WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Політичний міф як архаїзація соціокультурного простору в нових історичних умовах - Реферат

Політичний міф як архаїзація соціокультурного простору в нових історичних умовах - Реферат

всіх і для кожного.
Дуальність світу - це Хаос і Міф. Створюючи хаос, ми відтворюємо основи того первинного міфу. К. Леві-Строс зазначає: "Мета міфу - дати логічну модель для вирішення якогось протиріччя (що неможливо, якщо протиріччя реальне), то ми матимемо безконечну кількість пластів, причому кожен буде дещо відрізнятися від попереднього. Міф розвиватиметься по спіралі, поки не вичерпається інтелектуальний імпульс, що його спричинив" [3, с. 306].
Інформаційне суспільство - крок вперед, і можна позбутися дійсності. Не проблема створити хаос, надавши суспільству суперечливу інформацію і так її багато, що воно не спроможне все це перетравити; потім - керований хаос, коли в інформаційне середовище привносяться невипадкові збурення, що впорядковують суспільство певним чином, - тим самим визначити "первинні припущення" і призначити новий, свій, відлік часу. Для цього потрібен відповідний ресурс і ті, хто знається на певних технологіях модифікації суспільної свідомості.
Більшість сучасних міфологем сконструйовані на основі знань про особливості функціонування людської психіки, актуальних досягнень в галузі психології, соціології, психолінгвістики. На жаль, як правило, новочасний міф спрямований не на відповідність потребі суспільної свідомості, а на пропозицію заздалегідь визначених виборів.
Відомо, що активне продукування міфологем пов'язане з нестабільністю в суспільстві. У періоди воєн і революцій, соціальних потрясінь і суспільних криз, у періоди невизначеності стан напруженого чекання провокує суспільну свідомість на міфотворчість. У такій ситуації міф, звертаючись до суспільного несвідомого, до архетипів, є ілюзорним образом, що усуває в суспільній свідомості сприйняття суперечливості реальності, за реальність беруть міф, вона (реальність) віртуалізується. За допомогою міфів спочатку віртуально, а потім і насправді долаються перепони, переборюються негаразди, перемагається ворог.
Міф в своїй основі "поетичний", а не "мальовничий". Без "поезії", точніше кажучи, без слова міф ніколи не торкнувся б глибини людської особистості. Він був би зв'язаний назавждиспоглядально-пластичними формами і ніколи не зміг би виразити того, на що здатне тільки слово. Слово - принципово розумне й ідейне, водночас образ і картина принципово споглядальні, зримі, й "ідею" передають настільки, наскільки вона виразна у видимому [4, с. 72-73]. Всі, хто розуміється на цьому, добре знають, що люди можуть сприйняти політичну ідею лише за умов її міфологічного означення. Міф - це картина світу, консолідуюча, надихаюча і мобілізуюча сила, дієвий інструмент та механізм впливу на маси.
Проте питання не лише у відповідності сконструйованого політичного міфу конструкту самого міфу, ментальності "міфоспоживача", пануючим архетипам як міфотворчій структурі колективного несвідомого, а й у вирішенні завдання актуалізації ідеї, що прихована за оболонкою певного політичного міфу. Відтак ідея набуває форми символа, слогану і набуває нового метафоричного наповнення в житті, поширюється на шпальтах газет і журналів, на екранах телевізорів, на радіо, в Інтернеті, провокує чутки.
Сьогоднішній політичний міф творить не тільки сучасне і майбутнє, він вторгається в минуле. Архаїзація соціокультурного простору в нових історичних умовах - це повернення не до витоків: ні в історичному, ні в культурному, ні в духовному планах, це насильницьке, добровільно-вимушене повернення до архаїчного способу мислення.
Політичні міфи розробляються для вирішення проблем влади, для панування одних соціальних груп над іншими.
Новітня історія стає історією продукування одних і тих самих міфів. Суспільству нав'язується, прищеплюється надзвичайно щільна міфологічна структура, де немає місця для свободи мислення. Створюється міф, який за енергетикою й ефективністю потужніший від попередніх, проте знову стає затребуваним інтелект, готовий заради ідеї, з одного боку будувати концентраційні табори, з іншого - сидіти в цих таборах. Країни так званих перехідних економік, як найбільш сприятливі для широкомасштабного експерименту, сьогодні стали заручниками своїх можновладців-політиканів, недолугої внутрішньої і зовнішньої політики. Нові технології активно відпрацьовуються на пострадянському просторі, закладаючи основу нових "посткольорових технологій", що приходять на зміну технологіям експорту революцій і демократій.
Нині як ніколи політичний міф сприймається як презумпція, як постулат, як аксіома, як дійсність, як буття. Це наслідок відкритого суспільства, а також результат відмови від критичного погляду на світ. Зрозуміло, політичний міф абсолютно не маркований, це не політичні вподобання, а значно більше. Його не можна ні помацати, ні понюхати, ні скуштувати. Коли людина опиняється в полі міфу, він повністю опановує нею. Потрібна не тільки наднапружена робота мислення, аби відрефлексувати цей міф, а й розуміння такої потреби, мотивація, стимул, внутрішня установка. За відсутності таких, лише потужний струс може спричинити зсув суспільної свідомості, протверезити погляд на дійсність, проте - це вже інший міф.
?
Література
1. Ахиезер А. С. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема // Общественные науки и современность. - 2001. - № 2. - С. 89-100.
2. Зеленский В. В. Политическое как психологическое: когда карта становится территорией // Одайник В. Психология политики. Политические и социальные идеи К. Г. Юнга. С-Пб.: "Ювента", 1996. - С. 368-380.
3. Леви-Строс К. Структурная антропология. - М., 1983.
4. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991.
5. Психология сознания / Сост. и общая редакция Л. В. Куликова. - СПб., 2001.
6. Трунов Д. Г. Миф как экстраконцепция (формальное определение мифа) // Формирование гуманитарной среды, внеучебная работа в вузе, техникуме, школе: Материалы VIII научно-практической конференции. Т. 1. Пермь: ПГТУ, 2000. - С. 119-122.

 
 

Цікаве

Загрузка...