WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Мусульманська етика й культура міжнародного бізнесу - Реферат

Мусульманська етика й культура міжнародного бізнесу - Реферат

соціальну стабільність, у формах, що не підривають моральність. Якщо збагачується меншість, а бідність випадає на долю більшості населення, тоце розкладає все суспільство, породжуючи заздрість, недовіру, інші порочні почуття й помисли. Тому етика ділової культури мусульман не допускає невтримної гонитви за наживою у зневазі до інтересів суспільства й моралі.
У контексті теорії фірми у межах ісламської економіки головною метою людини є набуття матеріальних і духовних благ. Ісламський виробник, так само як ісламський споживач, прагне збільшити блага цього світу в такий спосіб, щоби отримати благо вічного життя. В основі теорії фірми й виробництва лежать такі етичні правила:
o максимізація соціальної корисності загальнолюдських інтересів(маслаха).
o співвіднесеність мети виробництва й видів діяльності із шаріатом (наприклад легка промисловість не мають випускати речі, які не відповідають критерію скромності й стриманості, с/г - займатися свинарством і т. ін.);
o справедлива форма розподілу доходу з акцентом на особливий податок (закят) і добродійність;
o подвійний контроль в управлінні: внутрішній (віра в Бога), і зовнішній - з боку вповноважених органів;
o заборона завдання шкоди або збитку іншим, мінімізація суспільних втрат;
Основні характеристики ісламської фірми
Серед характерних для ісламських підприємств рис - такі:
o фірма у своїй діяльності обмежена етичними правилами шаріату й ставить за мету задоволення основних потреб суспільства за рахунок мінімізації витрат і встановлення прийнятних цін;
o фірма отримує прибуток у відкритій конкурентній боротьбі, без використання шахрайства й обману;
o фірма розраховує працювати в умовах, за яких загальний доход дорівнює загальним витратам. Однак деякі економісти також уважають справедливим підхід, коли оптимальне виробництво встановлюється за умови рівності граничних витрат і граничного доходу;
o роботодавець може встановлювати вищу заробітну плату, порівняно з тією, яка встановилася на ринку праці, якщо вважає свої дії справедливими;
o фірма несе соціальну відповідальність;
o основними принципами бізнесу є: мушарака, мудараба, бейсалям, істісна й інші види, що не підпадають під обмежння ріби, гарара, і мейсіра.
o права й обов'язки ринкових агентів установлюються заздалегідь і фіксуються в договорі.
Види партнерства в ісламському бізнесі
В ісламському бізнесі існують чотири різновиди партнерства: інан, муфавада, вуджух й амаль.
Інан - це співробітництво й у підприємницькій справі, і в її фінансуванні, за якого поділ доходу відбувається відповідно до участі як у першому, так і в другому, а збитки розподіляються залежно від частки участі в капіталі. За формою організації інан - це товариство з обмеженою відповідальністю. Воно об'єднує осіб, які вклали в спільну справу різний за сумою капітал і несуть різну відповідальність. Відповідно, різним є й одержуваний ними прибуток, розмір якого заздалегідь обумовлюється в договорі. Партнери не можуть перевищувати заздалегідь обговорені повноваження.
Муфавада - довгострокова угода між торговими домами щодо комерційного співробітництва й взаємної торгівлі, підтримки, а також страхування. Муфавада за формою являє собою товариство з необмеженою відповідальністю, що передбачає страхування підприємницького ризику й надання посередницьких послуг. Члени цього товариства мають рівні частки в капіталі. Відповідно до домовленості, одержуваний в рамках муфавади прибуток ділитися нарівно між всіма партнерами.
Вуджух - угода про надання кредиту. Партнери отримують безвідсотковий кредит і здійснюють спільну діяльність. Прибуток заздалегідь обумовлюється, а збитки несе кожен учасник проекту на суму використовуваної частки кредиту.
Амаль - партнерство, що ґрунтується на спільній праці (як фізичній так і інтелектуальній) учасників без залучення капіталу, коли двоє або більше виробників обирають певний рід діяльності й власними силами здійснюють роботу. Амаль виключає об'єднання коштів партнерів, передбачаючи кооперацію особистих зусиль; прибутки діляться на основі домовленості про внесок кожного в спільну справу.
Обмеження в ісламському бізнесі
До заборонених видів ділової активності належать:
o лихварство;
o невизначені угоди з підвищеним ризиком;
o види діяльності, несумісні з мораллю ісламу (гральний бізнес, лотереї, спекуляція цінними паперами);
o традиційне комерційне страхування;
o виробництво й торгівля забороненими товарами;
o установлення монополії, а також змова з метою встановлення цін на монопольний товар;
o нераціональне використання природних ресурсів або перешкоджання їх відновленню.
В окрему категорію можна виділити ті види діяльності, які є протизаконними скрізь:
o корупція;
o комерційне шпигунство, дезінформація, обман, розголошення секретів і таємниць;
o шахрайство, випуск фальшивих грошей.
Особливості різних моделей економічної поведінки
Для більш адекватного сприйняття ісламської концепції підприємництва проведемо порівняння її з різними моделями в Україні, Росії, США і Японії.
Звернувшись до таблиці можна зазначити, що всі моделі мають історичне коріння, обґрунтовані регіональними причинами соціально-економічної поведінки і деякою мірою визначаються поточним позиціюванням і очікуваннями.
Українська й російська модель при тому, що економіки цих країн пов'язує партнерство у багатьох сферах, мають характерні відмінності. Ісламська модель дуже близька в деяких аспектах російській, в деякій українській (в тому що стосується бажань і устремлінь). Англосаксонська і японська моделі, незважаючи на ряд відмінностей на сучасному етапі мають яскраво виражену тенденцію до взаємопроникнення.
Наприкінці відзначимо, що базовими принципами ісламської концепції керування бізнесом є:
o свобода підприємницької діяльності й укладення договорів;
o справедливість;
o законність;
o етична поведінка керівників і керованих;
o благодійність і милосердя.
При цьому, підкреслюється, що етичні ділові культури інших стилів управління також вивчаються, шануються і приймаються й окремі елементи, які не суперечать Ісламу.
Література
1. Нурулина Г. Исламская этика бизнеса. - М., 2004. - С. 5
2. Некоторые элементы исламской экономики // Проблемы современной экономики. - 2002. - №1. - С. 89-92.
3. Ислам: политика, экономика, право, культура. - М.-СПб, 1999. - Вып. 2. - С. 11.
4. Хоман К., Блюме Дрез. Экономическая и предпринимательская этика // Политическая и экономическая этика. - М., 2001.
5. Рих Д. Хозяйственная этика. - М., 1996.
6. Сутор Б. Малая политическая этика // Политическая и экономическая этика. - М., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...