчий процес з боку держави, політичних партій та інших громадських об'єднань;
" рівність прав і можливостей громадян незалежно від соціального стану та національної приналежності у створенні,використанні та поширенні культурних цінностей;
" доступність культурних цінностей, усіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
" забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян;
" заохочення благодійної діяльності у сфері культури підприємств, організацій, громадських об'єднань, релігійних організацій, окремих громадян; всебічне міжнародне культурне співробітництво;
" визнання пріоритету міжнародно-правових актів у сфері культури;
" поєднання державних і громадських засад у забезпеченні розвитку культури.
3.1. Державні гарантії
Держава гарантує свободу творчості, вільний вибір видів культурної діяльності. Втручання у творчий процес, цензура у сфері творчої діяльності не допускаються. В Україні створюються умови для розвитку літературної та художньої критики, інших форм об'єктивної оцінки.
Діяльністю у сфері культури є:
" створення, розповсюдження і популяризація творів літератури та мистецтва;
" збереження та використання культурних цінностей;
" естетичне виховання;
" організація спеціальної освіти, відпочинку і дозвілля громадян.
Діяльність у сфері культури здійснюється на професійній чи аматорській основі у порядку, визначеному законодавством України про підприємства, підприємницьку діяльність, некомерційні організації та об'єднання, а також законодавством, що регулює конкретні види діяльності у сфері культури.
3.2. Соціальні гарантії працівників
Соціальні гарантії працівників у сфері культури. Для професійних творчих працівників, діяльність яких пов'язана із шкідливим виробництвом, підвищеним ризиком, загрозою професійного захворювання, постійними роз'їздами та іншими несприятливими умовами, законодавством України визначаються особливі умови соціального захисту. Працівники культури, які працюють у сільській місцевості, селищах міського типу, безплатно користуються житлом, опаленням і освітленням відповідно до законодавства. Заклади, підприємства і організації за рахунок власних коштів можуть встановлювати додатково, крім передбачених законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників культури.
Держава сприяє розвиткові міжнародного культурного обміну. Порядок здійснення культурного обміну регулюється міжнародними договорами та чинним законодавством України. Заклади, підприємства, організації і установи культури, громадські об'єднання та окремі громадяни мають право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними і фізичними особами на будь-які форми співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних міжнародних організацій та фондів, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.
3.3. Права нацональних груп і меншинств
Держава виявляє піклування про задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за її межами, сприяє

 
 

Цікаве

Загрузка...