WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Генеза естетичної думки у західноєвропейській культурі Естетика Просвітництва - Реферат

Генеза естетичної думки у західноєвропейській культурі Естетика Просвітництва - Реферат


Реферат на тему
Генеза естетичної думки у західноєвропейській культурі Естетика Просвітництва
План
1. Естетика Просвітництва
2. Естетичні теорії сучасності
Література
1. Естетика Просвітництва
У середині XVIII ст. в епоху Просвітництва класицизм зазнав еволюції, і насамперед у плані ідейного змісту: висуваються теми і конфлікти, у яких знаходить висвітлення боротьба за політичну і релігійну свободу (Вольтер та ін.). В епоху Французької революції у класицизмі набувають розвитку антифеодальні тенденції (М.Ж. Шенье, Ж.Л. Давид).
Своєрідну інтерпретацію класицизм отримує в творчості Гете і Шіллера - це так званий "веймарський класицизм".
Найвидатнішим представником просвітительської естетики був Готхольд Ефраїм Лессінг (1729-1781) - німецький філо-соф-просвітитель, драматург, естетик, теоретик мистецтва і літературний критик. Пафосом естетичних поглядів Лессінга була боротьба за створення демократичної національної культури. Він виступав за зближення мистецтва і літератури з життям, звільнення їх від оков аристократичної нормативності. Мистецтво, за Лессінгом, є імітація природи. У противагу принципу ідеалізації, імітації антиків, що у німецькій естетиці Просвітництва стверджував І.-І. Вінкельман (1717-1768), Лессінг тлумачив імітацію природи широко, як пізнання життя. На відміну від просторових мистецтв, де предметом зображення є тіло з його видимими властивостями, у поезії за допомогою слова передаються дії, що розвиваються у часі. Живопис більше ідеалізує, поезія ж глибше розкриває пристрасть, боротьбу, індивідуалізує, вона спроможна охопити життя у всьому його багатстві. В основних естетичних творах: "Лаокоон. Про межі живопису і поезії" (1766), "Гамбурзька драматургія" (1767-1769) Лессінг фактично підбив підсумок естетиці класицизму, намітивши нові проблеми розвитку реалістичного мистецтва. Лессінг залишався на позиціях "практичної" естетики, узагальнював практику художнього розвитку свого часу.
У філософській естетиці в епоху Просвітництва також відбувається важлива подія, а саме: в наукову термінологію уводиться власне термін "естетика", що означає "сприймати за допомогою почуттів". Естетика як самостійна дисципліна виділяється в середині XVIII ст. О. Баумгартеном (1714-1762). У 1750 р. виходить перший том написаного ним латинською мовою трактату "Естетика", перший параграф якого говорить: "Естетика (теорія вільних мистецтв, мистецтво прекрасно мислити, мистецтво мислити аналогічно розуму) являє собою науку про чуттєве пізнання". До сфери естетичного Баумгартен відносить усі компоненти системи неутилітарних взаємовідносин людини зі світом (природним, предметним, соціальним, духовним), у результаті яких він відчуває духовну насолоду. Суть цих взаємовідносин зводиться або до певного змісту, що чуттєво сприймається у формах, або до самодостатнього споглядання певного об'єкта (матеріального чи духовного). Духовна насолода свідчить про надрозумове вбачання суб'єктом у естетичному об'єкті сутнісних основ буття, таємних істин духу, невловимих законів життя у всій його цілісності і глибинній гармонії, про здійснення, зрештою, духовного контакту з Універсумом, про прорив зв'язку часів і хоча б миттєвий вихід у вічність або, точніше, про відчуття себе причетним до вічності. Естетичне виступає, таким чином, певною універсальною характеристикою всього комплексу неутилі-тарних взаємин людини зі світом, заснованих на вбачанні нею своєї споконвічної причетності до буття і до вічності, своєї гармонійної вписаності в Універсум. Закладені Баумгартеном основи філософської естетики розвивалися потім в естетичних системах І. Канта і Г.В.Ф. Гегеля.
Іммануїл Кант (1724-1804) - фундатор німецької класичної філософії. В естетичних поглядах так званого "докритичного" періоду розвитку його філософії (до 1770 р.) головна увага приділяється переживанням людини (трактат "Спостереження над почуттям піднесеного і прекрасного", 1764). У 1770-і роки Кант сформулював два найважливіших естетичних поняття: "естетична видимість" і "вільна гра". Першим поняттям він позначив ту сферу дійсності, що чуттєво сприймається, де існує краса, другим - специфічну її особливість: двоїсте існування, тобто існування одночасно у двох планах - реальному й умовному. Насолода мистецтвом, за Кантом, - це співучасть у грі. Головний естетичний твір Канта так званого "критичного" періоду - "Критика спроможності судження" (1790). У ньому в єдине ціле зв'язуються естетичні погляди зрілого Канта. Основна категорія його естетичної системи - доцільність, що розуміється як гармонійний зв'язок частин і цілого. Твори мистецтва, за Кантом, як і творіння природи, мають органічну структуру. Естетична спроможність судження виявляє суб'єктивну доцільність у мистецтві, що проявляється в категоріях прекрасного і піднесеного. Аналіз прекрасного будується у Канта відповідно до класифікації суджень за чотирма ознаками: якості, кількості, відношення і модальності. Звідси чотири визначення прекрасного: предмет незацікавленого благовоління називається прекрасним; прекрасне те, що усім подобається без поняття; краса - це форма доцільності предмета без уявлення про його ціль; прекрасне те, що викликає благовоління із силою необхідності. Кант, таким чином, зв'язав судження про прекрасне із "незаці-кавленим" задоволенням від споглядання естетичної форми. Але незацікавленість і безцільність відносяться, за Кантом, тільки до "чистої" краси; головний же вид краси - "супутня". Саме в ній реалізується ідеал. Вона припускає і мету, і інтерес. Такого роду краса є "символ морально доброго", "вираження естетичних ідей", що дають імпульс до пізнання, не зливаючись із ним. Суть піднесеного, за Кантом, - у порушенні звичної міри. Воно виступає мірилом моральності. Судження про піднесене потребує культури - розвинутої уяви і високої моральності. Для творчості, як вважає Кант, потрібний геній. Він не припускає чогось надприродного, але геній має бути наділений чотирма необхідними ознаками: він створює щось, що виходить за межі правил; твори його служать зразком; він не піддається поясненню, як виник його твір; його сфера - не наука, а мистецтво. Надалі Кант відніс до сфери генія всю галузь творчої уяви.Вищим у мистецтві Кант вважав не безцільну красу, а те, що підноситься до зображення ідеалу.
У філософській спадщині Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770-1831) естетика розглядається як філософія мистецтва. Її новизна виявилася в акцентуванні зв'язку мистецтва і краси з діяльністю і працею людини: змінюючи предмети, людина запам'ятовує в них свої визначення, на цій підставі і виникає переживання краси. Вона завжди людяна. Краса, за Гегелем, - це чуттєва форма ідеї. Її сфера - видимість, що знаходиться посередині "між

 
 

Цікаве

Загрузка...