WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Формування позитивного іміджу особистості працівника міліції та колективу підрозділу - Реферат

Формування позитивного іміджу особистості працівника міліції та колективу підрозділу - Реферат


Реферат на тему
Формування позитивного іміджу особистості працівника міліції та колективу підрозділу.
План.
1. Дослідження змісту понять "імідж" та "паблік рілейшнз".
2. Програма партнерських взаємовідносин міліції та населення як важливий елемент формування позитивного іміджу міліції.
3. Процес підвищення іміджу міліції.
Література
1. Дослідження змісту понять "імідж" та "паблік рілейшнз".
Дослідження практики співробітництва органів міліції і населення, узагальнення літературних джерел дозволяє сформулювати проблемну ситуацію: у міру становлення правової держави і громадянського суспільства зростає потреба в співробітництві органів правопорядку і населення в зміцненні громадської безпеки та забезпеченні основних прав і свобод людини й громадянина, з одного боку, і досить слабкий рівень цієї співпраці в силу історичних та інших об'єктивних та суб'єктивних факторів, з іншої. Це чітко спостерігається на рівні порозумінь, взаємодії і взаємовідносин між міліцією та населенням. Саме тому питання залучення громадськості та налагодження громадських зв'язків з населенням в результаті якого формується позитивний імідж міліції є досить актуальним в діяльності правоохоронних органів.
Одним з важливих факторів, що визначають ступінь довіри та формування позитивного іміджу міліції в Україні, є співробітництво населення і силових структур, тобто формування іміджу є однією з головних завдань паблік рілейшнз (ПР).
За даними проведених досліджень, імідж міліції є негативним у свідомості всіх соціально-демографічних груп. Люди негативно оцінюють міліцію в цілому, не беручи до уваги специфіку її окремих підрозділів. Така установка є результатом багатьох факторів: починаючи зі складної економічної ситуації та неефективної законодавчої бази і закінчуючи негараздами безпосередньо в міліції. Негативна установка до всієї організації впливає на негативну установку відносно до її співробітників і навпаки. Респонденти низько оцінюють як професійні, так і особистісні якості міліціонерів. Існуючий імідж сформовано на базі непрямої інформації. Населення, через свою некомпетентність, схильне неправильно оцінювати факти. Усі це веде до розриву іміджу та реальності. Тому підвищення інформативної компетентності населення про діяльність міліції є основною умовою формування відповідного іміджу цієї організації.
Ефективність роботи міліції найчастіше прямо залежить від сприяння населення, починаючи з надання їй інформації про можливі правопорушення, показань свідків і закінчуючи наданням у розпорядження міліції технічних засобів (автомобіля, телефону і т.д.), необхідних для затримки злочинця. Самі працівники ОВС виявляють значну зацікавленість в активній участі населення в забезпеченні правопорядку, однак дані соціологічних досліджень свідчать про те, що соціально-психологічне тло співробітництва населення і міліції в сфері профілактики злочинів у даний час є не дуже сприятливим.
Одним з пріоритетних завдань паблік рілейшнз (ПР) є формування позитивного іміджу організації, тому досить важливим є розкриття змісту цих понять .
Насамперед необхідно пояснити використання поняття "імідж" замість зрозумілих усім російських понять "образ" або "думка". Що стосується співвідношення понять іміджу й образу, та найбільш оптимальною в даному випадку є точка зору А.Ю.Панасюка. Він відзначає, що незважаючи на п'ять значень слова "образ" у російській мові, вона насамперед асоціюється з "виглядом", "видом", оскільки частіше вживається саме в цьому значенні. У сучасному західному (англомовному) світі під іміджем розуміється оцінка, відношення до чого-небудь на основі наявного уявлення. У зв'язку з цим визначення іміджу тлумачним словником Вебстера, як представлення зовнішньої форми якого-небудь об'єкта, також відбиває тільки одну зі сторін цього поняття .
Імідж (англ. image, від лат. imago - образ, вид) - це цілеспрямовано створюваний образ ( будь-якої особи, явища, предмета ), що покликаний здійснити емоційно-психологічний вплив на будь-яку особу з метою популяризації, реклами і т.п. В нашому випадку важливим завданням державної політики є саме формування позитивного іміджу правоохоронних органів.
Щодо вирішення цього важливого завдання особливої актуальності набуває використання комплексу засобів, методів, операцій, прийомів та процедур системи управління інформацією - інноваційної для України соціально - культурної технології "паблік рілейшнз" (ПР) - зв'язки з громадськістю, що спрямована на врахування та цілеспрямоване формування позитивної громадської думки, стимулювання громадянської активності в напрямку допомоги в розкритті та розслідуванні злочинів, підвищення авторитету та довіри до правоохоронних органів. Актуалізація комунікативного аспекту становить важливий напрям підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів.
Саме поняття ПР- зв'язки з громадськістю тлумачиться як наука і мистецтво управління процесом комунікації між організацією та її цільовими групами громадськості з метою цілеспрямованого формування громадської думки у бажаному для організації напрямку за підтримки засобів масової комунікації.
Громадська думка розглядається фахівцями з паблік рілейшнз перш за все, як вихідна інформація, що допомагає оцінити роботу організації, визначити ефективність лінії її поведінки та слугує орієнтиром впливу у бажаному для організації напрямку. Громадська думка здатна серйозно впливати на довгостроковий успіх діяльності будь-якої організації та її суспільний статус. Тому формувати громадську думку треба серйозно, кваліфіковано і на постійній основі. Головна мета формування громадської думки - чітко сформулювати власні інтереси організації і загально громадську значущість власної діяльності в суспільстві. Звідси зрозуміло, що професіонали по зв'язках з громадськістю повинні глибоко розуміти та розбиратись в механізмі формування громадської думки.
Механізм формування громадської думки технологічно забезпечується послідовністю таких дій:
заявити про себе;
привернути та втримати увагу;
викликати інтерес;
зняти напругу і недовіру;
ініціювати бажання;
спонукати суспільство до бажаної для організації дії;
удосконалювати імідж організації (підвищувати рейтинг).
В арсеналі численних заходів ПР, які сприяють формуванню позитивного іміджу та підтримці громадської думки до організації необхідно виділити такі найбільш ефективні види діяльності ПР ( таблиця 1.1.).
№п/п Напрямки Види діяльності ПР
1 Вплив на свідомість та підсвідомість людей. Формування інформаційно-смислового поля.
Планування і побудова карти заходів по зв'язках з громадськістю
Управління поведінкою і свідомістю людини
Подолання конфліктних ситуацій
2 Взаємодія і співробітництво з ЗМІ 2.1 Підготовка та розміщення в ЗМІ прес-релізів, спеціальних повідомлень
2.2 Підготовка та розміщення в ЗМІ імідж -статей
2.3 Організація прес - конференцій, круглих столів
2.4 Проведення брифінгів для преси
2.5 Організація інтерв'ю для преси з керівництвом організації.
3 Пропаганда суспільної місії організації 3.1Організація семінарів - презентацій
3.2 Опитування

 
 

Цікаве

Загрузка...