WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально - політичного розвитк - Реферат

Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально - політичного розвитк - Реферат

слідство у справах про злочини, розслідування яких покладено на них законом;
завдання по забезпеченню безпеки працівників суду, прокуратури, ОВС, митних органів, органів ДПС, рибоохорони тощо, а також безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (Закон "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві "23.12.1999р.
завдання щодо здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі ( Закон України від 1.12.1994 р.) щодо попередження насильства в сім'ї ( Закон України від 15.12.2001 р.) щодо здійснення профілактики правопорушень серед неповнолітніх (Закон України від 24.01. 1995 р.)
Окрім вище наведених завдань ОВС здійснюють також завдання по проведенню експертиз у кримінальних справах і криміналістичних дослідженнях, по паспортизації населення та паспортному контролю за іноземними громадянами та особами без громадянства, по врятуванню людей у разі стихійного лиха, аварій, проведення заходів з охорони навколишнього середовища, тощо.
Безперечно, при виконанні головних і специфічних завдань міліція в першу чергу повинна забезпечити особисту безпеку громадян, захистити їх права та свободи. Загалом, основою ефективного виконання завдань, покладених на міліцію, є такі вихідні принципи: повага до закону і дотримання законності, повага людської гідності кожної особи, повага і захист прав кожної людини, неупередженість та недопущення дискримінації при здійсненні громадянами своїх прав і свобод.
Безперечним є те, що виконання задач вимагає від міліції знання потреб суспільства, його надій і уміння адекватно реагувати на них. Цілком очевидним є те, що надії і потреби суспільства стосовно міліції полягають у наступному:
попередження правопорушень і розслідування злочинів;
підтримка та забезпечення суспільного порядку з врахуванням прав і свобод людини.
представляти волю народу, бути разом з народом, нести перед ним відповідальність і бути підзвітним перед суспільством
Задачі правоохоронної діяльності ОВС щодо захисту прав людини
Задачі міліції щодо забезпечення і захисту прав і свобод людини та громадянина витікають безпосередньо з тих завдань, виконання яких покладено на міліцію чинним законодавством. Задачі ці можна визначити загалом такими:
створення умов щодо сприяння реалізації прав і свобод кожним громадянином відповідно до Конституції України, шляхом охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху.
усунення причин і обставин, які загрожують процесу реалізації конституційних прав і свобод людини, обмежують можливості повної реалізації вказаних прав або підривають існуючі гарантії здійснення прав в суспільстві; шляхом проведення ефективних запобіжних та профілактичних (а в окремих випадках і оперативно - розшукових заходів), направлених на запобігання (попередження) та виявлення злочинів (правопорушень), які загрожують реалізації конституційних прав.
створення умов і відповідних правових засад, що унеможливлюють порушення конституційних прав і свобод , шляхом забезпечення належної безпеки кожного громадянина, запобігання та негайного припинення правопорушень, зміцнення правопорядку, забезпечення законності у діяльності правоохоронних органів тощо;
припинення протиправних діянь на стадії підготовки, замаху чи безпосередньо вчинення шляхом удосконалення матеріального і процесуального законодавства, ефективності діяльності ОВС, методів і форм роботи працівників міліції.
встановлення винних у порушені прав і свобод людини та притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства, вимог міжнародних стандартів прав людини;
поновлення порушених прав шляхом відшкодування матеріальних збитків та завданої моральної шкоди, реабілітації, реституції, компенсації, тощо, за рахунок держави чи фізичних осіб.
Окрім наведених загальних задач міліції щодо захисту прав людини існує низка задач , які вирішують структурні підрозділи, що входять в систему органі внутрішніх справ України.
Зокрема, діяльність кримінальної міліції як правоохоронного органу в структурі ОВС спрямована на запобігання, припинення, розкриття тяжких злочинів, на здійснення оперативно - розшукової діяльності у випадках , передбачених чинним законодавством.
Основними задачами кримінальної міліції щодо захисту прав людини є :
при виконанні своїх завдань і здійсненні повноважень не допускати порушення прав і свобод людини та юридичних осіб.
обмеження прав людини повинні мати винятковий і тимчасовий характер і можуть бути застосовані лише з санкції прокурора щодо особи в діях якої є ознаки злочину та у випадках, передбачених законодавством, для захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства;
не розголошувати і не передавати іншим особам відомості про заходи безпеки та осіб, узятих під захист, нерозкриті злочини, або такі відомості, що можуть зашкодити слідству чи інтересам людини;
не розголошувати відомості, одержані внаслідок оперативно - розшукової діяльності, стосовно особистого життя, честі, гідності людини.
для одержання зізнання чи інформації від підозрюваного не застосовувати до останніх катування, жорстокого поводження, психотропних , хімічних речовин тощо.
Діяльність міліції громадської безпеки як структурного підрозділу міліції спрямована на забезпечення особистої безпеки громадян, охорону громадського порядку та громадської безпеки, запобігання та припинення злочинів та адміністративних правопорушень, розкриття злочинів у справах яких провадження попереднього слідства не обов'язкове , а також надання у межах компетенції міліції допомоги громадянам, посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям та громадським об'єднанням.
Задачі міліції громадської безпеки щодо захисту прав і свобод людини обумовлені, насамперед основними напрямками діяльності вказаного структурного підрозділу. Так, здійснюючи адміністративно - проваджу вальну функцію, в тому щоб не допустити порушення чи обмеження прав людини (незаконні затримання, арешти тощо) при здійсненні охорони громадського порядку і громадської безпеки. Важливою задачею є також встановлення (налагодження) співробітництва та партнерства особового складу з населенням регіону стосовно конституційних прав і свобод людини і громадянина. Специфічні задачі має цей структурний підрозділ міліції і в

 
 

Цікаве

Загрузка...